Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door barth. om 01:21
_
Barth. Online

Door IneMaartje om 00:30
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door IneMaartje om 00:29
_
IneMaartje Online

Door elvira om 00:19
_
Elvira Online

Door Cassandra1 om 00:19
_
Cassandra1 Online

Door Andre1960 om 00:13
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door Eenzamefietser75 om 00:09
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Andre1960 om 00:07
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

_

Andere artikelenLUSTIGH : ERFGOOIERSDOCHTERS HEBBEN GEEN SCHAARRECHT


ERFGOOIERSDOCHTERS HADDEN GEEN SCHAARRECHT, BEHALVE ALS ZE WEDUWE WAREN VAN EEN SCHARENDE ERFGOOIER EN OP DE HOEVE BLEEF WONEN.

Geschrift van Lambert Rijcksz Lustigh 31.10.00: 07.00

RIJKSARCHIEF NOORD HOLLAND

KRONIEK LUSTIGH NAARDEN

Toegang 176 inv. nr. 1527 A (214 blz.)

-------------------------------------

Onderstaande geschriften zijn in particulier bezit. Worden overgedragen aan het Archief van de Stad en Lande Stichting te Naarden.


________________________________

Uit de geschriften van Lambert Rijcksz Lustigh

_______________________________________________________


K 9

No 56

Compareerde voor Klaas Rijcksen Brakel Schout, mitsgaders Wijgert Willemz en Gijsbert Jacobsz Schepenen tot Huijsen, Jacob Gerritsen Grutter out 69 Jaren, Klaas Ebben out ontrent 68 , Teunis Jacobz ontrent 65 , Jan Fit ontrent 65, Hekdric Ebben ontrent 60, Lubbert Jacobsen ontrent 60, Hendrick Jacobse ontrent 58, Lambert Rutten ontrent 55, Jan Pietersen Boorout ontrent 57 Jaren, alle woonagtigh binnen den voorz dorpe verklaarden versogt sijnde voor de opregte waarheijt, dat soo wanneer als een goijers­dogter wiens vader ofte voorouders regt van Scharinge ofte Veltslagh op de gemeente van Goijlant voor desen gehadt hebben, koemende te trouwen met een vreemdelingh die t voorz regt niet en heeft, sij dat deselves kint of kinderen bij den onderen qaumen te krijgen of niet , noch de voorz man, noch de kinderen daar door verkrijgen ofte verkregen hebben t voorz regt van Scharinge en Veltslagh op de gemeente, ende dat sulx noijt soo lange haar getuigenissen toe draagt bij ymant is gebruijkt ofte gepractiseert geweest, wijders verklaren sij alle gesamentlijk, dat verscheijden goijers­dogters hier wonagtigh en getrout sijn met een vreemt man t selve voorz regt niet hebben, noch noijt gepretendeert hebben, dan redenen van weten­schap en het gedaan ende ten oirkonde de minute bij Schout en Schepenen voornt ondert: den 28 novenb. 1692 J. Thierens Secret.

______________________________________________________

K 10

­No 57

Compareerde voor Lambert Jansz Brasser ende Lambert Jansen Verwer Schepenen in Blaricum, Lambert Elbertsen out 70 Jaren, Bregter Elberts out ontrent 64 Jaren, Steffen Harmens out ontrent 65 Jaren, Willem Cornelisz out ontrent 58 Jaren, Harmen Harmensz out ontrent 54 Jaren, Marten Jacobsz out ontrent 58 Jaren, en Mewis Teunissen out ontrent 46 Jaren, alle wonagtigh binnen den voorz Dorpe Blaricum, versogt sijnde om de waarheijt getuijgenisse te geven, ingevolge van 't welcke verklaren sij comparanten voor de opregte waarheijt wel te weten en dat soo wanneer een goijers dogter Etc. komt te trouwen met een vreemdelingh van af komste Etc: dat die noijt de meent gebruijkt hebben, ende ook noijt het voorz regt gepretendeert hebben, geven voort redenen van wetenschap Etc: eijndelijk compareerde Frans Jansz out ontrent 56 Jaren, mede binnen desen Dorps gebooren, en altijt wonagtigh, verklarende dat de kinderen en nakomelingen van Frans Jansen sijn compa­rants grootvader zaliger noijt het voorz regt van scharinge en veltslagh op de voorz gemeente van Goijlant hebben gebruijkt nogh gehadt, ende dat Frans Woberden een van de nakoemelingen van de opgemelte Frans Jansz, koijen hebbende gehoiuyden, deselve koijen noijt op de voorz gemeente maar op den Stigsen boedem of elders buijten Goijlant heeft moeten laten weijden, gevende voor redenen van wetenschap 't selve van sijn vader te hebben hooren seggen, en van 't laaste ondervindinge te hebben gehadt, alle 't geene voorz staat verklaren sij comparanten waragtigh te sijn, en sterken en bevestigen dat met solemmelen Eede Soo warlijk moest hun Godt almagtigh helpen, ten oirkonde is de minute deses bij schepenen voornoemt ondetekent, onderstont den 26 november 1692 en was getekent J. Thierens Zecret.

__________________________________________________________________________­

K 11

Compareerde voor Adriean van Amerongen Schout mitsgaders Jan Gerrit Loegen, en Willem Pieters Schepenen tot Laren, Jan Lubbertsz out 81 ; Goossen Tijssen out 70; Lambert Lambertsz out 64; Jan Gerritsz den Oude 64; Cornelis Swaninckz out 63; Willem Melissern out 61; Gijsbert Teunisz out 60 Jaren, alle wonagtig en binnen den dorpe van Laren voorz

No 58

verklarende hier tot versogt sijnde waar en waragtigh te wesen en wel te weten, dat soo wanneer een goijers dochter Etc. komt te trouwen met een vreemdelingh die het voorz regt van Veltslagen en scharinge niet en heeft, noijt geweijt ofte getteijt hebben noch oijt opentlijk gepretendeert hebben alles verklaart gelijk die van huijsen Etc. ende minute was op den 26 november 1692 bij Schout en Schepenen voornoemt ondertekent; ende de deposanten hadden het verklaarde met Eede de bevestigt, en was getekent Jacob Thierens Zecretaris

LUST56TM.58K

________________________________________________________

LUSTIG57.BLR

(1) Bovenstaande akte (folio 57, K 10) is gelijk aan SLB69211.26K en komt ook voor in Oud Rech­telijk akten van Blaricicum.

Akte :
http://gooijerhistory.blogspot.nl S&L Archief inv. nr. 3394 dd. 26-11-1692


---------------------------


OPMERKING:

1. De aanduiding ERFGOOIER raakte in zwang vanaf ca, 1706.


2. Mewis Teunissen (46 j) is de stamvader van een KRIJNEN tak. In het boek Het Erfgooiersgeslacht KRIJNEN wordt als bronvermelding bij de akte genoemd: Archief Noord Holland RAN 178 - 2320 .dat soo wanneer een goijers doghter Etc. komt te trouwen met een vreemdelingh van afkomste Etc. ....


Artikel linksGeplaatst op 16 februari 2017 14:29 en 2411 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
03 okt 2014 13:17
Origineel geschrift van Lustigh aangevuld.

Ofsen  
04 okt 2014 12:37
Schitterend die oude geschriften. je wordt wel moe van het lezen, want je moet het woord voor woord langzaam doen, anders begrijp je er niets van.
1692. wauw. wat oud. Over 100 jaar lachen ze misschien om onze woordkeuze.
_