Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_

ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Rosalina42 om 06:07
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 05:56
_
Rosalina42 Online

Door TontenBrinke om 05:54
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door TontenBrinke om 05:43
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door TontenBrinke om 05:42
_
TontenBrinke Online

Door Pappabel om 05:32
_
Pappabel Online

Door 50plusser.nl om 05:28
_
50plusser.nl Online

Door NicolaasP om 05:25
_
NicolaasP Online

_

Andere artikelenBELEG VAN NAARDEN 17 NOV. 1813 TOT 12 MEI 1814 (459-463)


DE HOOFDWACHT DER NATIONALE GARDEN TE MUYDERBERG VOOR DE BLOCADE DER VESTING NAARDEN (aquatint prent in kleuren)

Naarden 17 Nov. 1813-12 Mei 1814 DOOR C. J. A. KRUIJT. ( 1913)

459 : 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

Zooals reeds gemeld, waren vele burgers, die niet voor 6 maanden van levensmiddelen waren voorzien, den 11e Dec. de stad uitgezet. Den 3e Januari vroeg de generaal opnieuw eene opgave van de bewoners, die niet voor 5 maanden van levensmiddelen voorzien waren, met de bepaling dat zij, wier namen op de lijst geplaatst waren, binnen 8 dagen moesten vertrekken. Alzoo had in dien tijd een tweede uittocht plaats. Toen het bombardement - waarover later meer - begon, sloeg velen bewoners de schrik om het hart en vroegen zij toestemming om de stad te mogen verlaten. De generaal wilde dit wel toestaan, onder voorwaarde evenwel, dat zij, die zulks verlangden, eerst hunne achterstallige belasting betaalden en tevens de belasting van het eerste halfjaar van 1814, welke vooruit te betalen belasting bepaald zou worden volgens de cohieren van 1813. Slechts enkelen tastten in de beurs en ontliepen zoodoende het gevaar van beschieting.

Den 18e Maart werd nog eens eene opgave gevraagd van de namen van hen, die niet voor 5 maanden geapproviandeerd waren, met de strenge order aan den maire, die lieden de stad te doen verlaten.

Den 31e Maart werd den gemeenteraad met den maire en den griffier verzocht, dien dag, vergezeld van vier notabelen, bij den generaal te komen, om kennis te namen van mededeelingen in het belang van de bevolking. Zeven leden van den raad waren met den maire en den griffier op het bepaalde uur verschenen, benevens van de notabelen de heeren Craanen, J. P. Thierens, Van Croogh en A. J. Thierens. De generaal had zijn geheelen staf om zich verzameld, en deelde aan de bezoekers mede dat uit een gehouden onderzoek gebleken was, dat de in de vesting aanwezige provisien niet toereikend waren voor de bevolking, waarom den maire en notabelen dus gelast werd, de ingezetenen aan te wijzen, die geen proviand genoeg hadden, ten einde hen de stad te doen uitzetten. De maire antwoordde hierop al het zijne gedaan te hebben om de behoeftigen te animeeren de stad te verlaten, doch dat het hem onmogelijk was zijne ingezetenen, die volgens aanschrijving van 29 Nov. 1813 geproviandeerd moesten zijn voor 6 maanden, en van wie men, onder allerlei voorwendselen, hun overschot van aardappelen enz. had afge-

460 NAARDEN.

kocht, nu in dank voor hunne bereidwilligheid de stad nit te zetten. Met kracht van redenen werd die weigering door den beer Craanen ondersteund, terwijl deze er nog bijvoegde dat indien men de ingezetenen hun proviand liet behouden, de aanwezige heeren zorg zouden dragen voor het onderhoud der behoeftigen. Op de reflectien van de kolonels Daulle en Fromond dat de generaal het recht van souvereiniteit had, dus ook om ieder naar zijn believen de stad te doen uitzetten, antwoordde de heer Craanen dat men dan den maire, den raad of de notabelen niet van doen had en aan de willekeur alsdan gehoorzaamd zou worden. Eenige discussie volgde toen over de juistheid van den staat van provisien en het gevolg hiervan was, dat door den generaal bepaald werd, dat den ten April a.s. eene nadere telling zou gehouden worden en hij daartoe 12 officieren van bet garnizoen zou benoemen, met verzoek aan den maire om insgelijks 12 der voornaamste ingezetenen aan te wijzen om bij die opneming de behulpzame hand te bieden. Voorts gaf de generaal de verzekering niets meer ter harte te nemen dan het welzijn der ingezetenen met wie hij sinds twee jaren met genoegen verkeerd had, doch dat de vrees van hen honger en gebrek te zien lijden, de voornaamste oorzaak van zijn voorstel was geweest 1). Hier- mede eindigde de bijeenkomst, en de maire noodigde de heeren Ruighout, Dan, Coenders, Verkerk, Perk, Dillewijn en Bolten, municipale raden, en de heeren J. P. Thierens, Van Croogh adjt.- maire, A. J. Thierens, Alb. Nieukerk en J. Ketjen als notabelen uit, om bij de huisvisitatie te assisteeren. Door het krachtig en beleidvol optreden van den maire en van den heer Craanen werd de bevolking voorloopig voor een derden exodus behoed. Maatregelen tegen bombardment. Door parlementairs den 19e Januari op de hoogte gebracht van het vooruemen van de be- legeraars om de vesting te bombardeeren, schreef de generaal aan den maire, zijnen gemeentenaren aan te zeggen zich schuilplaatsen te verschaffen door zes voet aarde of mest op hunne kelders aan te brengen, waarin zij zoodoende gedurende een bombardement veilig zouden zijn.

1) Uit het dagboek van den maire, aanwezig in het gerneente-archief te Naarden.

461: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

Er waren echter vele huizen zonder kelders en die huizen waren in den regel zeer klein en licht gebouwd, zoodat de bewoners bij beschieting niet de minste gelegenheid hadden zich te beveiligen. Daarom vroeg de maire aan den generaal een of meer doorgangen onder den wal beschikbaar te stellen, om deze, bij beschieting der stad, als nachtverblijf voor de burgers of te staan. Dit verzoek werd ingewiliigd, onder voorwaarde dat zij die er van gebruik wilden maken, 's middags om 4 uur zich moesten aanmelden en er blijven tot den volgenden morgen 6 uur. Vele burgers maakten van die verblijfplaatsen - hoe ongerieflijk ook - gebruik.

Desertie. Onder het garnizoen van Naarden bevonden zich vele Nederlanders, waarvan er voortdurend - zoo zij de kans schoon zagen - deserteerden. Bij de vele uitvallen verloren de belegerden meer manschappen door desertie dan door het vijandelijk lood, en de strenge winter, die het terrein overal toegankelijk maakte, bood den deserteurs de behulpzame hand. Bij den uitval op 16 December 1813 werden door de bezetting twee Duitschers gevangen genomen, genaamd Wagner en Schumacher, die bleken deserteurs uit de vesting te zijn. Twee dagen na hun gevangenneming stonden zij voor een krijgsraad, onder voorzitterschap van kolonel Fromond, terecht. Zij werden veroordeeld tot den dood met den kogel. Een half uur na de uitspraak werden zij op het Oranje-bolwerk gefusilleerd, in het bijzijn van het geheele garnizoen. Door deserteurs kwam generaal Kraijenhoff het vonnis, over Wagner en Schumacher uitgesproken en volvoerd, te weten , hoe hij over deze handelwijze dacht, moge blijken uit den inhoud van den hier volgenden brief, welken hij aan Quetard de la Porte schreef:

General,

L'emissaire que vous avez trouve a propros de faire sortir de Naarden, a ete arrete par Ines avant-postes. Je m'en sers pour vous faire connaitre ma facon de penser sur la conduite, que vous suivez dans la fortresse et specialement sur l'assassinat de deux de mes soldats. Je pourrai vous rappeler, general, que ces malheureux etaient arraches par la violence des bras de leurs

462 NAARDEN.

families pour augmenter les Tangs que l'oppression et la rage a vomi pour desoler 1'Europe et qu'ils combattaient sous les dra- peaux de leurs allies pour l'independance et le bonheur de leur pays, deja ennerni du votre lorsque le sort de la guerre les placa entre vos mains. Je pourrai vous dire que fideles aux principes entre vos mains. Je pourrai vous dire que fideles aux principes d'honneur et d'equit? j'ai refuse l'offre de service d'un nombre de francais et particulierement d'un d?serteur de votre garnison ne dans l'ancienne France mail je prefere a vous parser dans un langage que vous comprendrez mieux peat-etre. Je vous previens done, general, que je vous tiens responsable pour tout acte de violence qui sera commis aux habitants de Naarden et de ses environs, que vous rendrez compte de la maniere que vous suivrez pour subvenir a la subsistance des families et finalement que dorenavant pour chacun de mes militaires qui perira, lement que dorenavant pour chacun de mes militaires qui perira, votre prisonnier de guerre, deux Francais subiront la snort. J'engage ma parole d'honneur ? et je sais la tenir, monsieur le general ? qu'en outre votre tete me garantira de votre con- duite A l'avenir.

Le general, g ouverneur de la ville d' Amsterdam,

(signe ) KRAIJENHOFF.

Alle ladders, toebehoorende aan de burgerij, waren op last van den generaal den 20e Januari in de Groote kerk gebracht, een maatregel o. a. om het afdalen naar het ijs in de grachten onmogelijk te maken. Niettegenstaande die voorzorgsmaatregelen verlieten toch dagelijks manschappen de vesting, waarin zij dikwijls door burgers werden bijgestaan.

Den 13e Januari werden twee inwoners, genaamd De Graaff, gevangen genomen, onder verdenking van aanmoediging tot en begunstiging van desertie. De maire stelde pogingen in het werk om hunne vrijheid te bewerken, doch de generaal wilde voorloopig niets daarvan weten en hij schreef den maire aan, eene proclamatie bekend te maken, waarin gewaarschuwd werd tegen begunstiging van desertie, luidende - De maire der stad Naarden, expresselijk door den heer generaal aangemaant, waarschuwt een iegelijk zeer ernstig zich van alle gesprekken te onthouden, die in het minst of eenigerwijze aanleiding zoude kunnen geven om de desertie te begunstigen

463 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

of aan te moedigen, zullende diegeen die zich 't zij met daaden of met gesprekken aan deze misdaad mogten schuldig maken, voor een militaire regtbank worden gebragt en volgens de code penal militair worden gestraft; de wet hieromtrent luid als volgt

Art. 1. Alle wervers of ronselaars, voor de vijand, vreemdelingen of opstandelingen zullen met den dood worden gestraft, zijn goederen zullen zijn geconfisqueerd.

Art. 2. Hij zal beschouwd worden als ronselaar of werver die door geld, sterken drank of eenig ander middel zoeken zal militairen van hun corps te doen verwijderen, om over te gaan naar den vijand, vreemdeling of opstandeling. De heer generaal-commandant dezer vesting, gelast hebbende dit zoude worden gepubliceerd, zo geschied dit bij deze, opdat niemand eenige ignorantie pretendeere. Aldus gedaan te Naarden den 20e Januari 1814.

De maire voornoemd,

(was get.) W. POELE".

Gedurende het geheele beleg zijn meer dan 300 man gedeserteerd.

Levensmiddelen, enz. Begin Januari beschikte het garnizoen over 37 koeien, terwijl midden December bij de burgers in de stad aanwezig waren 158 koeien, 49 kalveren, 3 schapen, 4 varkens en 55 paarden.

Om controle uit te oefenen op het vleeschverbruik in de vesting, gelastte de vestingcommandant, dat geen beest geslacht mocht worden dan met toestemming van mr. Pichonnier, surveillant des bestiaux de l'approvisionnement. In Februari werd bevel gegeven, dat niet meer dan 6 koeien per maand ten behoeve van de burgerij mochten worden geslacht. Aan vleesch was gedurende het beleg geen gebrek. In Januari was er evenwel groot gebrek aan koffie, thee, zeep, olie, kaarsen, gort, erwten, boonen, tabak, jenever, schoeisel en linnen. Den ien Februari werden voor het garnizoen de rations verminderd en vooral werden de uitkeeringen van jenever beperkt. Onder de militairen werd als gevolg daarvan een drukke handel gedreven in dat genotmiddel ; men betaalde tot f 2.- per flesch. Ook de rations brood werden lichter gemaakt. Om nog grooter zekerheid te (te verkijgen, dat de honger )
Artikel linksGeplaatst op 05 maart 2014 15:17 en 2536 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
05 mrt 2014 15:54
ha ha Frans. het artikel staat er drie keer op. ging zeker heel langzaam weer.wat een toestand was het toen. mensen teneinde raad natuurlijk die de stad uit gingen. en dan ook nog eens een strenge winter. wat een verhaal weer Frans. je kunt niet echt spreken van de goede oude tijd :grin:

Gooilander  
05 mrt 2014 19:29
Dag Rene,

Het zijn verschillende delen. Zie de nummers van de bladzijden uit het oude boek van Kruijt. Dat boek is niet meer te koop. Binnenkort is het 200 jaar geleden dat het Franse leger uit Naarden vertrok. De rest van Nederland was toen al een half jaar bevrijd.

groet
Frans
_