Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
ERFGOOIERS (89)
_

FAMILIE (2)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Rosalina42 om 06:51
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:51
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:50
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:50
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:48
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:46
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Catharina70 om 06:42
_
Catharina70 Online

Door Rosalina42 om 06:41
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenILLEGAAL INVOEREN VAN VEE VANUIT 'T STICHT NAAR 'T GOOI IN 1769


GODS SLAANDE HAND OVER NEDERLAND. De verantwoordelijke Amsterdamse kooplieden en regenten wentelde hun onverantwoordelijkheid af. Het was natuurlijk weer de schuld van het ''GEMEENE VOLK''.

Tijdens het ancien regime in de Republiek der Verenigde Nederlanden, ontbrak

een gezagshebbende centrale overheid. In de Nederlandse zeehavens was geen

controle op de import. De koophandel stond boven de wet. Ongecontroleerd

werd vermagerd ziek vee ingevoerd uit de 'Baltische Staten' , die in in het begin

van de achttiende eeuw een haard waren van ernstige veeziekten. Rijke

speculanten voerden deze magere koeien in om ze vet te mesten op de

Hollandse weiden. Zij waren dus verantwoordelijk voor de invoer van

de runderpest. Het was deze zeer besmettelijke longziekte waaraan hele

Hollandse en Friese veestapels ten gronde gingen. Naast de import van

de 'paalworm' uit de tropen, met watersnoodrampen als gevolg' was dit

de schaduwzijde van de zogenaamde 'Gouden Eeuw'. Een eeuw met een

goud randje voor een kleine groep regenten en kooplieden, rond een grote

zwarte bladzijde voor de overige inwoners en uitheemse volkeren.

Het grote besmettingsgevaar werd wel degelijk onderkend.

De lokale overheden wisten drommels goed hoe de epidemie zich

verspreide. In en uitvoer over de grens tussen 't Gooi en 't Sticht

werd streng gecontroleerd. Daar was geen douane voor nodig.

De aangever van een overtreding kreeg een derde van de hoge boete.

Van ieder vonnis werd een uitgebreid verslag geschreven in de

'Criminele Rol' van Naarden.

ILLEGAAL INVOEREN VAN VEE VANUIT ’T STICHT NAAR 'T GOOI DOOR DIRK GIJSBERTSEN OP 28 SEPTEMBER IN 1769

O.R. BLARICUM 3243 - 22 JUNI 1772

Deze akte bevat een aanklacht tegen Dirk Gijsbertsen, die uit 144 punten bestaat Punt 51 luidt bijvoorbeeld:

"Vervolgens is den declarant daar door dan voorts genoodzaakt geworden den gedeclareerde op den 10e January 1772 teegens den derdtiende daaraan volgenden door George Brachet, gerechtsbode tot Blaricum, andermaal voor desen Ed. Achtb. Geregte doen dagvaarden"

___________________________________________________________________________________________________________


De Heer Cornelis Haack

Stedehouder van den Weledelen

Strenge Heer Balliuw van Naarden en Goyland R.O.

Arrestant en Eysser

Contra Dirk Gijsbertsen wonende

Te Blaricum Gedaagde

Den Areestant en Eysser R.O. geassisteerd met van Erckell zijnen Procurend gevende reedenen van arreste in dato den zevende November 1769 door den geregtsbode van den Dorpe Blaricum uyt naame ende vanwegens den arrestant en Eysser R.O. onderhanden bevind en directie van den gedaagde op zodanige dertien stucks koeijen als daar breeder is vermeld, gedaan, zeijde, dat niettegenstaande bij den innegehouden van den Placcate van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland in dato 28 September deses jaars 1769 , op den invoer van Rundvee van buyten binnen deese Provincie geëmancerd onder anderen uytdrukkelijk is geordeneerd en gestatueerd geworden, dat ten eijnde van de perissie, door Hun Edele Groot Mogende bij voorz. Placcate gegeeven om bij provisie en tot nader ordre rundvee zonder onderscheijd van vet of mager, jong of oud, in deese provincie in te voeren, geen misbruijk gemaakt zouden worden in het rundvee ’t welk van elders in deeze provincie ontbooden en aangebragt sal worden, hetzij het selve zal worden overgevoerd met schepen of gedreeven sal worden te lande, gevonden sal moeten werden een Certificatie , gegeeven bij den Magistraat, of regeering van de plaats, Stad of Privincie van waar het rundvee komt inhoudende een verklaring dat deselve beesten sijn gezsont en koomen uijt Stallen of Wijden in dewelke geen besmetting onder het rundvee gevonden werd. Dat de voorschreeve Certtificatie bij de beesten, sal moeten blijven tot dat deselve zullen gekoomen zijn op de plaats van haare destinatie of separatie, alwaar de Certificatien binnen drie maal vier en twintig uren na de aankomst van het rundvee ter Secretarie gebragt en geliasseerd zullen moeten werden, op poene dat het rundvee het welk zonder zodanige Certificatie sal zijn ingebragt, sal werden verbeurd verklaard, en dat de drijvers en vervoerders van dien zullen verbeuren een boete van Honderd gulden voor ieder vreemd rundbeest het welk bevonden sal worden gedreeven en vervoerd te weezen, zonder de voorz. Certificatie, met bijvoeging dat degene welke niet instaat zouden zijn de voorgeschreeve boetes te betaalen aan de lijve, na Erigent van zaaken zouden worden gestraft de gedaagde echter zig niet hadde ontsien op den 25 October 1769 van buijten de Provincie van Holland en Westvriesland binnen den Dorpe Blaricum in te voeren of te doen invoeren dertien Stucks koeijen zonder dat bij deselve gevonden is eene Certificatie gegeeven bij de Magistraat of regeering van de plaats waar van het selve gekoomen is, direct tegen den inhoude van voorschreeve Placcaate, dat de gedaagde wel in handen van de schout van Blaricum, hadde gebragt secker Carabel of paoier, dog het welke behalven dat het selve de … kenmerken dtraagt van deselve ondeugdelijkheijd en absolute Transgressie van het voorz. Placcaat, ook geenzins kan geconsiereert werden een behoorlijk Certificaat te zijn. Conform aan het voorschrift der Wet, dat de arrestant en Eysser dan ook voorschrift der Wet, dat de arrestant en Eysser dan ook ter dien Zake de bovengemelde dertien stucks koeijen in dato 7 November hadde gedaan, neemen in den arreste

Mitswelke en andere reedenen ten processe (desnoods) nader te allegeeren, de arrestant en Eujsser R.O. geassisteerd als booven Eysch doende cocludeerde Eerstelijk tot de decretatie van de bovengemelde arreste, dessaelfs forma en inhoude, en dat wijders bij vonnisse van deese Edele Achtbare Geregte de dertien stucks koeijen hier booven vermeld, en door of van weegens den ged. Zonder behoorlijke Certificatie ingevoerd, zullen werden verbeurd verklaard, en den ged. Daar en boven gecondeneerd in een boete van honderd guldens voor ider beest, en dus te zamen eene somma van dertien honderd guldens met de kosten ofte anderen etc,

Den Heere Arrestant en Eysser R.O. geassisteerd als boven versogte vermits den ged. Offschoon denselve in judicio present is , wijgering en in gebreeken blijft te antwoorden met min eenig druqtaal te vrezen, dat deselve sal werden geconsidereert en gehouden voor noncomparant en mitsdien tegen denselve zal werden verbeant het eerste def. En voor ’t profijt van dien verstek van de exepttie declinatoor.

Den ged. Nader compareerdende zonder eenigsints toe te staan, dat dese Ed. Agb. Geregte over deese prectentie geintendeerde actie, eenigerwijse zoude kunnen of mogen cognosseeren, versogte alleen om aan de ordre te voldoen, en ongepracpidereent, zijn bovengen. Sustenu behouden alle exepten en defesitien copy en dag.

Den Heer Arrestant en Eysser R.O. geassisteert als booven, zonder zig eenigsints aan te trekken het voorgeven van den ged. Consenteerde de verzogte copy en dag.
Illegaal invoeren van vee door Dirk Gijsbertsen. O.R. 13242 ( 07-11-1769) pag. 1


Illegaal invoeren van vee door Dirk Gijsbertsen. O.R. Blaricum 3242 ( 07-11-1769) pag. 2


Illegaal invoeren van vee door Dirk Gijsbertsen. O.R. Blaricum ( 07-11-1769) pag. 3
Geplaatst op 23 april 2014 15:13 en 1939 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
17 apr 2014 12:13
ongelooflijk dat die mensen om geld te verdienen deze dieren hier naar toe brachten en natuurlijk van de overheid een schande dat niet gecontroleerd werd. ja, de gouden eeuw, voor de handelaren, maar ik denk niet voor de gewone mens. en ook nu is om de haverklap voedselveiligheid in het geding.