Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door GerardS om 16:55
_
GerardS Online

Door Elise2 om 16:53
_
Elise2 Online

Door JanRutgers om 16:53
_
JanRutgers Online

Door Tympaan om 16:49
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door tosca46 om 16:49
_
Tosca46 Online

Door fraagis om 16:49
_
Fraagis Online

Door Rosalina42 om 16:47
_
Rosalina42 Online

Door Rosalina42 om 16:47
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenSTACHOUWERVELD TE BLARICUM VERKOCHT IN 1682


Stachouwersveld in de Bouwvenen te Blaricum (kadaster 1832)

De Hofstede Stachouwer te Blaricum werd in 1671 afgebroken. Sindsdien werd dit deel van de Bouwvenen Stachouwerveld genoemd. Catharina Staghouwer verkocht deze grond in 1682.

Ter plaatse ligt sinds de jaren zeventig de wijk Bouwvenen.


Oud Recht Blaricum 3249 fol. 73 , 74 - 23-11-1682

Compareerde voor Marten Jacobs …….. ende /

Isaack Ampen Schepenen tot Blaricum/ Theodoris Steenhoven, als admini- / streur van de goederen van Catharina Staghouwer, ……………. Seckere /

Acte van Authorisatie bij de heren/ weesmeesters der stede Amsterdam/ verleent van dato den 28 October/1682 uytdrukkelijk mede braght/ dat sij inde voorsz qualiteit publique/ soude mogen vercopen seecker stuck/ lants gelegen dighte bij het voorsz/ dorp groot omstrent vijff morgen/ sijnde weleer geweest de hoffstede/ off woninge van Jan Staghouwer/ als mede nogh drie stucken lants genaemt de Bouwvenen groot te zamen omtrent negen schepel / tot die eijnde de ……. Na gedane/ vercopinge te mogen opdragen, en / van ded penningen daer aff ge / uijtsch… te doen en ter kennisse/van voorsz ……….. op te brengen/ uijt craght van alle ’t welcke / de voorn Theodorus Steenhoven/ verclaarde pubique te …………/ gereghtsluijden verkort … te hebben/ ten gevolge van dien mitsdesen / te transporteren aan Gerrit Duerkant / de Schout en Lambert Elbertszoudt/ schepen deses dorps/ omtrent vijff …… daer voor/ … Het huijs van Jan Staghouwer/ op gelegen ………. Agter de / …. Bij …….. dorp/ naast Ebbe Jansz Vos en Nelletje/ leeuwen ten noorden , Claes willemsz van/ …. En de gemenen wegh ten Suijden/

Bekennende oock sy comparanten/ ten …. Van de cooppenningen/ ter somme van vier hondert / vijff en zeventig gl. Mette voorn/

Copers te vreden te sijn, belovende / oversulx in sijn voorsz qualt, het /getransporteerde in dese te vrijen / en te ware alle/ … schadeloos aff te doen, na/ reght ………….. deser landen, daer/ voor verbindende de persoon en/ goederen van voorsz Catharina Stag- / houwer stellende deselve ten/ bedrangen van alle reghten en/ reht … Ter oirconden is dese bij/ Schepenen voorn onder … 23/ November 1682

-------------------------------

Oud Recht Blaricum 3249 fol. 75 23-11-1682

Comparerende voor Gerrit Duijrkant Schout/ mitsgaders Maarten Jacobs Mets en/ Ysaak Amper Schepenen tot/ Blaricum, Theodoris Steenhoven / als acte van authorisatie hebben/ van de … weeskinderen der Stadt/ Amsterdam van dato den 20 october / deses Jaers 1682, alh… gephib / verclaarde bij comparant … voorsz / qualt veruijt craghte van voorsz / acte van authorusatie publiq / ter over … van gereghtsluijden / vercogt te hebben en gevolgen / van de mits dese te transporteren / aen Lamb. Elbertsz seeckere / drie schepel 1 spint 4 cop / boulandt gelegen in de bouvenen/ naest …..

Bekennende ten aensien / van de cooppenningen ter somma van / veertigh gl. Mette voor coper / te vreden te sijn belovende oversulx / ’t voorz lant te vrijen en te waren/ als reght is volgens/ deses lande daer voor verbindende / de persoon en goederen van de voorn / Catharina Staghouwer stellende / dese te bedrangen van alle / … eghters tegenwoordig in dese bij / Schout en Schepenen voornt ondertek. / de 23e November 1682 /

Alsoo het bovenstaende is gelegen onder een/ andere juresdictie, soo is ’t selve/ aldus geroyeerd.Artikel linksGeplaatst op 14 april 2014 19:26 en 1308 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.