Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:17
_
Hallo, ik ben een persoon die vooraf gratis internationale leningen aanbiedt. Met een kapitaal dat zal worden gebruikt om leningen tussen individuen op korte en lange termijn te verstrekken, variërend van 2.000 € tot 2.000.000 € voor alle serieuze mensen die echt in nood zijn, is het tarief rente bedraagt ​​2 à 3% per jaar. Neem contact met mij op voor een snel en betrouwbaar krediet! E-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:16
_
Lening aanbod tussen particulieren zonder voorschotkosten Een serieuze lening nodig zonder kosten vooraf? Ik bied leningen aan tussen individuen zonder voorafgaande kosten tegen een rentepercentage van 2%. Mijn leningprincipes zijn in wezen gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect voor de verplichtingen van beide partijen en respect voor lening- en terugbetalingsnormen. Voor meer info, schrijf me op het volgende adres: jopie.mandemak ers@financier.com

Maria
27 februari 2021 01:15
_
Lening getuigenis tussen individu Hallo, Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ​​e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 2% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: ale_hofstra@ho tmail.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door nana om 10:43
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door christoffel om 10:40
_
Christoffel Online

Door Rollingria om 10:40
_
Rollingria Online

Door Balkje om 10:38
_
Balkje Online

Door heelie om 10:37
_
Heelie Online

Door HenkTulp om 10:37
_
HenkTulp Online

Door corne.zh om 10:37
_
Corne.zh Online

Door Shyne om 10:35
_
Nieuwe Club forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenAMSTERDAMSE GOOISTAD


Gooistad op de erfgooiersheide ten zuiden van Bussum

NOTA VAN DE WETHOUDER S.R DE MIRANDA :
VESTIGING VAN EEN TUINSTAD IN HET GOOI DOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM

DE GOOISTAD

Wanneer de gemeente Amsterdam, met hare groote hulpmiddelen, bewust en voortvarend tot het volvoeren van een plan tot stichting van een tuinstad zou overgaan, zou het Gooi een uitermate aantrekkelijke woongelegenheid voor Amsterdammers kunnen groeien. Voor een tuinstad is het Gooi verre te verkiezen boven andere in de Tuinstad commissie ter sprake gebrachte terreinen door de natuurlijke gesteldheid van deze plek. Hier is heide en Bosch, voor ontspanning en wonen beide zoo uitermate geschikt. Hoe hoog men ook het natuurschoon van de Hollandsche polder moge aanslaan, de bekoring van een Bosch- en heidelandschap is voor de meeste menschen grooter.

Op plekken in den polder zou men met noeste toewijding in vele jaren slechts moeizaam een beplanting kunnen tot stand brengen, als in het Gooi door de natuur haast van zelf aangeboden wordt. En ook dan nog staat een dergelijk Bosch in den polder ten zeerste bij de natuur op zandgrond achter door zijn vochtigheid. Ook voor het gezonde wonen is een tuinstad op zandbodem verre te verkiezen voor een op veen of uitgeveenden kleigrond. De lucht en de bodemgesteldheid werken hier beide mede. Wanneer men in het buitenland tuinsteden of tuindorpen bouwt, zoekt men ook allereerst droge en boschrijke streken uit en denkt men er niet aan, in moerassen te gaan bouwen.

Een tuinstad in het Gooi wordt door mij gedacht als eene van voldoende grootte om dorpse toestanden te boven te zijn. Zij worde echter niet zoo groot opgevat, dat het landelijk karakter van de vestiging zelve of van de omgeving verloren dreigt te gaan. Een inwonertal van 40.000 à 50.000 zij daarom het maximum voor de tuinstad. Een dergelijke tuinstad zal niet in hoogbouw moeten worden uitgevoerd, doch in aantrekkelijken laagbouw. Wanneer men denkt aan een bebouwing van ten hoogste 40 woningen per H.A. en rekent op een gemiddeld aantal van 4 à 5 personen per woning, zou de voor de stad zelve benodigde grondoppervlakte ongeveer 250 H.A. bedragen.

Indien met vooruitziende blik een plan voor bebouwing ontworpen wordt, is het mogelijk op deze wijze in het Gooi een vestiging te scheppen, die aan de hoogste stedenbouwkundige eischen voldoet. De wijde bebouwing zou juist in het Gooi eerder mogelijk zijn dan op een der andere plekken door den aard van den bodem. De economische bezwaren, aan het eengezinshuis en den wijden laagbouw verbonden, vinden immers hun vooraanstaanden oorzaak in de enorme kosten van ophoging, fundering en bodemafsluiting, welke bij bouwen op polderpeil wel verminderen, doch nog alleszins aanzienlijk blijven. Op de zandgrond zijn deze kosten gering, zodat het bouwen goedkoop wordt en dus ook de huren laag gehouden kunnen worden. Een tuinstad van den bedoelden omvang neemt nog slechts een betrekkelijk gering deel van het terrein, waaraan gedacht wordt, in beslag. De oppervlakte daarvan bedraagt immers ongeveer 1000 H.A. hetgeen op zichzelf ook nog maar slechts een gedeelte van de open terreinen van het Gooi uitmaakt. Het plan zou evenwel het geheele bedoelde terrein van 1000 H.A. moetenomvatten. De eigenlijke stad zou daarvan slechts ten hoogste een vierde deel in beslag nemen. De rest zal ontspanningsoord moeten blijven, een open tuin voor volwassenen, zoo voor de bewoners van de tuinstad zelve als voor de kernstad Amsterdam. Allicht zou daar ook plaats zijn voor de bouw van herstellingsoorden voor kinderen en volwassenen. Maar vooral zal op deze wijze duurzaam een groene gordel of juister uitgedrukt een paarse gordel gehandhaafd kunnen worden, die anders door afknabbelen dreigt onherroepelijk verloren te gaan. Het behoud van deze heidestreken als natuurmonument wordt juist verzekerd, indien zij opgenomen worden in een grooter plan, dat van uit één gezichtspunt uitgevoerdwordt. In plaats van stelsellooze stukken bebouwing hier en daar, die het geheel ernstig aantasten, komt dan een belangrijk stelselmatig ontworpen tuinstadkern in een groot ongerept en juist door den tuinstadbouw blijvend ongerept gelaten gebied.

Wanneer dus hier toegepast moet worden het “extension for prevention” dan zal het de Gemeente Amsterdam behooren te zijn, die het bouwen vande tuinstad ter hand neemt. Daartoe is noodig, dat het terrein, dat geografisch gescheiden blijft van de kernstad, nochtans bestuursrechtelijk één geheel daaarmee uitmaakt. Dit wordt ook vereischt, wijl hulpbronnen als waarover Amsterdam beschikken kan, allicht noodid zullen wezen om de te bouwen stad op hygiënisch en sociaal hechten grondslag te vestigen; om dus de noodige voorzieningen ten aanzien van de stadsinrichting te treffen ( straten, riolering, waterleiding, gas, elektriciteit, brandweer, politie, scholen, enz) en te voorkomen, dat onbevredigende toestanden de aantrekkelijkheid van de vestiging nadeelig beïnvloeden.. De vorming van een Amsterdamsche enclave is daarom noodzakelijk. Waar dit grondwettelijk mogelijk is en zoo hooge belangen voor de bewoners van Amsterdam hiermede gemoeid zijn, mogen de moeilijkheden, die wellicht van verschillende kanten hieraan in den weg kunnen of zullen worden gelegd, geen reden zijn, om na te laten stappen in deze richting te ondernemen. Het stichten van een tuinstad in het Gooi ligt alleszins in de lijn der ontwikkeling. Wanneer de roep “naar buiten” weerklinkt en de neiging geconstateerd wordt, om de groote stad te ontvlieden en buiten te gaan wonen, dan wordt altijd aan de schoonen natuur van Bosch en hei gedacht.

De welgestelden geven een voorbeeld. Zij, die zich thans reeds als forens buiten Amsterdam gaan vestigen, plegen zich niet in den polder, doch in het Gooi of de duinstreek te vestigen. Dit is op het oogenblik slechts alleen voor beter gesitueerden mogelijk. De “tuin van Amsterdam” staat voor de meeste Amsterdammers alleen voor een Zondagsch bezoek open, doch is niet een aan hun wonen inhaerent iets. De duizenden minder welgestelden, de arbeiders, die gaarne buiten gevestigd zouden willen zijn, zijn daartoe thans niet in staat, wijl economisch bereikbare woongelegenheid voor hen niet aanwezig is. Deze te scheppen is de grondslag van de tuinstadplannen. Doch het ligt dan voor de hand, om aan te sluiten bij de plekken, die reeds bewezen hebben aantrekkelijk te zijn. Ten slotte vestig ik er nogmaals de aandacht op, dat ik mij de tuinstad denk als woongelegenheid te midden van de natuur, voor de arbeidersgezinnen van Amsterdam. Het stichten van een satellietstad met eigen industrie en bedrijf wordt dus niet bedoeld. Het argument, dat de bedoelde terreinen in het Gooi niet voldoende aan vaarwater gelegen zijn, om gemakkelijke ontwikkeling van nijverheid te bespoedigen, kan tegen dit plan gelden. Een “slaapstad” is van Amsterdam uit en binnen Amsterdamsch verband ook gemakkelijker te verwezenlijken. Indien deze forenzenstad één bestuursrechtelijk en organisch geheel uitmaakt met de kernstad, m.a.w. indien zij een Amsterdamsche enclave zal vormen, kan zij ook een sociaal-cultureel geheel met Amsterdam worden. De forens uit een enclave op eenigen afstand van de kern gelegen, wordt geen dubbel wezen, doch blijft Amsterdammer.

26 Juni 1926

De Voorzitter der Tuinstadcommissie S.R. DE MIRANDA ________________________________________________________

Bronnen:
-- Nota van de Wethouder van Volkshuisvesting S.R. de Miranda : Vestiging in het Gooi door de gemeente Amsterdam . - De voorzitter der Tuinstadcommissie S.R. de Miranda 26 Juni 1926

-- Amsterdams tuinstadsplan ’Gooistad’ 1923-1929: Archief Stad en Lande van Gooiland, Rubriek ‘Bos en Heide’ S&L inv. nr. 2286

-- Rapport van de commissie ter bestudering van het vraagstuk van de bouw eener Tuinstad of Tuindorpen in de omgeving van Amsterdam

-- uitg. Amsterdam, Stadsdrukkerij 1929 -- Boek: Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot” -- Gem. Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam 1975

-- Vestiging van een tuinstad in het Gooi door de gemeente Amsterdam : Hist. Kring Laren Maart 1989

-- Site: OudGooi - E. Brouwer - Hilversum

____________________________________________________________

Opmerking F.J.J. de Gooijer:

De Erfgooiers waren de eigenaren van de heide. Hun voorkeur ging uit naar het tuinstadplan van De Miranda. Het Goois Natuurreservaat betaalde slechts de schamele 12 cent per ca. Indien er woningen waren gebouwd was de verkoopsom aanzienlijk hoger geweest dan de lage opbrengst van 2 miljoen gulden. Werkloze Erfgooiers werden na de uitkering nota bene gekort op hun steun. Bij een eerlijke en rechtvaardige behandeling zou men niet tot zo’n a-sociale streek hebben kunnen overgaan. _________________________________________________________

F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.netfirms.com

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl
Gooistad op de Erfgooiersheide ten noorden van Hilversum


Detail plattegrond Gooistad


Bron: Site OudGooi - Ed. Brouwer - Hilversum


Geen tuinstad in


Amsterdamsche Gooistad volgens plan van de Amsterdamse Wethouder de Miranda (1929)


Artikel linksGeplaatst op 18 januari 2017 14:41 en 7250 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Redone  
18 feb 2008 18:53
Hoi Frans, je hebr je best weer gedaan, maar hoe kom je aan al dat oude materiaal???
Gr Ria

Gooilander  
18 feb 2008 19:05
Hallo Ria,
Bedankt voor je reactie.
-- Op 19 september 2007 heb ik deze weblog geplaatst. (als onderwerp bij Gooise Geschiedenis) Toevallig ontdekte ik zo juist dat 'vijftigplusser' mijn stuk heeft herplaatst onder het onderwerp GENEALOGIE. Ik vind het prima, maar ik had toch graag op de hoogte worden gesteld. (het staat in de linker kolom)
-- Iets over het materiaal: Vanaf 1975 heb ik verschillende archieven bezocht. Meestal maakte ik aantekeningen en af en toe een fotokopie.

Met hartelijke groeten,
Frans
_

_
Benneke  
18 feb 2008 20:00
Hoi Frans, ik denk dat we blij moeten zijn dat Het Gooi niet is volgebouwd, nu is er nog wat van de mooie natuur over.

Benneke

Gizmoenbeertje  
18 feb 2008 21:07
Weer gedegen kost, daarvoor complimenten maar wat bedoel je met Gooistad... Bussum? Naarden? .... groetjes, Lia
_

_
Gooilander  
18 feb 2008 21:23
Hallo Ben en Lia,
Bedankt voor de reactie. Zo juist schreef ik een uitgebreid antwoord. Vreemd genoeg is het verdwenen.
-- Lia, de wethouder van Amsterdam had het plan opgevat een prachtig tuindorp op de Gooise heide aan te leggen. Dat plan werd verworpen. De natuurliefhebbers hebben daarna aktie gevoerd. De Gooise gemeenten en Amsterdam hebben het gebied daarna voor een appel en een ei in handen gekregen. Nu is het in beheer bij het Goois Natuurreservaat.

Groeten,
Frans

Agaaths-weblog.1  
21 feb 2008 13:05
Slaapstad, laagbouw, arbeidersgezinnen, zo is Zoetermeer ook begonnen als slaapstad, moet je nu eens kijken, een prachtige welvarende stad met veel hoogbouw het inwoners aantal stijgt met de dag, als ik denk aan lage bebouwing worden het volgens mij in zo'n natuurgebied koopwoningen, jan modaal kan dat niet betalen, met een inkomen van € 1500,= gaat dat niet, of er moeten er twee werken, wel een mooi idee natuurlijk, li gr agaath
_

_
Gooilander  
21 feb 2008 14:19
Hallo Agaath,
Het Amsterdamse plan voor een Gooistad op de heide is in 1929 verworpen. De Gooise gemeenten hebben tot 1971 de nieuwbouwwijken gebouwd op de voormalige akkergronden. Nadat er gebrek kwam aan bouwgrond heeft men het eeuwenoude organisatie 'Stad en Lande van Gooiland' opgeheven. De gemeenschappelijke eigenaren van de Meent gronden hebben deze weilanden voor een appel en een ei verkocht. Inmiddels zijn deze weide gronden ook vol gebouwd. De wijken die vanaf 1971 zijn gebouwd liggen te Huizen op de zogenaamde Oostermeent en te Hilversum op de Hilversumse Meent.
De heide is nu van het Goois Natuurreservaat en blijft onbebouwd. Het Gooi is nu volgebouwd. Wie in de buurt wil blijven wonen moet rijk zijn of verhuizen naar Almere.

Groeten,
Frans

Benenalie  
26 feb 2009 21:31
Heel veel informatie hier opgedaan!!
Heel werk voor jou geweest,.......om dit te plaatsen!!!

Fijne avond..Gr Alie
_

_
Gooilander  
27 feb 2009 15:11
Hallo bezoekers,
Afbeelding 4 heb ik toegevoegd. Deze is met toestemming van E. Brouwer overgenomen. De afbeelding is te vinden op de site OudGooi.
Op de site OudGooi staan een enorm aantal foto's, ansichten ... enz van zowel 't Gooi, de Vechtsteek en Eemland.

Groeten,
Frans

Gooilander  
13 mei 2010 12:14
Dag Bezoekers,

Door een valpartij kan ik niet zo goed uit de voeten. Zelfs achter de computer zitten is voor mij vermoeiend. Toch wil ik blijven meedraaien met 'vijftigplusser - weblogs' . Hopelijk zijn er bezoekers die deze weblog nog niet eerder gelezen hebben.

vriendelijke groeten,
Frans
_

_
Gooilander  
12 aug 2013 20:51
Beste bezoekers,

Afbeelding 6: Plattegrond van de GOOISTAD van wethouder De Miranda, is augustus 2013 verkozen als mooiste " archiefschat'' van het Streekarchief te Hilversum.

groet
Frans