Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Ale Hofstra
11 juni 2021 02:51
_
U die moe zijn van het lenen van geld van de bank, omdat het hebben van te veel protocol door de banken bij mij komen ik ben een bepaalde expert en ik ben bereid om u een lening om u te helpen uw verschillende problemen op te lossen een beetje zoals het betalen van uw rekeningen , koop een auto, het opzetten van een bedrijf, de financiering van uw kinderen studie en etc. Ik sta tot uw beschikking mijn tarief is 3% en ik kan u een lening aanbieden variërend van €2.000 tot €2.300.000. Al degenen die eerlijk en geïnteresseerd zijn ik smeek u om te behagen Neem contact met mij op Mail: ale_hofstra@ho tmail.nl Whatsapp: +31616722608 Ik wacht op uw reacties. Dank u

Maria
11 juni 2021 02:50
_
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 120.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten . enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Ale Hofstra
11 juni 2021 02:49
_
U die moe zijn van het lenen van geld van de bank, omdat het hebben van te veel protocol door de banken bij mij komen ik ben een bepaalde expert en ik ben bereid om u een lening om u te helpen uw verschillende problemen op te lossen een beetje zoals het betalen van uw rekeningen , koop een auto, het opzetten van een bedrijf, de financiering van uw kinderen studie en etc. Ik sta tot uw beschikking mijn tarief is 3% en ik kan u een lening aanbieden variërend van €2.000 tot €2.300.000. Al degenen die eerlijk en geïnteresseerd zijn ik smeek u om te behagen Neem contact met mij op Mail: ale_hofstra@ho tmail.nl Whatsapp: +31616722608 Ik wacht op uw reacties. Dank u
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door wilma506 om 23:47
_
Wilma506 Online

Door rianne43 om 22:38
_
Rianne43 Online

Door annaseb om 22:27
_
Annaseb Online

Door WillemijnF om 22:09
_
WillemijnF Online

Door WillemijnF om 22:09
_
WillemijnF Online

Door Eenzamefietser75 om 22:08
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rob1949 om 22:07
_
Rob1949 Online

Door dirkvuijk om 22:07
_
Dirkvuijk Online

_

Andere artikelenBELEG VAN NAARDEN 17 NOV. 1813 TOT 12 MEI 1814 (454-458)


KOZAKKENPOST VOOR NAARDEN. 9 DEC. 1813. (tek. P.G. van Os)

Naarden 17 Nov. 1813-12 Mei 1814 DOOR C. J. A. KRUIJT. ( 1913)

454 NAARDEN.

(de generaal zelfs als jongeling gediend had in het korps gens)

du roi van Lodewijk XVI. Trotz begreep dan ook niet, waarom Quetard de la Porte zoo hardnekkig weigerde te capituleeren. De kolonels Daulle en Falba noemde hij ware chefs de brigands. De geregelde politiedienst, door Trotz georganiseerd en ten uitvoer gelegd, heeft alle verkeer tusschen Naarden en omgeving doen ophouden.

Van 8 December 1813 tot 15 Maart 1814 zijn er door de bezetting van Naarden 26 uitvallen gedaan, welke hoofdzakelijk ten doel hadden mondvoorraden, veevoeder en brandhout binnen de vesting te brengen ; ernstige pogingen om den belegeraars of break te doen werden niet in het werk gesteld. De uitvallen in het begin van December beoogden tevens het opruimen van het voorterrein ; daartoe rukte slechts de compagnie pionniers uit, doch daar deze al spoedig door de belegeraars ernstig in hun werk belemmerd werden, kreeg die compagnie op hare tochten dekkingen mede van eene sterkte van 150-500 man. De boerderijen, landhuizen en buitenplaatsen in de onmiddellijke omgeving van Naarden werden achtereenvolgens verwoest. Het buitengoed Zandbergen, de kweekerij Kweeklust, de buitenplaatsen Berghuis, Craaylo en Kommerrust werden verbrand en de staan gebleven muren omvergehaald. Het retranchement aan de Karnemelksloot, dat door de Franschen verlaten en door de belegeraars bezet was, moest vijfmaal een ernstigen aanval doorstaan van de Franschen, die op het bezit van dit werk grooten prijs stelden. Door een behoorlijk ingerichten voorposten- en kondschapsdienst, was het den belegeraars in bijna alle gevallen mogelijk, om den uitvallenden afdeelingen een tijdig halt toe te roepen.

Wat was er intusschen in Naarden gebeurd ? Op denzelfden dag, dat het driemanschap te 's-Gravenhage den stap deed, die ons vaderland weder onafhankelijk zou makers, verklaarde de generaal Quetard de la Porte Naarden in staat van beleg. Aan den maire werd het volgende besluit gezonden, met last de grootst mogelijke publiciteit er aan te geven.

Naarden le 17 Novembre 1813.

Le general baron Quetard de la Porte, l'un des commandants de la legion d'honneur, commandant d'armes de la place de Naarden et arrondissement, arrete ce qui suit :

455: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

Art. ler. La ville de Naarden est declaree en kat de siege.

Art. 2. Toute intelligence avec l'ennemi et avec les revoltes sont prohibees sous les peines portees par le code penal militaire francais. Les coupables seront traduits devant un tribunal militaire.

Art. 3. Toute offense, provocation on voye de fait d'un habitant contre un militaire sera jugee d'apres les memes lois par le meme tribunal.

Art. 4. Toute offense, provocation ou voye de fait d'un militaire contre un habitant sera puni de meme.

Art. 5. Les autorites civiles continueront d'etre respectees dans leurs fonctions. Tout individu qui leur manquera d'egards et de respect me sera amene pour par moi etre statue ce qu'il appartiendra.

Art. 6. La desertion, etant un crime, surtout dans un kat de siege, tout militaire qui s'en rendra coupable sera juge suivant toute la rigueur des lois. L'habitant qui la protegera sera jugee de meme. Tout chef de complot pour la desertion sera puni de mort. Tout deserteur qui emportera ses armes ou celles de ses camerades sera puni de mort.

Art. 7. Le present arrete sera public et affiche dans la place, mis a l'ordre du jour de la garnison et les trois jours de suite a la tete de chaque compagnie.

Le general commandant d' armes,

le baron QUETARD DE LA PORTE.

Politie- en andere maatregelen. Onmiddellijk na de in staat van beleg verklaring van Naarden nam de vestingcommandant maatregelen om de ongewenschte elernenten uit de vesting te verwijderen. Den maire werd gelast alle vreemdelingen en de door de politie gesignaleerden ten spoedigste te doen vertrekken, met de bepaling dat zij hunne bezittingen mochten medenemen, behalve matrassen, bedbenoodigdheden en vleeschketels. Tevens werden alle vrouwen en kinderen van militairen naar Utrecht gezonden. De generaal ging nog verder, door te gelasten, dat zij, die niet voor 6 maanden van levensmiddelen waren voorzien, even- eens de stad moesten verlaten , de datum van vertrek zou later

456 NAARDEN.

opgegeven worden. Met alle gestrengheid moest aan die order uitvoering gegeven worden. Verder werd aan de poortwachten het consigne verstrekt, dat alle burgers, die de stad verlieten, niet meer mochten worden ingelaten. Al deze besluiten werden op verschillende plaatsen in de stad aangeplakt.

Den 1e December kregen de schildwachten bevel om op alle zich op de wallen vertoonende burgers te vuren, daar de generaal de aldaar aanwezige niet-militairen verdacht van slechte bedoelingen. Dienzelfden dag werd bekend gemaakt dat alle burgers 's avonds om 7 uur in hunne huizen moesten zijn. Zij die na dit uur op om 7 uur in hunne huizen moesten zijn. Zij die na dit uur op straat aangetroffen zouden warden, moesten naar een daartoe bestemd lokaal gebracht worden. De cafe's en herbergen moesten met de taptoe ontruimd en gesloten worden. Den 2e December werd eene opgave gevraagd van alle personen die wenschten te vertrekken. Zij die dit verlangden, moesten binnen drie dagen de stad verlaten. Eenige dagen daarna, 4 Dec., werd den burgers aangezegd alle communicatie naar buiten te doen ophanden , dit verbod werd gegeven naar aanleiding van brieven, die bij de poorten waren gevonden.

Den 1e December werd den maire aangezegd, zorg te dragen dat den volgenden dag, ter gelegenheid van den verjaardag van de kroning des keizers, in alle kerken bidstond zou gehouden worden, dat de driekleurige vlaggen van alle openbare gebouwen zouden waaien, dat 's avonds de stad geillumineerd zou zijn met zulk een luister als de middelen het zouden toelaten. Dienzelfden avond werden op batterij No. 6 met 3 lange zesponders vreugdeschoten gelost en op de Utrechtsche poort werd muziek gemaakt. Bij het aanbreken van den volgenden dag werden op nieuw vreugdeschoten afgegeven en om 11 uur ging de generaal vergezeld van zijn staf met een detachement van 100 man, uit de verschillende corpsen getrokken, naar de R. C. Kerk om het Te Deum te zingen. Er wierd dien dag druk – ”Vive l'Empereur" geroepen. Door den hevigen wind mislukte 's avonds de illuminatie.

Daar voortdurend aan de werken in de vesting gearbeid werd, ontving de maire den ben December de lastgeving, om maandelijks 5000 francs of te dragen aan den ondernemer van

457 : 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

die werkzaamheden. De belasting daartoe de burgerij opgelegd moest - zoo stond in de lastgeving vermeld - het zwaarst drukken op hen, die het meest van de aanwezigheid van het garnizoen voordeel trokken, te weten de leveranciers van eet- en drinkwaren.

De maire liet, om aan dien last te voldoen, de voornaamste inwoners op het stadhuis bijeenkomen, ten einde maatregelen te beramen, die tot het doel konden leiden. Uit het midden der notabelen werd eene commissie benoemd, bestaande uit de HH. J. P. Thierens, Coenders, Craanen en Van der Stok, om deze zaak te regelen. Deze heeren kwamen overeen, twee lijsten op te maken, de eerste vermeldende de namen der burgers en hun bij te dragen deel, en de tweede aangevende de namen van winkeliers van eet- en drinkwaren, welke hooger aangeslagen werden dan die van de 1e categorie. Ten slotte zou het nog ontbrekende bedrag uit de gemeentekas bijgepast worden.

In het begin van Januari was de vorst zoo fel ingevallen, dat den 10e van die maand de grachten van de vesting met dik ijs bedekt waren, waardoor de stormvrijheid zeer verminderd was. Om het gevaar van overrompeld te worden of te wenden, besloot de generaal met behulp van de inwoners de grachten ijsvrij te maken en te houden. Alle burgers van 18 tot 60 jaar werden ter beschikking van den kolonel der genie gesteld om mede te werken aan het uitijzen van de grachten. Aan het gemeentehuis moesten iederen morgen om 8 uur 50 door den maire bij toerbeurt aan te wijzen burgers present zijn, die gezamenlijk naar het magazijn der genie geleid werden om daar de werktuigen tot het uitijzen benoodigd, te ontvangen. Dan gingen zij met de werklieden der genie naar de grachten. 25 pompiers werden eveneens dagelijks beschikbaar gesteld om van 7-10 voorm. en 2-5 nam. met de brandspuit de borstweringen te begieten.

Maatregelen tot verlichting van de stad. Den 18e November vaardigde de vestingcommandant een order uit, waarin de maire gelast werd zorg te dragen dat gedurende den nacht de straten verlicht waren en dat zijne gemeentenaren na 10 uur 's avonds niet zonder lantaarn op straat zouden zijn.

Toen later in de laatste helft van Januari 1814 de stad vrij

458 NAARDEN.

regelmatig beschoten werd, gaf de generaal het strenge bevel dat in de bovenverdiepingen der huizen geen licht mocht branden, omdat zulk licht een mikpunt voor de vijandelijke artillerie zou kunnen opleveren. Allen ronde-officieren, schildwachten en brandwachten werd opgedragen ten strengste voor de naleving van dit bevel zorg te dragen. Toch schijnt niet altijd aan die order gehoorzaamd te zijn geworden, daar in het begin van Maart opnieuw door den generaal aan den maire geschreven werd, dat nu allen schildwachten en rondes de last verstrekt was om vuur te geven op alle verlichte vensters van boven- verdiepingen.

Maatregelen van hygiene. De eerste maanden van het beleg werd voor de reinheid in de vesting weinig zorg gedragen, zoodat dan ook in Februari de toestand onhoudbaar werd. Daar evenwel de winter zeer streng was en het voortdurend bleef vriezen, kon toen nog niet met voldoende kracht aan de opruiming van het vuil nog niet met voldoende kracht aan de opruiming van het vuil begonnen worden. De generaal gelastte den 2e Februari dat, bij het invallen van de dooi, alle straten en pleinen gereinigd moesten worden. Den inwoners werd aangezegd hunne huizen van binnen schoon te maken en voor de reinheid der privaten zorg te dragen. Vooral de hoopen afval bij de slagerijen en de misthoopen bij de landbouwers moesten ten spoedigste buiten de vesting worden gebracht. Transportmiddelen worden beschikbaar gesteld, om al het vuil weg te voeren.

Maatregelen tegen brand. Reeds den 20e November vroeg de vestingcommandant aan den maire eene opgave van werklieden, die dienst konden doen als brandweerlieden en tevens om de bestaande brandspuitorganisatie te stellen onder de bevelen van den kolonel der genie. Uit deze mannen werd eene compagnie pompiers geformeerd. Toen den 19e Januari de eerste granaten binnen de vesting vielen, werd den pompiers aange- zegd, dat zij in geval van beschieting zich moesten verzamelen bij het stadhuis en zich daar ter beschikking stellen van den commandant der genie. Den ,maire werd gelast in het stadhuis een brandwacht te plaatsen en tijdens een bombardement patrouilles van spuitgasten door de stad te doen loopen om onmiddellijk bij uitbreken van brand alle middelen tot blussching in het werk te kunnen stellen.
Artikel linksGeplaatst op 05 maart 2014 15:20 en 3096 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.