Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Macpherson
03 augustus 2020 21:27
_
Hallo allemaal, ik ben zo blij dat ik een rente van 2% heb gekregen van een geldschieter die me heeft geholpen met mijn lening. Het was ongelofelijk hoe ik een lening van $ 65.000,00 kreeg. Ik probeerde verschillende leendiensten, maar ik kon geen lening krijgen van die diensten. sommigen van hen zullen me vragen om veel documenten in te vullen en uiteindelijk zal het niet goed aflopen. Maar ik ben blij na een ontmoeting met de Beverly Loans Company in de Verenigde Staten, dat ik mijn lening van 65.000 dollar kon krijgen. Nu groeit mijn bedrijf snel, alles is op de goede weg en ik wil jullie dit allemaal vandaag laten weten omdat ze snel en 100% betrouwbaar zijn. Nu betaal ik de lening terug die ik van het bedrijf heb gekregen (leningen van Beverly). Neem contact met hen op als u vandaag een lening nodig heeft, via e-mail: {beverlyloans24@gmail.com} of whatsapp op: +19378211446 voor meer informatie. Met vriendelijke groet.

Rex Chiang
02 augustus 2020 13:12
_
Hoe ik geld kreeg om mijn bedrijf te starten Goedendag iedereen, mijn naam is Rex Chiang, uit Nederland. Dank aan Beverly Loans Company gevestigd in de Verenigde Staten voor het helpen van mij met een lening van 85.000 USD. Na zoveel twijfels kreeg ik eindelijk mijn lening van dit betrouwbare bedrijf. U kunt contact met hen opnemen om een betrouwbare lening te krijgen via e-mail: (beverlyloans24@gmail.com), Whatsapp: (+19378211446) Je zult er nooit spijt van krijgen. Met vriendelijke groet.

Robert Finance
29 juli 2020 13:27
_
Heeft u een lening nodig om uw rekeningen af te betalen? Of voor uw bedrijf zo ja Stuur ons een e-mail robertfinancia lloans@gmail.com vul deze informatie vervolgens in registreer uw naam in onze databank. Ook WhatsApp:+14086140680 (1) Uw naam: (2) Bedrag nodig als lening: (3) Telefoonnummer: (4) Duur: 5. Geslacht: (6) Land
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door mobygrape om 02:14
_
Mobygrape Online

Door Keesvi om 02:07
_
Keesvi Online

Door laszlo om 01:12
_
Laszlo Online

Door fransesien om 00:35
_
Fransesien Online

Door Annemarie. om 00:24
_
Annemarie. Online

Door elvira om 00:24
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door elvira om 00:24
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Briesje om 00:23
_
Briesje Online

_

Andere artikelenDE GOOIJER Willem Cornelisz (GEN. 12) DEEL 2


BUSSUMMERSTRAAT EN VITUSSTRAAT OP DE KADASTERKAART VAN NAARDEN UIT 1832

WILLEM CORNELISZ DE GOOIJER 1809-1877 (DEEL 2)

EEN EIGEN BOERENBEDRIJF.
Ondertussen heeft Willem genoeg van het werk op de pachtboerderij. Hij wil voor zichzelf een boerderij opzetten. Bij de gierige pachtheer heeft hij niet voldoende kunnen sparen om een veestapel te kunnen kopen. Op 8 april 1857 verkoopt hij daarom een stuk bouwland van 9760 ca. voor f 825 en een stuk houtland van 5390 ca voor f 135. Beide percelen lagen in Blaricum.
_______________________________________

NOTARIS JACOBUS PHILIPPUS DE ROEPER
NNN 42 NR. 70 1857 VERKOPING VAST GOED
Heden, den Eersten April des jaars Achttienhonderd zeven en vijftig, des namiddags, ten zes ure, heb ik Jacobus Philippus de Roeper , notaris in het Arissement Amsterdam, provincie Noord Holland ter standsplaats Naarden, geassisteerd met den Heer Jean Baudier Schriek Thierens, gemeenteontvanger en wonende te Naarden en Gerrit Alveer werkman, wonende te Blaricum als getuigen, mij notaris bekend, ter requisitie van Willem Corneliszoon de Gooijer, bouwman wonende onder Huizen, mij notaris bekend; - mij begeven te Blaricum ten huize van Antonie Duurkant in nummero een, ten einde als over te gaan tot openbare veiling en verkoping van de na te melden percelen onroerend goed, en zulks op den volgende conditien en voorwaarden ----
Ten eerste: Dat den na te melden percelen zullen worden verkocht aan de hoogstbiedenden ofwel hoogst of hoog genoeg mijnende, zoodanig en in dien staat als deselven zich thans
bevinden, voetstoots, zonder eenig gehoudenheiden onder of overmaat en niet alle zulke belendenen, strekkingen heerschende en lijdende servituten vrijen en onvrijheden, als derzelven zijn hebbende ----------
Ten tweede: Dat de grond en alle andere lasten, geene hoe ook
genaamd uitgezonderd vanaf den eersten Januari, ten laste en
voorrekening van den koopers zijn ingegaan, die dezelve percelen dadelijk
na betaling der kooppenningen zoals kunnen aan­vaarden, uitgezonderd het bouwland dat aanvaard kan worden als de boekweit dit jaar van het veld ----
Ten derde: Dat alle wettige kosten van dezen verkoopen aankleven
vandien, door de koopers geheel en alleen zullen moeten worden gedragen en betaald. ---
Ten vierde: Dat de koopers daags na de verkoop, ten kantore
van genoemde notaris zullen moeten fourneren, elf procent van
het montant der kooppenningen, ter ge rekening der wettige
kosten van dezen verkoop en aankleven van dien, terwijl het
geheel bedrag der kooppenningen en onkosten, onder verrekening
echter der voormelde elf procent zal moeten worden voldaan op
den eersten Mei aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten
kantore van mij notaris te Naarden, alles in contant nederlandsch
grofzilver geld, naar den koers en de waarde van heden
en geenzints in eenig papieren geldswaarde hebbende, zullen
het den kooper vrijstaan de kooppenningen te voldoen ---------
Ten vijfde: Dat de koopers zoolang de kooppenningen en al het
overige als voor met door hem verschuldigd niet zijn voldaan, niet zullen
mogen vragen of afschrift of uittreksel van dit proces verbaal van veiling
of toewijzing alzoo geene levering dan na de voldoening der kooppenningen
zal plaats hebben en die betaling geene overschrijving zal worden geefectueerd. ----
Te zesde: Dat de koopers verpligt zullen zijn, om des gevorderd wordende
dadelijk bij den slag bestellen, twee bekende en gegoede borgen, die zich
zoo tezamen als ieder afzonderlijk en voor het geheel onder voorbedachte
afstand van het voorregt aanwinning en schuldsplitsing stellen tot borgen
voor de koopers ten behoeve des verkooper en zulks voor de rigtige en
prompte voldoening der kooppenningen, onkosten, mitsgaders
stipte nakoming dezer conditien, zullen de koopers en borgen
gehouden worden zich ten deze te hebben verbonden als volgens
de wet en met en benevens den verkooper ten deze domicilie te
hebben gekozen tot Blaricum ter regthuize in nummero een. -----
Ten zevende: Dat indien een of ander bieder of mijner in
gebreke mogt blijven, des gevr derd wordende dadelijk bij
den slag twee bekende en gegoede borgen ten genoege van de
requirant te bestellen, zal het perceel dadelijk ter verkoopplaats voormeld,
terwijl het publiek en de gegadigden nog aanwezig zijn, zonder vooraf
eenige sommatie of regtma delen tot verzuimstelling te doen voorafgaan,
worden herveild en verkocht, terwijl alsdan bij mindere opbrengst de
gebrekige bieder of mijner tot dadelijk bijpassen zal gehouden zijn,
zonder van de hoogere opbrengst te kunnen of te mogen vordere. ----
Ten achtste: Die het hoogste bod gedaan heeft zal, nadat hij
zijn naam, beroep en woonplaats heeft opgegeven, de uit te
belovene plokpenning, welke niet behoeft te worden gerestitueerd,
kunnen ontvangen. -------
Ten negende: Alle erreuren of misslagen, welke in het veilen,
bieden of mijnen mogten worden begaan, zullen door den notaris
worden beslist en bij aldien zulks niet mogt kunnen geschieden, zal
zoodanig perceel waar omtrent verschil ontstaat andermaal worden
geveild en afgeslagen. ---
Omschrijving der Percelen en derzelver Opkomst
Numero een: Een stuk bouwland gelegen in den Daal onder Blaricum,
belend aan beide zijden de weduwe Lambert Corneliszoon Majoor, groot
zeven en negentig roeden zestig ellen, kadastraal bekend onder sectie A
Numero vierhonderd zestig. ----------
Numero twee: Een stuk houtland, gelegen aan de Heetweg onder
Blaricum belendende de erven Willem Evers ten zuiden en Gerrit
Klaaszoon Rigter ten westen, groot drie en vijftig roeden
negentig ellen, kadastraal bekend onder Sectie a Numero vier­honderd
acht en twintig en vierhonderd negen en twintig. --------

Welke percelen de requirant verklaart hem in vollen en vrijen
eigendom toe te behoren en aan hem zijn opgekomen bij de
laatste titel van eigendom en overschrijving te bestaan in:
Eene acte van Scheiding dato negen en twintig December achttienhonderd
zeven en veertig, ten overstaan van de notaris
en twintig gulden f 825.-. Wegens welke koopsom van Acht
honderd vijf en twintig gulden, de verkooper verklaart door
den kooper te zijn gekweten en den zelve dien volgens finaal
te quiteren. ---------
En heeft de kooper alhier onmiddellijk na gedane voorlezing
van het voorenstaande geteekend. ----------
Jacob de Jong

Het perceel hiervoren onder Numero Twee ampel beschreven.
Verkocht en door den verkooper finaal in koop toegewezen aan,
mitsgaders in koop geaccepteerd door Harmen Corneliszoon
Puijk, veehouder te Blaricum, ten deze verschenen, omme en
voor de som van Eenhonderd vijfendertig gulden ---- f 135.-
Wegens welke koopsom van Eenhonderd vijfendertig gulden, de
verkooper verklaart door den kooper te zijn gekweten of denzelve
dienvolgens finaal te quiteren. -----
En heeft de kooper alhier onmiddellijk nagedane voorlezing van
het vorenstaande geteekend. ________
H. Puyk
Consenterende de verkooper in de uitgifte van afschrift dezer
acte, ter overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam,
ter fine van levering van gemelde percelen zijnde de verkooper, de
koopers in deze acte genoemd, mij notaris bekend. Aldus voorschreven
plaats en ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer
Jaen Bouduin Schriek Thierens, Gemeenteontvanger van en wonende
te Naarden en Gerrit van Altveer, werkman, wonende te
Blaricum als getuigen, beiden mij notaris bekend, zijnde deze
veiling en verdeling. des avonds ten zeven ure geëindigd en
dit proces verbaal onmiddellijk nagedane voorlezing door den
requirant verkooper en de getuigen en mij notaris onderteekend
______________
Willem C de Gooijer, J.B. Schriek Thierens, Gerrit van Altveer, J.P. de Roeper

Geregistreerd te Weesp den Achtsten April 1800 zeven en vijf­tig recto
Nr. 1 f 825.- " f 33,20
Nr. 2 f 135.- " f 5,60
__________
f 38,80
f 14,74
f 53,54
______________________________________________________________

Willem vertrekt met zijn hele gezin naar Naarden. Dertig april 1857 wordt hij
ingeschreven op het adres Bussummerstraat 158. Hij is dus de volle pachttijd
van 6 jaar, van 03-05-1851 tot 30-04-1857, op de hofstede Zuid-Crailo geweest.
Lambertus Langerhuizen kerkt in die jaren in de Grote Kerk te Naarden.
Hij rijdt daarheen in een koets met palfrenier. Als hij Willem daar treft,
vraagt hij hem om terug te gaan naar zijn landgoed. (Een pachter met schaarrecht
was mooi meegenomen) Willem antwoordt: "Ik mag de konijnen voeren, die U opeet".
Hij doelde op de overlast, die het jachtrecht de landbouwers berokkende. Zijn oogst
werd door het wild opgegeten, terwijl de boer zelf niet mocht jagen in zijn te velde staande gewas.
Willem huurt de boerderij van Paulus Dankelschijn. Het zijn de kadasternummers
G 242 en G 243, respectievelijk een huis en stal, groot 155 ca en een stal van 26 ca.
Mogelijk huurde Willem ook perceel G 217, de achterliggende moestuin van 420
ca. Deze tuin liep door tot aan de St. Vitusstraat.
______________________________________________________________

NAARDEN, BEVOLKINGSREGISTER 1850 - 1862
STRAAT : Bussummerstraat 158
Als verzuim van tijd om te worden aangegeven wordt als nu
ingevolge Normaal Blad No. 108 van 1850 gebragt op heden
28 Maart 1854.

Volgnr. Naam voornaam geb.jaar/plaats geb. geh.
07. Gooijer de, Willem.. 1809.09.02.. Blaricum.. H.. RK
08. Vos , Mietje.. 1813.10.24.. Blaricum .. H.. RK *
09. Gooijer de, Cornelis.. 1839.03.26.. Blaricum.. O.. RK **
10. Gooijer de, Gijsbertje.. 1840.10.27.. Blaricum.. O.. RK **
11. Gooijer de, Jannetje.. 1842.05.25.. Blaricum.. O.. RK **
12. Gooijer de, Hendrik.. 1844.04.25.. Blaricum..O.. RK *
13. Gooijer de, Jacob.. 1847.05.26.. Blaricum.. O.. RK *
14. Gooijer de, Lambert.. 1849.09.14.. Blaricum.. O.. RK *
15. Gooijer de, Pieter.. 1851.09.13.. Huizen.. O.. RK *
16. Gooijer de, Jan.. 1852.09.07.. Huizen.. O.. RK *
17. Gooijer de, Gerrit.. 1854.10.24.. Huizen.. O.. RK *
18. Gooijer de, Aaltje.. 1857.11.27.. Naarden.. O.. RK *
Aanvulling:
07: BEROEP: Aardwerker. VESTIGING : 30 April 1857
09: Verhuist 28 dec. van Naarden naar Weesperkarspel
10: 0verleden 17 aug. 1858
* BEROEP: Zonder
** BEROEP: Schoollleerling
_________________________________________________________

DE VESTING NAARDEN.
Naarden bestaat bij de komst van Willem alleen nog uit het vestingstadje. Het stille plaatsje wordt beheerst door de vestingwerken, de kazernes en het garnizoen. Het is zelfs lange tijd militair detentie-oord. (strafkamp) Voor sommige Naarders, vooral de opgeschoten jeugd, biedt dit iedere zaterdag een verzetje. Zij verzamelen zich op de kade van de Nieuwe Haven tegenover het Bastion Oud Molen. Vanuit zijn woning aan de Wuyvert begeeft de sergeant-majoor, met de bijnaam 'de beul', zich naar Oud Molen. Gedetineerde soldaten, die zich de afgelopen week misdragen hebben, worden aldaar door hem bestraft. Wat er gebeurt is niet zichtbaar, maar wel hoorbaar. De verzamelde meute luistert naar de kreten van de soldaten die met de karwats worden afgetuigd.
Er zijn in die tijd minder kazernes dan later. Een groot deel van de bevolking werkt bij de zanderijen en op de boomkwekerijen rondom de vesting. In het binnenstadje zijn veel boerderijen, minstens 20. Bij een belegering komt het vee en de voedselvoorraad goed
van pas. In 1813/1814 had het ingesloten Franse legeronderdeel daarom de bezetting
van de vesting zo lang kunnen volhouden.
De straten van het stadje zijn alle nog voorzien van 'kinder­hoofdjes', zoals nu nog in de Gansoord- en Kloosterstraat. In iedere straat staan enkele openbare waterpompen. De boerderijen hebben ze zelf op hun erven of in de schuren. De huizen zijn merendeel
voorzien van secreets. (een net woord voor 'poepdozen') De lozing geschiedt in beerputten, meestal cilindervormige stapelputten bestaande uit losse stenen. Het geheel afgedekt met een stenen of houten deksel. Het vocht wordt tussen de stenen door afgegeven aan de omringende zandgrond en de vaste substantie blijft achter. Hierdoor ontstaat vermenging van rioolwater met het grondwater, met als gevolg vervuild pompwater. De beerputten worden op gezette tijden geleegd. Dit gebeurd veelal door boeren en tuinders, die deze goedkope 'mest' voor hun groentetuinen gebruiken. Daar veel huizen geen achterom hebben, worden de fecaliën emmertje voor emmertje door de gangnaar de kar op straat gesleept. Volgens de voorschriften moet dit alleen s' avonds gebeuren.
In het jaar 1870 wordt Naarden opgeschrikt door grote werk­zaamheden aan de vestingwerken. De vesting wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Een en ander is een gevolg van de spanning tussen Frankrijk en Duitsland en de daarop volgende Frans-Duitse oorlog. Het geeft een drukte in en om Naarden. Al dat vreemde werkvolk ! Vooral veel ruige 'polderjongens', want alles gaat met 'het handje'. De vele kroegen hebben het druk. De Utrechtse Poort uit de 17e eeuw wordt afgebroken en vervangen door de nog bestaande. De vele porternes op de wallen worden gebouwd, evenals de Oranje-, Oud Molen- en de Promerskazerne. Het garnizoen wordt uitgebreid.
Onder garantie van de regering worden huizenblokken gebouwd, de zogenaamde 'onderofficierswoningen'. Aannemer P. van Wettum, de latere burgemeester, ziet er wel iets in en bouwt verschillende rijtjeswoningen, in o.a. de Pijlstraat en de St. Annastraat. Reeds eerder worden in de Gansoordstraat de z.g. 'Jodenhuizen' gebouwd op het terrein achter de synagoge.

HET GEZINSLEVEN.
De boerderij van Willem bestaat de schuur Bussummerstraat 159
en het woonhuis annex stal nr. 158. Op dit adres wordt de
jongste dochter Aaltje op 27 november 1857 geboren. Na deze
blijde gebeurtenis volgt een droeve. De 17e augustus 1858
overlijdt de bijna 18-jarige dochter Gijsbertje.
Willem is een gelovig katholiek. s'Avonds voor het naar bed
gaan, knielt hij en de gezinsleden achter een stoel om te
bidden. Als het avondbezoek te lang blijft plakken, dan pakt
Willem de rozenkrans van de kamerwand en zegt: "We gaan de
rozenkrans bidden". Het bezoek weet dan hoe laat het is en
vertrekt.
Willem is door zijn nare ervaringen niet erg oranjegezind. In
zijn tijd ontstaat bij vele protestanten, met steun van koning
Willem III, een nieuwe golf van antipapisme. Een gevolg van
het in 1853 opnieuw instellen van de R.K. Bisdommen, voor het
eerst na de 80-jarige oorlog. Omstreeks 1865, op een 'oranje'
feestdag, wordt in Naarden druk gevlagd. Onder de Naarders
zijn fanatieke oranjeklanten. Enkele personen die geen vlag
uitsteken, sleuren ze uit hun huizen om ze af te ranselen.
Willem steekt als dreigement zijn mes in de tafel en zegt:
"Als een geus mij aanraakt, dan krijgt hij hiermee te doen".
Uit angst of om andere redenen, sluipt zoon Jan naar buiten en
schildert op de luiken: 'ORANJE BOVEN'.
[Wat waar is van de overlevering is niet meer te achterhalen.
Zeker is, dat Jan, zijn broers en hun kinderen, allen altijd
vurige oranjeklanten zijn geweest.]
De oudste zoon Cornelis vervult normaal zijn dienstplicht. Het
systeem van plaatsvervangers kopen bestaat nog, maar Cornelis
heeft geen bezwaar of een remplaçant is te duur. De kijk op
het leger is gunstiger geworden, in het garnizoensplaatsje
hebben zelfs onderofficieren een bepaalde status.

Willem overlijdt in 1877 op 68-jarige leeftijd. Zijn jongste
dochter Aaltje is dan 20 jaar. Mietje de Gooijer-Vos zal haar
man lang overleven, zij overlijdt in 1899 op 86-jarige leeftijd. Haar
oudste kleinkinderen hebben haar nog gekend. De
kinderen van haar zoon Jan, Marie en Herman, noemden haar
'Grootje Bussummerstraat'. Herman herinnerde zich later nog,
dat hij met Marie naar grootje toeging met Sinterklaas. Ze
liepen er heen door de sneeuw en meenden de voetstappen van
Sinterklaas in de sneeuw te zien. Mogelijk spelde grootje hun
dat op de mouw.
Tot aan haar trouwen met Lambertus Krijnen in 1881, was dochter
Aaltje degene die de huishouding deed. Naast haar moeder
was ook haar broer Pieter nog thuis. In 1880 werden de percelen
G 242 en G 243 samengevoegd tot G 1036. Het huisnummer
158 werd omstreeks 1883 gewijzigd in nummer 180.
Na het overlijden van grootmoeder Mietje komt haar kleindochter
Marie de Gooijer de huishouding doen voor de 38-jarige
vrijgezel Pieter. Marie is geboren in 1875 als dochter van
Willem's zoon Cornelis. Lang heeft zij niet voor Pieter gezorgd,
hij trouwt in 1900 met Cornelia oftewel Kee de Zwart
uit Blaricum. Beiden krijgen in 1903 een dochter Maria Cornelia,
die als baby van vier maanden overlijdt.
Pieter was blijven wonen in zijn ouderlijk huis, dat tussen
1900 en 1905 het nummer 204 kreeg. In 1902 koopt Pieter de
boerderij en de achterliggende moestuin van Helena Dankelscheijn.
Mogelijk deed Kee ook een duit in het zakje, want zij
bezat in Blaricum bouwland. In 1903 vergroot hij de boerderij
met een aanbouw in de moestuin. Pieter sterft 10 april 1905 en
laat de boerderij en inboedel na aan zijn weduwe. Zij treurt
niet lang en hertrouwt 12 juni 1906 met Louis Julius Lambert
Schouten. Volgens het adresboek uit 1915 woont veehouder
Schouten op nummer 219. Na 1945 is dit pand afgebroken. Het
bevond zich ter plaatse van de rijtjeshuizen met o.a. nr. 42.
Kee de Zwart heeft nog in een van deze huizen gewoond, zij is
na 1945 overleden.
________________________________
GOYL809B.WCY
F.J.J. de Gooijer. 10.12.1998
Afbeeldingen:
Koninkrijk Holland http://www.wazamar.org/Nederlanden/kon-holl.htm
-------------------------------------------------------------------
F.J.J. de Gooijer
gooijerfjj@hotmail.com

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/

Voor afbeeldingen en foto's, zie:
http://gooiland.vijftigplusser.nl/
Aan de linkerkant, direct achter de hoge huizen, lag de boerderij van Willem Cornelisz de Gooijer.


Mietje de Gooijer Vos 1813 - 1899


Willem Cornelisz de Gooijer. Extract doopregister ( geb. 1809)


Mietje Vos uit Blaricum. Extract doopregister. (geb. 1813)


Willem Cornelisz de Gooijer. (geb. 1809 te Blaricum) Nationale Militie. Certificaat


Artikel linksGeplaatst op 21 april 2016 14:05 en 4590 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
09 mrt 2014 16:37
Aangevuld:
Extract doopregister van Willem de Gooijer en Mietje Vos. Tevens het certificaat van de Nationale Militie van willem de Gooijer