Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door francien15 om 17:19
_
Francien15 Online

Door maria1949 om 17:17
_
Maria1949 Online

Door Adamm om 17:17
_
Adamm Online

Door Gribou---Greet om 17:17
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

Door fiederelsje om 17:17
_
Fiederelsje Online

Door fraagis om 17:16
_
Fraagis Online

Door peetieq om 17:15
_
Peetieq Online

Door NicolaasP om 17:15
_
NicolaasP Online

_

Andere artikelenFAMILIE VAN OOSTVEEN UIT NAARDEN


De kanonnen, die werden gestolen door de gebroeders Voogt, stonden op een Lunet aan de Karnemelksloot. Op het schilderij een Lunet tijdens de beschieting van Naarden (1813-1814)

De voormoeder van mijn moeder Maria Wendelina Post was Anna Maria van Oostveen. Zij was geboren 16.10.1796 (1) te Naarden en begraven te Naarden 21.04.1878. Zij was gehuwd met Hermanus Mulder.

Nel Krijnen van Gog heeft via haar grootmoeder Hartong ook een voormoeder Van Oostveen. Mogelijk gaat het over dezelfde familie, die volgens Nel omstreeks 1730 vanuit Utrecht naar Naarden kwam.


(1) Volgens Nel:

a) Was Anna Maria van Oostveen geboren 15.10.1795 als onwet­tige dochter (spuria) van Alida (of wel Alleta) van Oostveen, die geboren was 20.05­.1776. Alida's moeder Anna Maria Vlees­houwer was doopgetuige)

b) De ouders van Alida waren Peter van Oostveen en Anna Maria Vleeshouwer (Peter's 2e huwelijk in 1772) . Peter's 1e huwe­lijk was met Hen­drikje Wagenaar, die stierf 1770.

c) Anna Maria zou als onwettige vader hebben Johannes Gnebbe.

d) Alida van Oostveen trouwde in 1798 met Johannes de Jong. (De Jong was niet R.K.)

e) Alida trouwde later (of kreeg een kind in 1806) van de militair Alexander Tiel. (Alexander stierf 1871 in de Gast­huisstraat 243. (dit controleren)

f) Alida overleed 21.08.1852

g) Johanna Mulder acte datum geboorte 02.09.1861. Ouders Johannes Mulder en Maria Verhoeven.

h) Johannes Mulder geboorte acte datum 09.01.1836 (geb. 08.01­.1836)

ouders Hermanus Mulder en Johanna de Jong

Nagezien in de volgende bronnen:

Index overlijdensregister R.K. kerk 1730 - 1796

1778.10.13 Oostveen, Jacobus (zonder vermelding van woon­plaats)

Index begrafboek gereformeerde kerk 1730 - 1811

(hierin staan ook vaak katholieken)

Oostveen (zonder van)

1763.10.21 Cornelia

1800.12.29 Cornelia

1798.03.22 kind van Alleta

1806.05.01 " " Alleta

1756.05.13 " " Gerrit

1756.06.09 " " Gerrit

1759.11.20 " " "

1765.09.09 " " "

1766.11.15 " " "

1794.09.08 " " Govert ( zn v. Jacob v. Oostv. & Alida Verheul)

1755.06.07 " " G (Govert tr. 2e 1780 en + 1828)

1762.03.09 " " G

1794.09.10 " " Harmanus

1811.11.08 " " Jan

1763.06.08 Kind van J

1811.09.24 Adrianus zoon van Jan

1798.01.28 kind van Hermanus Oosveen

______________________________________________________

STADSARCHIEF NAARDEN: CRIMINELE ROL

Criminele Rol van het rechtsgebied van Naarden, dat ook omvatte de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Bussum , Hilversum en 's-Graveland.

OAN 3054 Naarden Criminele Rol verdeeld in fiches

--------------------------------------------------------------------------

OAN 3054 fiche 26.11.1764 - 02.07.1768 (akten met afwijkende data)

__________________________________________________________________________

Criminele Rol fiche 144: 26.05.1751 - 04.08.1757

29.05.1754 Jacob van Oostveen oud 40 jaar uit Naarden heeft 29.05.1754 zijn huisvrouw Aletta Verheul mishandeld

In het overlijdensregister van de R.K. kerk komen waarschijnlijk dezelfde personen voor voor:

Jacob (van) Oostveen. Hij over­leed 13 oktober 1778. (64 jaar ?)

Alet Verheul. Zij overleed 20 oktober 1782.(vlgs. Nel: September)

Acte dd. 29.05.1754

Alsoo Jacobus van Oostveen, thans gedetineerde alhier buyten pijn en banden beleeden heeft en sulx den regten genoeg sijnde gebleeken is, dat hij gedet. sedert een geruymen tijd in groote oneenigheijd met desselfs huysvrouw Aletta Verheul heeft geleeft. Dat hij gedet. sijne brutaliteiten jegens sijne opgemelde huysvrouw in soo verre heeft gepousseert en tot die verregaande Extremiteiten is gekoomen van sijn voorn. huysvrouw Diverse Maalen met de dood te bedrijgen, gelijk hij dan ook nog den 24e deeses Desselfs Meergen. huysvrouw wederom deerlijk soude hebben mishandelt, indien deselve sijne furie met de vlugt niet was ge-exhappen.

Dat hij gedet. al verder op den gemeld. 24e Deser Deselfs woede heeft doen blijken aan de persoon van Jacob Perk, deselve met een rietooi (1) nalopen­de en met deselve hem drijgende te doorgrieven.

Alle 't welke sijnde verregaande geweldenarijen en periculen insultes ten durende tot peturbatie van de gemeene rust, die in een land daar goede justitie vigeert, niet te werden getolereert, maar anderen ter Exempel te werden gestraft.

..............................................................

Soo is 't dat den gen. Heer Eijsscher R.O. Eijsch doende concludeert dat den ged. bij vonisse van de Ed. Agtb. Heeren Scheepenen sal werden geconde­meert omme voor den tijd van twee Jaaren te werden gebannen uyt deese Stad en Juresdictie vandien. Souden binnen den gestelde tijd daar weder in te komen, op poene van swaarder straffen, is dat de ged. sal werden gecondem­neert in de kosten en missen van de Justitie.

Alsoo Jacobus van Oostveen, oud circa 40 Jaaren woonagtig binnen deese Stad, thans gedetineerd op den Stadhuyse alhier, buyten pijn en banden beleeden heeft en sulx den regten genoeg sijnde gebleeken is dat hij gedetineerde zedert een geruyme tijd in groote oneenigheijd met desselfs .....

en bannen den gedetineerde voor den tijd van twee Jaaren, Uyt deese Stad en Juresdictie van dien

gedan 29 Meij 1754

Wij onderschr. Scheepenen der Stad Naarden Verklaaren bij deesen dat bij de voorn. Jacobus van oostveen geene goederen gevonden zijn waaruyt Eenige kosten of missen van Justitie gevonden hebben kunnen werden

actum Naarden den 29 Meij 1754

Dirk Bonnet .... Johannes Maas

(1) Niet duidelijk: VIETOOS of RIETOOI

____________________________________________________________________

Klapper Burgelijke Stand 1811 - 1872

Burgelijke Stand 1813 - 1822 fiche Aken - Woude

Mulder Harmanus getrouwd 2 April 1820 met Johanna de Jong

R.K. Doopboek

15.10.1795 Anna Maria spuria

vader: Joannes Gnabbe (acath)

moeder: Lettjen van Ostveen

getuige: Anna Maria Vleeshouwer

Trouwboek:

15.11.1798: Alleta van Oostveen X Jan de Jong (ondertrouw)

02.12.1798: Alleta van Oostveen X Jan de Jong (getrouwd)

06.01.1811: Alleta van Oostveen X Evert Giesen

03.07.1812: Alleta van Oostveen X Alexander Tiel

Burgelijke Stand fiche 2

26.06.1814: Anna Maria van Oostveen X Johannes Bakker

In het Jaar Agtien Honderd Viertien den zes en twintigste van de maand Juny

Johannes Bakker oud 22 jaar, van beroep tuinier, woonagtig binnen dese Stad, zoon van Bessel Bakker van beroep Tapper, woonagtig binnen dese Stad

en Anna Maria van Oostveen oud Negentien Jaaren door haar moeder Alleta van Oostveen van beroep Groenvrouw, woonagtig binnen dese Stad geadsesleerd [of GEASISLEERD]

Verklarende de contractanten niet te kunnen schrijven.

_____________________________________________

Acte 5

Op heden Tweeden April des Jaars Achttienhonderd en Twintig

des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Johannes Petrus Thierens Burgermeester .......

Hermanus Mulder JM [Jongeman] out Agt en Twintig Jaaren zonder Beroep , geboren te Zaandam en wonende alhier zoon van Tijs Mulder en aaltje Bleeker overleden ........

Johanna de Jong, weduwe van Jan bakker oud Vier en Twintig Jaaren van beroep Groenteverkoopster, geboren en wonende te Naarden, dochter van Jan de Jong overleden en Aletha van Oostveen wonende alhier.

De afkondigingen zijn geschreven op den Twaalfden en Negen­tiende Maart te Naarden - zijn geschied zonder oppositie.

- Ten Tweeden een dood Extract houdende dat Tijs Mulder op den Negentiende April achttienhonderd zestien te Zaandam is over­leden.

- Ten Derden een dood Extract houdende dat aaltje Hendriks Bleker op den Elfden January achttienhonderd zes te Zaandam is overleden.

- Ten Vierden een doop Extract houdende dat Harmanus Mulder op den zes en Twintigste January Zeventienhonderd Twee en Negentig te Zaandam is geboor­en.

- Ten Vijfden een dood Extract houdende dat Jan Bakker op den Zestiende December achtienhonderd Achttien te Naarden is overleden.

-Ten zesden een dood Extract houdende dat Jan de Jonh op den twaalfden November achtienhonderd en Negen te Bergen op den Zoom is overleden.

- Ten Zevenden Een doop Extract houdende dat Johanna de Jongh op den vijftienden October zeventienhonderdvijf en negentig te Naarden is geboren.

- Ten achtsten Paspoort van het Departement van Oorlog van Harmen Mulder .

in tegenwoordigheid van Izaak Harshagen Timmerman oud vijf en vijtig Jaaren, van Jan Bakker, Dienaar der Justitie oud zeven en veertig Jaaren, van arij van Zanten, Dienaar der Justitie oud vijftig Jaaren en van Pieter van Dijk, Dienaar der Politie oud Negen en Dertig Jaaren, allen woonagtig binnen deese Stad.

H. Mulder

Anna Jong

[H. Mulder betere handtekening, dan Anna Jong]

_____________________________

a) straat en huizennrs 1806

b) Lijst weerbare mannen boven de 18 jaar op 24 herfstmaand 1810 (OAN 58a)

c) Volkstelling 1811

straat huisnr achternaam jaar

a) b) b) Oostveen b) c) Oostveen c) * c) beroep

Kattenhaag 22/23 Pieter van 66 Pieter van * 1745 Hovenier + 12.3.1818

Nicolaas van * 1781 Hovenier

Bussummer 152 Jan van 32 Jan van * 1778 Aardwerker

Gasthuis 300 Allette van xx

Sluijsstr. 472 Jacobus xxx 26 Jacobus van * 1785 Hovenier

Sluijsstr. 472 G van 62 Govert van * 1749 Hovenier

OAT Naarden 1832 sectie G

G 23 Kattenhaagstr. 22/23 Jan van Oostveen huis en erf

G 36 Binnenhaven 3a Nicolaas van Oostveen huis (groenteboer)

G 49 Vrouwenstr. 16 Nicolaas van Oostveen huis en tuin

G 67 Sluijsstr. 472 Gerrit van Oostveen (de erven) huis en erf

G 516 Gasthuisstr 300 Alleta van Oostveen (2)

(2) Volgens Nel Krijnen overleed Alleta 21.08.1852 op het adres Gasthui­straat 302.

_________________________________________________________________________

Criminele Rol OR 3054 Diefstal van kanonnen door Hendrik en Elbert Voogt.

4.

Hendrik Voogt, tuinman, gebooren te Naarden. 5 voeten en 6 a 7 duimen, ca. 37 a 38 jaar - gezet van postuur - zwart hair en wekbraauwen - eene zwarte baard, blauwe oogen - zwaare bakkebaarden, rond van wezen - vriendelijk van spraak - regt van postuur - in 't blauw gekleed - heeft in vroeger tijden bij de Guarde gediend.

5)

Elbert Voogt, tuinman, gebooren te Naarden. 5 voeten en 8 duimen - oud 26 jaar - gezety van postuur - rond van wezen - rond rosachtig hair en wekbraauwen en dito bakkebaarden, stroef in 't voorkomen - regt opgaande - in 't blauw gekleed.

3054 fiche 183 sept. 1800

Barend Stoop .... wegen van buskruit in een tuin ..... liefhebbers van de jacht zijn zwager Elbert Voogd en ook zijn broeder Hendrik Voogd .... stelen van een kanon uit de Lunetten aan de Karnemelksloot.

[ De Lunetten (maantjes) zijn twee 'halve maanvormige' fortjes links en rechts van het sluisje de Karnelmelksloot. Het sluisje werd gebruikt om in oorlogstijd het omliggende gebied onder water te kunnen zetten ... het moest dus bewaakt en beveiligd worden]

CRIMINELE ROL 3043 fiche 134 15.01.1720 s'Heren Regt gehouden 15 January 1720

[Jan Gerritsz van Oosten trouwde 20.06.1688 met Cuijntje Gerrits.

In het gaderboek uit 1708 staat Jan Gerritsz van Oosten op fol. 82 en dezelfde staat ook in het gaderboek 1719 op fol. 54.(overleden personen bleven vaak in het gaderboek onder hun eigen naam staan)

Jan Gerritsz van Oosten staat verder in: Erfgooierslijst 1708; Huizenkohier verp.nr. 89 af Gerrit van Oosten ; OR Blar. 3253.107; 1714.12.10 huis; 3253.108; 1714.12.10]

MULOOSTV.OGD afgeleid van OOSTVMUL.DER

06.10.2000 : 09.09.98: 09.34 - 11.498

1) OOSTVMUL.DER OVERGENOMEN VAN NCRIM716.757

28.09.2000Artikel linksGeplaatst op 04 april 2015 18:35 en 4157 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.