Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door 50plusser.nl om 08:50
_
50plusser.nl Online

Door SiebevanderBij om 08:50
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door fiederelsje om 08:50
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 08:50
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door fiederelsje om 08:49
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 08:49
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door fiederelsje om 08:48
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door SiebevanderBij om 08:47
_
Nieuwe Reactie geplaatst

_

Andere artikelenBIBLIOGRAFIE GOOILAND


Schaarbrief --- A.Perk


TITELS VAN BOEKEN, BETREKKING HEBBENDE OP HET GOOI EN DE ERFGOOIERS.

_____________________________________________________________

620 DE ERFGOOIER: Nieuws- en advertentieblad voor Bussum en

omstreken - afl. 2 (1897/1898) no. 6(1/1) - Baarn,

G.Bakker., 24 -9-1898 + 1-1-1897. 4 blz.

IISG © SISO: PM 4078 © Rec. nr. 620

612 VERDEDIGING VAN HET REGT DER DORPSGEMEENTEN IN GOOYLAND,

OP DE HEIDEN EN WEIDEN, ALDAAR GELEGEN: / Backer, C.

Amster¬dam, C. Weddepohl. 1842. 52 blz.

R.A.H. © SISO: O 6 © 1842 © Rec.nr. 612.

613 IETS OVER GOOILAND, DE ONTGINNING VAN HETZELVE, EN DE

REGTEN VAN HET DOMEIN, ALS EIGENAAR EN DER GEBRUIKERS /

Back¬er, C.© Amsterdam, Johannes Mueller, 1838. 93 blz.

R.A.H. © SISO: O 2 © 1838 © Rec.nr. 613.

489 VERSLAG OMTRENT DEN OORSPRONG EN DEN AARD DER

GEBRUIKSREG TEN OP DE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND. : Bijzonder in

betrek¬king tot de vraag wie de geregden zijn tot dat

gebruik / Perk, A. © Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1842, 102,

LXX1 (bijlagen) noten.

De bekende notaris Perk, uit Hilversum' heeft zeer veel

historisch onder¬zoek gedaan naar de geschiedenis van het

Gooi en de erfgooi¬ers. Hij is de eerste die zich weten©¬

schappe¬lijk met dit onderwerp bezig heeft gehouden. In

1843 heeft hij de eerste 'moderne' landkaart van het Gooi

uitgegeven.

RAH © SISO: 7 F 6 © Rec.nr. 489.

830 KAART VAN GOOILAND NA DE HEIDE VERDEELING VAN 1843.

AAN WIJZENDE DE SOORT VAN BEBOUWING EN ALLE VERANDERINGEN TOT

OP GEMELD TIJDSTIP: Met toestemming van Zijne Excellentie

den Minister van Financien op aanvrage en met medewerking

van A. Perk, Agent van het Domein te Hilversum / Vrankrijker, A.C.J. de

- herdr. Hilversum Goois Museum, 1966 ©

loos krt. 4 blz.

485 BIJDRAGE TOT DEN RECHTSTOESTAND DER ERFGOOIERS: Rinkel,L ©

Proef schrift © Utrecht, "De Industrie", J. van Druten,

1884, 110 blz. (lit. en noten)

RAH © SISO: O 8 / 1884 © Rec.nr. 485.

611 DE HEIDEN EN WEIDEN VAN GOOILAND: Geschiedkundige bijdrage

tot het vraagstuk betreffende de verdeling der Gooische

Markgronden / Buis, F.A. © Hilversum, Joh. Gerads & Comp.

1887. 44 blz. (Fabius uit Naarden)

R.A.H. © SISO: O 5 © 1887 © Rec.nr. 611.

614 CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN ARREST VAN 14

NOVEMBER 1888 VAN HET PROVINCIAAL GERECHTSHOF VAN NOORD©

HOLLAND INZAKE STAD EN LANDE VANM GOOILAND CONTRA DE

GEMEENTE HILVERSUM EN DE HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG©

MAAT¬SCHAPPIJ © H'sum, Joh. Geradts & Co. 1888. 23 + 7 blz.

De gemeente Hilversum handelde ontrechtmatig door met de

H.IJ.S.M. een kontrakt af te sluiten over de afzanding

langs de spoorlijn tussen Hilversum en Bussum. De vergoe¬

ding voor de zandwinning streek Hilversum ook onrechtmatig

op. Het proces dat volgde, stelde Stad en Lande van Gooi¬

land in het gelijk. Voortaan ging de opbrengst van de

afzanding naar de kas van 'Stad en Lande'.

R.A.H. © SISO: O 8 © 1888 © Rec.nr. 614.

604 DE ERFGOOIERS©QUAESTIE: Haar betekenis en verloop in den

laatsten tijd / Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de

gemee¬ne Heiden en weiden van Gooiland © Hilversum, Gebrs.

Klene, (1904) 32 blz. Een beeld van de

strijd die de erfgooiers moesten voeren tegen de politie

waarover het 'oude' bestuur de beschikking had.

RAH © SISO: O 10 © 1904 © Rec.nr. 604.

486 AUTORITEITEN TEGEN ERFGOOIERS: Ranitz, J.A. de ©

'sGravenhage, Boekh. v.d. Gebr. Belinfante, 1906. 71 blz. (noten)

Indruk van het erfgooiersvraagstuk, opgedaan en neergeschreven door

de verdedigers van 5 gestrafte erfgooiers.

Rechtzaak ging over het kappen van bomen op grond van Stad

& Lande, dat ontvreemd was door Langerhuizen. (bezitter

van het landgoed Zuid Crailo.)

RAH © SISO: o 22 / 1906 ©Rec.nr. 486.

468 DE ERFGOOIERSWET 1912: Wet van den 25sten april 1912,

S.149, tot vaststelling van regelen betrekkelijk den

rechtstoestand der vanouds genaamde "gemene heiden en

weiden van Gooiland" / Heemskerk, C.J. © Hilversum, Gebrs.

Klene, 31 blz.

RAH © SISO: 18 F 52 I/O 18© 1929 © rEC. NR. 468

469 DE ERFGOOIERS©KWESTIE NO.2: Handelende over den Eigendom,

het Beheer en het Gebruiksrecht / Peet Jz, Jacob ©

Hilver¬sum, Gebrs. Klene, 1903. 23 blz.

RAH © SISO: 18 F 52 II © Rec.nr. 469

523 DE STRIJD IN HET GOOI: Een korte uiteenzetting van den

tegenwoordigen stand van het Erfgooiersvraagstuk / Voor©¬

beytel, M.C.M. Amsterdam, Alg. Handelsblad, 1907. 20 blz.

R.A.H. © SISO: o 3 © 1907 © Rec.nr. 523.

470 ERFGOOIERS EN ANDERE GOOIERS: Bijzonder en algemeen

be¬lang. Weg met het z.g. Bevredigingsrapport / Thomasen,

C. Tweede druk© Amsterdan©Hilversum©Bussum, J.W. Ebert,

1926. 9 blz.

RAH © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471

471 VERVOLGINGEN EN NIET©VERVOLGINGEN IN DE ERFGOOIERSQUESTIE

Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de Gemeene Heiden en

Weiden van Gooiland © Amsterdam, Van Holkema & Warendorf,

1906. 16blz.

Het onrecht dat de Erfgooiers is en wordt aangedaan door

de burgemeesters van vijf Gooische gemeenten.

R.A.H. © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471.

472 SCHAARBRIEF DER GEMEENE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND /

Het bestuur van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland © Naarden,

Gooische Drukkerij, 1895. 16 blz.

33 artikelen omtrent het gebruik en het beheer van de

Gemeene Heiden en Weiden.

R.A.H. © SISO: 18 F 52 V © Rec.nr. 472.

Œ473 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelde het gebruik

en genot der aan de Vereniging behoorende zaken © Bussum,

Firma R. Los, 1914. 12 blz.

Het 21 artikelen bevattende reglement zoals het in artikel

20 van de 'Erfgooierswet 1912' wordt aangegeven.

R.A.H. © SISO: 18 F 52 VI © Rec.nr. 473

474 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelende de verkie¬

zing van Bestuursleden door de leden © Bussum, Firma R.

Los, 1914. 16 blz.

Reglement conform artikel 25, sub 2a en b en sub 5 der

erfgooierswet 1912

R.A.H. © SISO: 18 F 52 VII © Rec.nr. 474.

475 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de

Algemene vergadering van stad en Lande van Gooiland ©

Bussum, Firma R. Los, 1914. 7 blz.

Reglement conform artikelen 21 t/m 24 der erfgooierswet

1912.

R.A.H. © SISO: 18 F 52 VIII ©Rec.nr. 475

590 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement op het verloren gaan

van het lidmaatschap © Bussum, Firma R. Los, 1914. 4 blz.

Reglement conform art. 10 der erfgooierswet 1912. (zie ook

473,474,475. R.A.H. © SISO: 18 F 52 IX © Rec.nr. 590.

591 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN STAD EN LANDE

VAN GOOILAND 1890, 8 blz. (zie ook 473, 474, 475, 590.)

R.A.H. © SISO: 18 F 52 X © Rec.nr. 591.

592 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de

bestuursvergaderingen van Stad en Lande van Gooiland ©

Bussum, Firma R. Los, 1914. 10 blz.

(zie ook: 473, 474, 475, 590, 591)

R.A.H. © SISO: 18 F 52 XI ©Rec.nr. 592.

429 DE ERFGOOIERSKWESTIE: Proefschrift ter verkrijging van den

graad van Doctor in de rechtsgeleerdheid / Erk, Jacobus

P.H. van © Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 1927. I©

XLVI; 5©92 blz. Historische analyse vanaf 986 van de

erfgooierskwestie tussen de dorpen in het Gooi, die voor¬

gelegd werden aan hogere rechtelijke instanties, in bijla©

¬gen 2 schaa¬rbrieven; plus de 50 artikelen van de erf©

gooiers¬wet.

GEM. ARCH. A'DAM © RAH © KB DEN HAAG © SISO: 38 D 30 16 C

14 1135 A72 © Rec.nr. 429.

059 DE ERFGOOIERS EN HUN GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT (TOT 1568)

Sebus, Proefschrift© Amsterdam, H.J. Paris, 1934, 1933.

25 cm. © literatuurlijst, 238 blz.

Over de Erfgooiers, leden van de vereniging Stad En Lande

van Gooiland, die de gemene gronden beheert (968©1568)

Bijlagen: Schaar- en bosbrieven; tabellen.

UB A'DAM, INST. 138 UB UTRECHT, RAH, KB DEN HAAG © SISO:

Ges 51 g 4200 AB diss Leiden 1933 SE 8 d 17 320 A60 15 G

26 © Rec. nr. 59.

434 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: EERSTE DEEL: de Middeleeuwen /

Enklaar, D.Th., Vrankrijker ACJ de © Amsterdam, N.V. Uitg.

Mij Parnassus Amsterdam, 1939 © ill. 189 blz.

De geschiedenis van het gebied tussen Vecht en eem, waar¬

bij veel aandacht voor de institutioneel©juridische ge©¬

schiede¬nis en daarmee samenhangende gebiedsbegrenzingen en

rechten en plichten van bezitters en bewoners. Bibliogra©¬

fie en bronver¬melding. (zie ook 411, 431 en 432)

GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, © SISO: 30 A 27

F 3 I 77 G 2© Rec.nr. 434

432 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: TWEEDE DEEL: Nieuwe Geschiede©¬

nis / Enklaar, D.Th.; Vrankrijker, A.C.J. de © Amsterdamn,

N.V. Uig. Mij Parnassus Amsterdam, 1940 ©ill.I ©122 blz.

Geschiedenis van het Gooi over de periode 1572 © 1795; met

name aandacht voor economische en politieke aspecten.

(zie ook: 411, 431 en 434.)

GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG,© SISO: 30 A 37

F 3 II 77 G 2 © Rec.nr. 432.

431 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: DERDE DEEL : Nieuwe en nieuwste

Geschiedenis / Enklaar, D.Th. ; Vrankrijker, A.C.J. de ©

Amsterdam N.V. Uitg. Mij Parnassus Amsterdam, 1941 © ill.

219©394 blz.

Geschiedenis van het Gooi vanaf 1572 tot 1940. Aandacht

voor, naast kerkelijke geschiedenis, de economische ont©¬

wikke¬ling en geschiedenis. Ontsluiting van het Gooi door

de spoorwegen en stoomtram. Bibliografie en bronnen. (zie

ook 411, 432 en 434.

GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, ©SISO: 30 A47

F 3 III 77 G 2 © Rec.nr. 431.

411 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: VIERDE DEEL: De laatste 50 jaar

1925 © 1975: Nieuwste Geschiedenis van Gooiland: 1925 ©

1975 / Vrankrijker A.C.J. de ©Schiedam,Interbook Interna©¬

ti¬onal BV Gooise boekverkopers 1976 ©foto's, reg.7©203 blz

Geschiedenis van het gooi vanaf 1925 tot 1975, waarbij

moderne ontwikkelingen als integratie, planologie en

nieuwe economische ontwikkelingen centraal staan. Stich©

ting Goois Natuurreservaat. Vestiging Radio en T.V.

stati¬ons in Hilver¬sum. (zie ook: 431, 432 en 434.

GEM. ARCH. A'DAM, P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM,

R.A.¬H., A.R.A. DEN HAAG, BRM ZEIST © SISO: 30 A 4. 01

9309 C GOOI GESCHIEDENIS 44 H I 77 G 2 NX2 gnh7 VRAN

DL. IV. Rec.nr. 411

496 MIDDELEEUWSCHE RECHTSBRONNEN VAN STAD EN LANDE VAN GOOI©¬

LAND / Enklaar, D.Th © Utrecht, Kemink en Zoon NV Over den

Dom, 1932 XXXIV , 502 blz. © (Werken der vereeniging tot

uitgaaf der bronnen van het oud©vaderlandsche recht. Derde

reeks nr. 3.

Teksten in (oud) Nederlands, Frans, Latijn. (met noten)

R.A.H. © SISO: S 15 © 3 © Rec.nr. 496.

Œ511 DE OUDSTE KAARTEN VAN GOOILAND EN ZIJN GRENSGEBIEDEN /

Enklaar, D.Th. krtn. 1 © 21 blz.

Aan de hand van juiste datering van overgebleven kaarten

worden historische en rechtshistorische conclusies getrok©¬

ken over geschillen in het Gooiland m.b.t. het bezit en

het ge¬bruik van de bodem. Overdruk uit het Nederlandsch

Ar¬chieven¬blad, 3/4, 1931/1932.

P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM © SISO: 9309 C 7 GOOI

ENKLAAR © Rec.nr. 511.

516 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Geschiedenis en problemen van

de erfgooiers 968 © 1968 / Vrankrijker, A.C.J. de © Bus©¬

sum, Van Dishoeck, Van Holkema & Warendorf NV, 1968 © ill.

foto's, krt. port., li. opg. reg., tab. 5 © 152 blz.

In 1963 werd besloten de Vereniging Stad en Lande van

Gooiland (erfgooiersvereniging) te ontbinden: daarop werd

besloten een geschiedenis van de erfgooiers te schrijven,

met de nadruk op de periode na 1912, toen de erfgooierswet

tot stand kwam. Met namenlijsten van de leden uit 1965 en

foto's met onderschrift.

P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM, R.A.H., GEM. ARCH.

A'DAM, IISG KB DEN HAAG, BRM ZEIST, © SISO: 9309 C 7 GOOI

VRANKRIJKER 49 C 7 36 G 52 NA 55/60 7055 D14 NX2 gnhg7

VRAN © Rec.nr. 516.

xxx DE GESCHIEDENIS VAN EEMNES

o.a. Van Hees

Foto's van veel oude Eemnesser boerderijen en huizen met

een beschrijving. Een voorbeeld voor Blaricum en Naarden.

BKTITERF.GOI - 2009

Geplaatst op 24 november 2016 16:51 en 807 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.