Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door elvira om 16:10
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door sibilla68 om 16:09
_
Nieuwe Club reactie geplaatst

Door elvira om 16:09
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Pixi om 16:08
_
Pixi Online

Door joop3232 om 16:08
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door elvira om 16:08
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Jadokia om 16:08
_
Jadokia Online

Door elvira om 16:07
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenOUDSTE KARTERING VAN HET GOOI


Ronde kaart van Gooiland uit 1526

GOOILANDKAARTEN 1526-1709

Uit de zestiende eeuw zijn twee landkaarten van het Gooi bewaard gebleven. De oudste is de ’Ronde Kaart van Gooiland’ uit 1526. (a en 1) Omstreeks 1538 werd weer een poging gedaan om de grens tussen ’t Gooi en ’t Sticht te bepalen. Op de kaart werd een lijn getrokken vanaf de Leeuwenpaal (b en 2) naar de Domtoren van Utrecht. In 1619 tekende Lucas Jansen Sinck een kaart van het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem. (c en 3) De opdracht daartoe had hij gekregen van de Gecommitteerden van de Staten van Holland. De Gooise oost en zuidgrens werd nog steeds betwist. Buiten een redelijke grensbepaling ontbreekt de juiste ligging van de Gooise dorpen.

Begin 18e eeuw bestonden er dus een aantal landkaarten van Gooiland. Deze waren echter niet nauwkeurig. Na voorafgaande kartering werd in 1709 de eerste redelijk op schaal vervaardigde kaart getekend.(d en 4, 5 ) Deze werd vervaardigd in opdracht van de Gooise stads- en dorpsbestuurders. Ze werden daartoe gedwongen door de gewestelijke overheid. Tussen het lokale bestuur en de eigenaar van Oud Bussem, Hinloopen, werd een proces over gebruiksrechten gevoerd. (e) De Staten van Holland wilden meer duidelijkheid verkrijgen over het vruchtgebruik van de meenten en heidevelden in het Gooi. De Gooise bestuurders namen aanvankelijk in april 1709 contact op met de landmeter Maurits Walraven. Om onduidelijke redenen zag men van hem af en koos men voor landmeter Justus van Broekhuysen.

Landmeters aan het werk

Niet alleen de autoriteiten volgden de kartering van het Gooi op de voet. Ook de bekende Huizer Lambert Rijksz Lustigh legde deze werkzaamheden vast. Volgens Lustigh verrichtte Van Broekhuysen het veldwerk van mei tot en met augustus. De Hilversumse landmeter Feye Klaasz Boelhouwer assisteerde bij het opmeten. Boelhouwer was tevens buurmeester van Hilversum; hij werd mogelijk toegevoegd om zijn kennis van de omgeving of om een oogje in het zeil te houden. Dat laatste blijkt uit een vermanende brief van Lustigh aan Boelhouwer:
"Eerw. vrient, dat dient oock om UE te vermanen om dogh sorge te dragen,dat gij beneffens Justus Broeckhuysen die plaatsen van de duynen,waranden, wildernissen, Goijersbosch etc. niet ruymer meet en beschrijftals behoort, want dat soude in het toekomende een swaart kunnen sijn omons selver daarmede den hals aff te snijden en geheel Goylant dat selverdoen treuren en in benautheijt brengen". (f)

Na de metingen tekende Van Broekhuysen minutieus de 'Caarte van Goyland'. Eind november 1709 ontvingen de Staten van Holland de kaart. (g) Waarschijnlijk had Van Broekhuysen hoofdzakelijk de erfgooiersgronden opgemeten. Het doel was namelijk om de ligging en grootte van deze terreinen aan te geven. Daarna zal hij bestaande detailkaarten in zijn kaart hebben ingepast. Het zou anders onmogelijk zijn geweest in zo'n korte tijd met primitieve middelen deze omvangrijke klus te klaren. De correspondentie van de Staten van Holland ten behoeve van de opdracht bleef bewaard. Hierin werd met het volgende zinnetje verwezen naar het gebruik van reeds bestaande detail­kaarten: 'Caerten uijt het boek van Kennermerlant (die) raecken 't Goylant, die eenigh gebruyk connen zijn ontrent de Miente'. (h) De genoemde kaarten waren: 'Naerdermeer', 'De Limytscheydinge tusschen 't Goylant en 't Stight', 't Havervelt' en nog enkele van andere delen van 't Gooi. Verder bestonden er detailkaarten van de vesting Naarden en directe omgeving, 's-Graveland, de Muidertrekvaart en verschillende landgoederen.De hoofdopdracht was echter om 'de Gemeentens (meenten) van Gooiland' op te meten en te tekenen. De dorpen, de Naardermeer, landgoederen en zelfs de Gooise grenzen zullen bijzaak zijn geweest. Al deze objecten dienden slechts als omlijsting van de erfgooiersgronden.

Uitvoering van de 'Caarte van Goyland'

Dit was de eerste keer, dat het gehele Gooi op redelijke schaal in kaart werd gebracht. Ook werd de uitvoering verfraaid, zodat deze (naar gewoonte) als wandversiering kon dienen. Kennelijk was dit de reden om 't Gooi 90 graden te draaien, waardoor de oostgrens boven kwam te liggen. Eeuwen tevoren was deze grens vastgelegd middels de Leeuwenpaal, die duidelijk werd ingetekend. De kerktoren van Naarden had gediend als meetbaken en stond als enige toren aangegeven. De Gooise dorpskerken werden niet zichtbaar ingetekend, wel de omliggende woningen en boerderijen. Desondanks plaatste Van Broekhuysen de dorpskernen tamelijkgoed ten opzichte van elkaar. Mogelijk paste hij 'driehoeksmeting' (i) toe via de toren van Naarden en de dorpstorens. De plaats van de huisjes, die de dorpen voorstellen, berustte echter bijna zeker op fantasie. Wel verschillen de dorpen in omvang naar gelang het inwonertal. En in het dorp Huizen, waar vooral vissers woonden, zijn de woningen dichter opeen getekend. In de overige dorpen, overwegend bestaande uit boerenhoeven, lagen ze meer verspreid. De paden in de dorpskernen zijn nauwelijks zichtbaar aangegeven, wel die in de engen. Ook de verbindingswegen zijn duidelijk te zien. Aan de exacte richting en ligging van deze zandpaden zal weinig zorg zijn besteed.Volgens de opdracht van Stad en Lande moest Van Broekhuysen meten en tekenen:
'Beemden, Moerassen, Weijden, Heijden, Waeranden, Wildernissen, Bosch-houwinge ende Veenen'. (j)
Op de kaart kleurde hij de 'Gemeene Weijden' groen en de erfgooiers 'Heijden' lichtbruin. Terreinen, waar Stad en Lande geen vruchtgebruik bezat, bleven wit. De gekleurde percelen voorzag hij van nummers 1 tot en met 37. Rechts op de kaart schreef hij een lijst, waarop ieder perceel stond aangegeven met oppervlakte en toponiem (benaming). De oppervlakte vermeldde hij in Rijnlandse eenheden (1 morgen = 6 hont = 600 roe) Als schaalverdeling was een liniaal met een lengte van 3 1/2 Rijnlandse duim getekend. Het geheel werd opgesierd door een passer, waarbij stond geschreven: 'Schale van 350 roeden'. Op de oorspronkelijke kaart kwam dit overeen met een schaal van circa 1 : 14.400. (k)
-------------------------------------------------------
AFBEELDINGEN EN NOTEN:
a) en afb. 1
HET GOOI EN AANGRENZENDE GEBIEDEN. ’De Ronde kaart van het Gooi’. door Goert die Greef 1526. Schaal 1 : 60.000. Voor omschrijving zie: Topografische kaarten van Nederland voor 1750 - door Dr. M. Donkersloot-de Vrij. Nr. 651 blw.II. ARA Hingman 2580

b) en afb. 2
GOOISE OOSTGRENS GERICHT OP DE DOMTOREN. 1538 -
De Leeuwenpaal was de eerste grenspaal gerekend vanaf de knik in de Gooiersgracht. Aan de ene zijde stond het wapen van Utrecht aan de andere zijde de het leeuwenwapen van Holland.

c) en afb. 3
Kaart van het gebied tussen de rivieren de Vecht en Eem.door Lucas Jansen Sinck, 1619

d) en afb. 4 en 5 Caarte van Goyland Ao 1709 - door Justus van Broekhuysen - schaal 1 : 14.400 ARA Hingman 2592.

e) Resolutieboek Stad en Lande van Gooiland 1646 - 1717. fol.286 dd. 1709.03.20

f) Uit de geschriften van Lambert Rijksz Lustigh - Stad en Lande archief.

g) Resolutieboek Stad en Lande van Gooiland 1646 - 1717. fol. 291 dd. 1709.11.20

h) Archief van de Rekenkamer der Domeinen, inv. nr. 755 bis Map 1.

i) Snellius (1580-1626) paste reeds driehoeksmeting toe en bepaalde de hemelsbreedte tussen Alkmaar en Berg op Zoom.

j) De opdracht staat rechts onder op de Caarte van Goyland.

k) Rijnlandse oppervlakte-eenheden: 1 morgen = 8516 ca; 1 hont = 1419 ca; 1 (vierkante) roe = 14,19 ca. Rijnlandse lengtematen: 1 roe = 144 duim; = 3,767 m; 1 duim = 2,616 cm. De schaal van de kaart: 1 duim : 14400 duim. ________________________________________________

Voor vervolg zie:

http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=4265&Drie_18e_eeuwse_Gooilandkaarten
F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.netfirms.com/

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ ___________________________________________________________________________________

OVERZICHT GOOISE GESCHIEDENIS


http://www.blogger.com/profile/03693045962620150349


http://www.blogger.com/profile/03700167267440969917Gooise grens gericht op de Utechtse Domtoren - 1538


Gebied tussen rivieren Vecht en Eem - 1619


Gooilandkaart met Naarden - 1709


Gooilandkaart met Huizen en Blaricum - 1709


Gooilandkaart uit 1681


Gooiland en de Vecht (detail) - gedrukt te Amsterdam bij F. de Wit. ( ca. 1670)


Lijst van de erfgooiersgronden opgemaakt in 1709. ( Getoonde lijst staat op de Gooilandkaart van ca. 1730)


Artikel linksGeplaatst op 06 februari 2014 15:28 en 12340 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
22 feb 2011 12:34
Beste Gast,

Voor liefhebbers van oude landkaarten is het hopelijk interessant.
Het is mijn bedoeling gegevens vast te leggen die ik ooit bij elkaar heb gezocht.

groet
Frans