Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Gribou---Greet om 17:04
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door jannie1944 om 17:03
_
Jannie1944 Online

Door zwartwit2018 om 17:03
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Gribou---Greet om 17:03
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door tulpmans om 17:02
_
Tulpmans Online

Door marbo45 om 17:02
_
Marbo45 Online

Door zwartwit2018 om 17:02
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Gribou---Greet om 17:02
_
Nieuwe Reactie geplaatst

_

Andere artikelenARCHIEFSTUKKKEN T.B.V. DE GOOILANDKAART UIT 1709


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1

Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592.

http://gooiland-kaart-1709.blogspot.nl

Bijbehorende archiefstukken:

Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


--------------------------------------------


De antieke kostbare landkaart ligt opgevouwen in het Nationaal Archief in Den Haag. De archiefstukken aldaar in de Gravelijksrekenkamer.


_______________________________


CAARTE VAN GOYLAND 1709


Aengaande de Caerte van de Gemneentens in Goylandt

Zijn mij door den Secrt. Thierens ende den Reyer Boelhouwer bij hem wesende, enige kleijne abuysieve in de Caert aengewesen, mitsgaders eenige onderregtinge gedaen, naementlich

Dat in het parceel num. 14 staende geheel voor eigendom (de Hr. Hinlopen toekomende ) en dat daerom ongecouleert gelatende , echter een merge, ofte anderhalve merge Graeffelyckheijts Warande wert gevonden, die welcke daerom had moeten gecouleert zijn.

Dat van n. 18 heel voor Warande gestelt, evenwel het strookie, daer de Schaeps-koy opstaet en geen Warande is.

Dat boven aen de Caert in n. 10 van de Goijer-Schans af tot aen den hoeck van ‘t Bosch, oftewel Martensdijck toe eigenlijk geen bekend of erkende Banscheijdinge is tusschen Hollandt ende het Sticht; maer dat aldaer sijn gevonden drije steenen, die aldaer boven geheugens hebben gelegen, volgens welcke men in de Caert bij provisie de Scheijdinge heeft geroijt; ende hebben mij de gem. onderrigters daer nevens geseijt, dat die van ‘t Sticht, en in ’t pionier den Heer van Ouds Broeckhuijsen daer tegen aangrenzende, heel genegen zijn om de Banscheijdinge aldaer te reguleren en vast te stellen met die van Hollandt, ’t zij door Commiss en. Van Camer of anders door die van Naerden daer toe geauthoriseert, zoals sij geliefden te kennen te geven, of voor te slaen.

Dat voorsoo veel in sommige parcelen wert gemelt het Harde ( als in n. 12 of 19 en verdere te vinden in de notitie volgens de Caert) daer door wert verstaen ijtweg slechter als wey, dogh beter ald Heij; ende dat uijt het Harde met kennisse en toestaen van Buyrmeesteren wel zooden werden gestoocken om op de huysen te leggen; dan dat daermee eigene plaggen noch turf magh gesteecken werden.

Wijders wiert mij door de gem. personen beright, de meyninge van halve zijde te wesen, dat sij op de Caert nochmael souden doen opmaecken en de voren …. Abbuysies daer in doen corrigeren, mitsgaerders die altoos gecorrigeerde en verbeterde Cart tegen de nu ter Camere geleverde verwisselen.


AKTEN AANGAANDE DE GOOILANDKAART

Niet alleen de autoriteiten volgden de kartering van het Gooi op de voet.
Ook de bekende Huizer Lambert Rijksz Lustigh legde deze werkzaamheden
vast. Volgens Lustigh verrichtte Van Broekhuysen het veldwerk van mei tot
en met augustus. De Hilversum­se landmeter Feye Klaasz Boelhouwer
assisteerde bij het opme­ten. Boelhouwer was tevens buurmeester van
Hilversum; hij werd mogelijk toegevoegd om zijn kennis van de omgeving of
om een oogje in het zeil te houden. Dat laatste blijkt uit een vermanende
brief van Lustigh aan Boelhouwer:

"Eerw. vrient, dat dient oock om UE te vermanen om dogh sorge te dragen,
dat gij beneffens Justus Broeckhuysen die plaatsen van de duynen,
waranden, wildernissen, Goijersbosch etc. niet ruymer meet en beschrijft
als behoort, want dat soude in het toekomende een swaart kunnen sijn om
ons selver daarmede den hals aff te snijden en geheel Goylant dat selver
doen treuren en in benautheijt brengen".

Na de metingen tekende Van Broekhuysen minitieus de 'Caarte van Goyland'.
Eind november 1709 ontvingen de Staten van Holland de kaart.
Waarschijnlijk had Van Broekhuysen hoofd­zakelijk de erfgooiersgronden
opgemeten. Het doel was namelijk om de ligging en grootte van deze
terreinen aan te geven. Daarna zal hij bestaande detailkaarten in zijn
kaart hebben ingepast. Het zou anders onmogelijk zijn geweest in zo'n
korte tijd met primitieve middelen deze omvangrijke klus te klaren. De
correspondentie van de Staten van Holland ten behoeve van de opdracht
bleef bewaard. Hierin werd met het volgende zinnetje verwezen naar het
gebruik van reeds bestaande detail­kaarten: 'Caerten uijt het boek van
Kennermerlant (die) raecken 't Goylant, die eenigh gebruyk connen zijn
ontrent de Miente'. (7)
De genoemde kaarten waren: 'Naerdermeer', 'De Limytscheydinge tusschen 't
Goylant en 't Stight', 't Havervelt' en nog enkele van andere delen van 't
Gooi. Verder bestonden er detailkaar­ten van de vesting Naarden en directe
omgeving, 's-Graveland, de Muidertrekvaart en verschillende landgoederen.
De hoofdopdracht was echter om 'de Gemeentens (meenten) van Gooiland' op
te meten en te tekenen. De dorpen, de Naarder­meer, landgoederen en zelfs
de Gooise grenzen zullen bijzaak zijn geweest. Al deze objecten dienden
slechts als omlijsting van de erfgooiersgronden.

____________________________________________

OPMERKING:


De Staten van Holland heeft de Marke Stad en Lande van Gooiland gedwongen tot het maken van een kaart van Gooiland. Op deze kaart moest worden aangegeven welke gronden in vruchtgebruik bij de Erfgooiers waren.
De landkaart, met toelichting, kwam gereed in 1709.

Een aantal jaren geleden heeft de Stad en Lande Stichting een foto ( formaat ca. A2) gekocht bij het Nationaal Archief. De archiefstukken werden samen met de foto toegezonden.Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Caarte van Goyland Ao 1709 : ARA Hingman 2592. Bijbehorende archiefstukken: Rekenkamer der Domeinen inv. 755 bis Map 1


Artikel linksGeplaatst op 31 mei 2014 12:33 en 1915 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.