Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Mitch Vanessa
18 september 2019 03:20
_
Getuigschrift over hoe ik mijn lening heb ontvangen tegen 2% (Frank Loans Services) Compliment van de dag aan iedereen hier, mijn naam is Mitch Vanessa, ik zou zonder voorbehoud aanraden om met "Frank Loan Services" te werken voor elke vorm van leningen zonder reservering, ik verkeerde in een financiële crisis en had een lening van € 250.000 nodig, ik probeerde bijna alle banken en sommige andere kredietmaatschappijen en ik kon geen goedkeuring krijgen, toen besloot ik om nog een keer te proberen dat ik contact opnam met "Frank Loans Services" voor hulp, ik kon zien dat hij het type persoon was dat ik kon vertrouwen om me te helpen de beste beslissing nemen voor mij en mijn gezin, gelukkig kreeg ik met succes een lening, zelfs met of zonder onderpand, maar geen kredietcontrole en hun diensten zijn snel, betrouwbaar en betrouwbaar. Vindt u het moeilijk om kapitaalservice te verkrijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Heeft u problemen met onbetaalde rekeningen en weet u niet welke kant u op moet of waar u heen moet? Hoe zit het met het vinden van een gerenommeerd schuldenconsolidatiebedrijf dat u kan helpen bij het verminderen van de maandelijkse afbetaling, zodat u betaalbare terugbetalingsopties hebt en ruimte om te ademen aan het einde van de maand en rekeningen moeten worden betaald? "Frank Loans Services" is het antwoord, ze bieden leningen tegen een zeer betaalbare rente van 2% geïnteresseerde personen moeten contact met hem opnemen via zijn e-mail: k.frankloans@g mail.com Mobile: + 1-713-389-6778. Hun diensten omvatten onderwijsleningen, onroerendgoedleningen, herfinancieringsleningen, bedrijfsleningen, boerderijleningen, hypotheekleningen, harde leningen, autoleningen, persoonlijke leningen, studentenleningen, woningleningen enz. Neem vandaag nog contact met hen op voor verdere vragen via zijn e-mail. : k.frankloans@g mail.com Mobiel: + 1-713-389-6778.

Alexander
20 augustus 2019 02:53
_
Hallo Heeft u een lening nodig voor een persoonlijk doel of voor uw zakelijke behoeften? Hier is goed nieuws voor jou. U bent op de juiste plaats. Wij hebben de capaciteit om zakelijke en persoonlijke leningen / leningen aan bedrijven en particulieren te verstrekken tegen een rentevoet van 2%. E-mail: azertmorter@gm ail.com WhatsApp: +13219993670 https://avantinc.webnode.com Alexander Lynge gegarandeerd leningaanbod

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door nandes57 om 23:43
_
Nandes57 Online

Door JAC227 om 23:33
_
JAC227 Online

Door redone om 23:32
_
Redone Online

Door Peter Werkhoven om 23:29
_
Peter Werkhoven Online

Door Ries1950 om 23:28
_
Ries1950 Online

Door Tharisis om 23:28
_
Tharisis Online

Door Keesvi om 23:28
_
Keesvi Online

Door Elise2 om 23:27
_
Elise2 Online

_

Andere artikelenBELEG VAN NAARDEN 17 NOV. 1813 TOT 12 MEI 1814 (449-453)


Schuilplaatsen te Naarden in 1814

Naarden 17 Nov. 1813-12 Mei 1814 DOOR C. J. A. KRUIJT. ( 1913)

Pagina 449-453

449: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

Het bovenvermelde detachement marcheerde den lien December naar Weesp, en den volgenden dag naar 's-Graveland, alwaar kolonel Van den Bosch voorloopig zijn hoofdkwartier vestigde.

Indeelingsoverzicht van het detachement.

Staf.

Commandant : kolonel J. Van den Bosch.

Aide-de-camp : kapitein F. Beckman.

Kapitein-ingenieur : F. J. Th. Van der Wijck.

Chir.-maj. : Beneker, met 4 sous-aides chirurgyns.

Commissaris van oorlog : de heer Ten Bosch.

Infanterie (350 man) :

Cavalerie (50 man) 1 bataljon infant. van linie. voormalige garde soldee. Commandant : luit.-kol. W. Grunebosch -Commandant : ritmeester (13 Febr. vervangen Von Staedel. door luit.-kol. R. Bruce). Artillerie : 1 compagnie. 2 veldstukken t 3 iti. 18 onderoff. en manschappen.

Te 's-Graveland, waar het detachement vroegtijdig was aan- gekomen, stelde kolonel Van den Bosch zich in verbinding met den kolonel der Kozakken, Baranofski, en nam de voorloopige beschikkingen tot het blokkeeren van Naarden en tot beveiliging der omgelegen dorpen. Na eene verkenning, werden de verschillende te bezetten punten bepaald en de sterkte der daarvoor aan te wijzen afdeelingen. Dienzelfden dag bleef het geheele detachement te 's-Graveland, alwaar het ook nachtverblijf hield om den volgenden dag, 13 December, de verschillende posten te betrekken. Ten gevolge van de terreinverkenning bepaalde kolonel Van den Bosch dat de volgende punten bezet zouden worden :

1. Bussum met 120 man infanterie en 100 Kozakken.

2. Buitenplaats Craaylo met 100 man infanterie en 100 Kozakken.

3. Oud-Naarden met 80 man inf. en de Pruisische Uhlanen, die te Huizen gelegerd waren.

Het onderling verband tusschen deze posten werd bewerk- Gedenkboek. II. 29

450 NAARDEN.

stelligd door tusschenposten, geplaatst o.a. te Oud-Bussum, Leeuwenberg enz. Deze tusschenposten werden uitgezet van de posten te Bussum, Craaylo en Oud-Naarden. De reserve was opgesteld te 's-Graveland, waarop desnoods alle posten zich moesten terugtrekken. In laatstgenoemde plaats vestigde kolonel Van den Bosch zijn hoofdkwartier. De bataljons nat. garde, in reserve te Amsterdam, werden marschvaardig gehouden om zoo noodig te hulp te kunnen snellen. Dit gebeurde o.a. den 14en Februari bij een uitval van de Naardensche bezetting in de richting van Muiden, toen een bataljon nat. garde tot versterking naar Muiden uitrukte. Tusschen de vesting Naarden en 's-Graveland lag aan de Karnemelksloot een retranchement, dat nog door de Franschen bezet was. Tot nauwere insluiting van de bezetting en tot meerdere beveiliging van de hoofdmacht te 's-Graveland, was het noodzakelijk meester te zijn van dit punt. Daarom rukte dan ook kolonel Van den Bosch reeds den 14en December 's mor- gens om 6 uur uit, aan het hoofd van 180 man om het retranchement te nemen. Dit ging zonder slag of stoot, daar de vijand, zeer gering in getalsterkte, het reeds verlaten had. Niet in staat zijnde, het retranchement eene voldoende bezetting te geven, was kolonel Van den Bosch evenwel genoodzaakt het 's avonds weder te verlaten. Daar door de geringe getalstrekte van het observatiekorps eene afdoende insluiting van Naarden niet te verkrijgen was, zond generaal Kraijenhoff den 17en December eene versterking van 250 man van het 2e en 3e bataijon van linie te Amsterdam ; terwij1 het korps landstorm, in het begin van December opgericht uit de bewoners van Naarden's omstreken, iederen dag in getalsterkte toenam, zoodat in het eind van die maand 1200 man, hoewel gebrekkig uitgerust en bewapend (gedeeltelijk met pieken en sabels) in staat waren, de geregelde troepen eenigen steun te verleenen 1). Den 22en December meldde Kraijenhoff aan den comm. gen.

1) Zie de illustratie - de Landstorm van 's Graveland, kanton Loosdrecht, op den 19en Januari 1814 voor Naarden" naar eene penteekening van P. G. op den 19en Januari 1814 voor Naarden" naar eene penteekening van P. G. Van Os.

451 NAARDEN

van oorlog dat het korps vrijwillege scherpschutters, het welk hij te Amsterdam had doen oprichten, reeds tot 150 man aangegroeid was en zich in de nabijheid van de vesting bevond. Commandant van dit korps was kapitein Rooseboom, ingedeelde officieren: luitenants Lidermooy, Booz en Nagel. Twee dagen later kwam, ter vervanging van de Kozakken, een veldeskader, 105 hoofden sterk, van het reginment dragonders, onder bevel van den majoor D.R. Bisdom, uit ‘sGravenhage voor Naarden aan.

In het laatst van December werd ook zorg gedragen voor vermeerdering van den artillerie-voorraad , door toezending van zeven kanonnen en twee houwitsers. Den 15e Januarie 1814 werden daaraan nog toegevoegd vier kanonnen a 6 pond, onder bevel van den kapitein Straube, welke vuurmonden te ’s Graveland in reserve werden gehouden.

De aangenomen versterkingen noopten kolonel Van den Bosch wijzigingen aan te brengen in de opstellingspunten en de bezettingen daarvan. Op 1 Januari waren opgesteld als hoofd-voorpost te Bussum 300 man infanterie, 35 man cavalerie en 2 stukken; terwijl rechts van de weg naar Naarden bij den uitgang van Bussum een batterij was aangelegd en bewapend met 2 kanonnen van 6 P. Te Oud-Naarden waren 30 man infanterie gelegerd, met een ruggesteun van 100 infanteristen te Huizen. In Laren was eene bezetting van 100 man infanterie, terwijl 's-Graveland gehandhaafd bleef als standplaats der reserve, bestaande uit 400 man infanterie, 150 man cavalerie en 100 artilleristen. De hoofdvoorpost Bussum werd naar 's vijands zijde gedekt door eene linie van voorposten van of de Karnemelksloot tot aan de Zuiderzee bij Oud-Naarden. Iedere voorpost had eene sterkte van ongeveer 30 man. Verder was op den Leeuwenberg een uitkijkpost van eenige boeren te paard geplaatst, om de verrichtingen van den vijand tijdig te kunnen waarnemen en berichten. Bij het polderhuis van Ankeveen, bij de ophaalbrug van de Gooische heide, stonden 20 man landstorm, om den vijand te signaleeren, wanneer deze langs de Karnemelksloot op Ankeveen en 's-Graveland zou aanmarcheeren. De vesting Muiden had

452 NAARDEN.

ter beveiliging voorposten in de richting van Naarden vooruit- geschoven to Muiderberg en aan het Hakkelaarshek. De sterkte van het observatiekorps - schutterij en landstorm niet medegerekend - kan bij het begin van 1814 gesteld worden ongeveer op 1000 man infanterie, 200 man cavalerie en 100 man artillerie tot de bediening van 4 kanonnen a 6 ik, 2 kanonnen a 3 te, 3 ijzeren kanonnen a 2 e en 2 houwitsers van 71 duim. Het jaargetijde liet niet toe, de afdeelingen, die om Naarden lagen, te laten bivakkeeren. Zij werden daarom bij de inwoners ingekwartierd, hetgeen dikwijls groote moeilijkheden opleverde. In Bussum, dat in dien tijd uit een vijftigtal huizen bestond (waaronder 30 dagloonershuizen) moesten ongeveer 350 man onder dak gebracht worden. Neemt men hierbij in aanmerking dat dit dorpje in November en December 1813 door vele inkwartieringen zoo goed als uitgeput was, dan behoeft het geen betoog, dat dit onder dak brengen met voeding vele bezwaren met zich dat dit onder dak brengen met voeding vele bezwaren met zich bracht, ook omdat die afdeelingen op voorposten niet ver uit elkander konden gelegerd worden, daar zij, met het oog op uit- vallen des vijands, verzameld en strijdvaardig moesten blijven. Aanvankelijk had men bij de legering van de troepen to 's-Graveland eene ruimere kantonneering toegepast, doch de groote bezwaren van het verspreid liggen der troepen listen zich al spoedig gevoelen, waarom dan ook den nen December de kapitein-ingenieur Van der Wijck een aanvang maakte met het bouwen van twee barakken van riet, ieder bestemd voor 300 man. Twee en drie weken na het begin der werkzaamheden zijn die barakken door de troepen betrokken. Acht dagen na aankomst van het observatiekorps te 's-Graveland werd met de werkzaamheden der genie aangevangen. Deze bestonden in het maken van coupures in de wegen en het aanleggen van verhakkingen, batterijen en epaulementen. Van 21 December 1813 tot 10 Januari 1814 werd er regelmatig gewerkt door ploegen arbeiders, ter sterkte van 30-150 man ; er werden in dien tijd 61 coupures gemaakt met 15 verhakkingen. Na den 10en Januari moest de arbeid gestaakt worden, omdat de grond, door de felle vorst, te hard geworden was. De Karnemelksloot werd uitgeijsd en door middel van een trekschuit

453: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

opengehouden 1). Den 20en en 21en Januari viel er geweldig veel sneeuw een der dragonders viel met zijn paard tot de keel toe in de sneeuw en werd eerst na 3 uur schreeuwens uit zijne netelige positie verlost. Tot het verzekeren van een behoorlijken voorpostendienst had de genie handen vol werk om het terrein eenigszins begaanbaar te makers en te houden. In het Spiegel werd tot betere gemeenschap een voetpad aangelegd en in Maart werden batterijen voor zwaar geschut opgeworpen in de redoute aan de oostzijde van de Karnemelksloot. De redoute zelf werd in beteren staat van verdediging gebracht door verzwaring van de borstwering en het sluiten van de keel. Den 13en Maart waren de batterijen voor Bussum en achter Berghuis gereed. De officieren, met de tenuitvoerlegging van die werken belast, waren : de kapitein-ingenieur Van der Wijck en de luitenants Baud, Backer Seest en Vaillant. Om de gemeenschap van Naarden met de dorpen in den omtrek te beletten (er werd een levendige handel gedreven) werd, tot het houden van eene goede politie in de omgeving der vesting, aangesteld de vrederechter van Muiden, de heer Trotz, aan wien, om hem volledig in staat te stellen zijn opdracht naar behooren nit te voeren, alle macht werd verleend, als bij de politie-wetten was voorgeschreven. Aan alle autoriteiten werd voorts gelast den heer Trotz in zijne opgemelde qualiteit, des gerequireerd, de sterke hand te verleenen en alle politiebeambten, veld- en boschwachters werden gelast hem in zijne functie te gehoorzamen en te respecteeren. De keuze voor deze belangrijke betrekking was op den beer Trotz gevallen, omdat hij bekend stond als een zeer actief man, die in zijne betrekking als vrederechter goed op de hoogte was van politiezaken en bekend met de inwoners van Naarden en omgeving. Hij kende bovendien gedurende twee jaren den vestingcommandant Quetard de la Porte, die volgens hem koningsgezind was, waarvoor hij als bewijs aanhaalt dat de familie La Porte geattacheerd was geweest aan het huis des konings van Frankrijk en de generaal zelf als jongeling gediend had in het korps gens

1) Zie de reproductien naar de schilderij ?Het Doorijzen der Karnemelk- sloot bij Naarden, in Januari 1814", van Pieter Van Os.

burgemeester aan de inwoners van Naarden dd. '13 Mei '1814. dd. '13 Mei '1814.
Gewapende Gooise boeren houden de wacht om te voorkomen dat de Franse bezetters een uitval doen vanuit Vesting Naarden.


Voorpost van de Kozakken in de buurt van Vesting Naarden in 1813.


Artikel linksGeplaatst op 08 december 2013 13:48 en 3627 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.