Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Roel
26 september 2022 11:28
_
Hallo Leningaanbod Testimonial U hoeft niet meer in paniek te raken wanneer u financiële hulp nodig hebt zonder een cent uit uw zak te hoeven geven. Heer Ale Hofstra is een zeer betrouwbare en veilige persoon die u financieel kan helpen om een lening te krijgen zonder kosten. Dankzij hem heb ik zonder problemen een lening van 20.000 euro kunnen krijgen. Voor al uw verzoeken, gelieve hem te contacteren op zijn e-mail: ale_hofstra@ho tmail.nl Whatsapp: +31 6 16127662

Roel
26 september 2022 11:27
_
Hallo Leningaanbod Testimonial U hoeft niet meer in paniek te raken wanneer u financiële hulp nodig hebt zonder een cent uit uw zak te hoeven geven. Heer Ale Hofstra is een zeer betrouwbare en veilige persoon die u financieel kan helpen om een lening te krijgen zonder kosten. Dankzij hem heb ik zonder problemen een lening van 20.000 euro kunnen krijgen. Voor al uw verzoeken, gelieve hem te contacteren op zijn e-mail: ale_hofstra@ho tmail.nl Whatsapp: +31 6 16127662

Laura
24 september 2022 12:19
_
Krediet- en financieringsaanbod We staan ​​klaar om alle betrouwbare investeringsprojecten te financieren en leningen te verstrekken variërend van 4000 tot 20.000.000 € zonder protocol tegen een tarief van 02%. Contactpersoon: laurabettery@g mail.com
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door joke om 15:48
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Conny48 om 15:48
_
Conny48 Online

Door barth. om 15:47
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Pien2022 om 15:46
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Joeska56 om 15:44
_
Joeska56 Online

Door TheDon om 15:42
_
TheDon Online

Door TheDon om 15:42
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Pien2022 om 15:42
_
Pien2022 Online

_

Andere artikelenGOOISE KOPTIENDEN 1502 - 1840


Plakkaat van Daniel Hooft gericht aan de koptiendenbetalers

Koptienden

Oorspronkelijk waren de koptienden gewone tienden, een kerkelijkebelasting, die een percentage van het op de akkers staande gewas bedroeg.De tienden moeten op zekere tijd omgezet zijn in een betaling van een vaste hoeveelheid graan, afgemeten aan de hoeveelheid bouwland die men bezat. Men berekende dit in koppen: een kop was de hoeveelheid graan waarmee een schepel land kon worden ingezaaid. De koptiende aanslag bedroeg 5 kop graan per schepel bouwland. (1) De koptienden werden in 1280 niet aan het graafschap Holland overgedragen, maar behoorden toe aan de Heren van Nijenrode, van ouds her Eltense leenmannen. De tienden werden van alle akkers in het Gooi geind. Uit een onderzoek (2) is gebleken dat rond 1840 degenen die landbouw bedreven, en dus koptienden betaalden,bijna allen erfgooier waren. Dat is logisch bij de gemengde boerenbedrijven in het Gooi. De akkerbouw op de zandgrond was afhankelijkvan de mest van het vee, dat in hoofdzaak op de meenten liep.

Eigenaar van de Koptienden.

Daniel Hooft Gerritsz kreeg in september 1766 het tiendleen in handen. Hij is in 1803 begraven. Zijn vrouw vermaakte in 1813 de tienden aan haar zuster. (4) Een frappant voorbeeld hoe de regenten in de ‘Republiek’ misbruik maakten van hun macht. De koptienden heffing kwam ten goede aan de super rijke familie Hooft, die hiervoor geen enkele tegenprestatie leverde. Bij het in gebreke blijven van een zeer kleine som geld, werd door Hooft gewoon beslag gelegd op het bezit van een arme boer. Deze regenten kliek kwam voort uit de sjacheraars die geen tiende penning wilde betalen over hun woekerwinsten. Zelf legden zij een nog grotere last op de schouders van hun arme landgenoten. Soortgenoten van regent Hooft weigerden koptienden te betalen, maar er volgde dan geen beslaglegging. Bijvoorbeeld: In ‘s Graveland weigerden de grootgrondbezitters jarenlang te betalen. Er volgde geen in beslaglegging. Ook de super rijke ‘Heer de Wilhem’ weigerde koptienden te betalen. Over de jaren 1715-1728 beliep zijn schuld aan tienden en sluyen ruim honderd gulden. Echter ook in dit geval werd geen beslag gelegd op de grond. Enkele leden van de familie Hooft waren Baljuw van Gooiland geweest. Machtsmisbruik was in de tijd van de ‘Republiek’ heel gewoon. Baljuwen, drosten of schouten, hadden financieel belang bij de rechtspraak. Hun inkomsten bestonden onder meer uit een aandeel van de opgelegde boeten.Bovendien uit de opbrengsten van schikkingen die getroffen werden ter voorkoming van een strafvervolging. Een baljuw (5) kreeg 1/3 deel van de opgelegde boeten, de ‘aanbrenger’ kreeg ook een 1/3 deel. Logisch dat dit systeem tot onoorbare praktijken en corruptie leidde. Zo ontstond het gezegde: Baljuwen en graven, stelen als raven. Uit de beslaglegging van bouwland vanwege een klein geldbedrag bleek dus dat Daniel Gerritsz Hooft ‘erfelijk belast’ was.

Belangrijke bron voor de Gooise historie

De belangstellenden in Gooise voorouders zijn nu zo gelukkig bij hun onderzoek gebruik te kunnen maken van de z.g. gaderboeken van dekoptienden, dat zijn jaarlijkse kohieren van een specifieke grondbelasting.Deze vormen een uniforme en vrijwel aaneengesloten reeks over een tijdvakvan meer dan driehonderd jaren, te beginnen bij 1502. Men vindt hierinde namen van de aangeslagen personen met het bedrag van iedereaanslag, maar tevens bij iedere mutatie in iemands aanslag in de regel denaam van de andere partij (van wie aanslag, dus bouwland - is overgenomen,c.q. aan wie de aanslag is afgestaan).In enkele gevallen is de familierelatie tussen beide personen aangeduid.In tal van andere laat deze zich - met meer of minder waarschijnlijkheid -wel vermoeden op grond van beider namen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de omstandigheid, dat de Gooise plaatsen in die tijd alle slechts betrekkelijk kleine gemeenschappen waren. Alleen Hilversum is gedurende een deel er van even boven de driehonderd koptienden betalers gekomen.Sommige doopnamen waren bovendien zeldzaam, overeenstemming op dit punt mag dan als bewijs van verwantschap gelden. (3)-

Koptiendenonderzoek van dr. P.W. de Lange

Door het werk van Dr. P.W. de Lange is het raadplegen van de koptiendenregisters, tot op zekere hoogte, vereenvoudigd.Voor een aantal jaren (telkens zo om de dertig jaren of daaromtrent) heeft hij afschriften gemaakt van de namen van alle aangeslagenen. Dit is gebeurd voor de jaren 1504/5; 1537; 1566; 1593; 1622; 1651; 1680; 1708 en1740. Deze namen zijn voorts - voor wat de jaren 1504/5 t/m 1622 betreft -per persoon en per jaar - op een kaartsysteem overgebracht, die lexicografisch gerangschikt zijn naar de doopnamen. Verder zijn - maar alleen voor wat betreft Hilversum - voor de overige jaren aldus gerangschikte lijsten bewerkt.Men zal zich waarschijnlijk afvragen, waarom bij deze rangschikking geen gebruik gemaakt is van de geslachtsnamen. Het antwoord is eenvoudig: voor het overgrote deel van bedoeld tijdvak is slechts een klein deel van alle aangeslagenen met een degelijke naam aangeduid.Het nader onderzoek binnen de periode van omstreeks 1620 tot 1720 kan bovendien belangrijk bekort worden, dank zij een bijzondere omstandigheid.In het algemeen is ieder kohier een kopie van het vorige, behoudens dat de namen van degenen, die niet langer tiendplichtig waren, zijn weggelaten endat de namen van de nieuwe tiendplichtigen zijn bijgeschreven. Voor en nagenoemde periode is het in het algemeen gebruik geweest om de nieuwe namen in te schrijven op open gevallen plaatsen. Men kan derhalve bepaalde personen dikwijls zekere tijd op ongeveer dezelfde bladzijde aantreffen,maar er zit geen systeem in de volgorde. Een zoon (of andere erfgenaam) kan wel eens op de plaats van zijn vader terecht gekomen zijn, maar dat behoeft niet.

Nieuw systeem omstreeks 1620

Omstreeks 1620 is men een ander systeem gaan volgen. Voor iedere plaats zijn alle nieuwe namen sindsdien achter de oude ingeschreven. Zo kwamen de ‘jaarklassen‘ steeds dichter bij elkaar en onderling in chronologische volgorde. Op deze wijze nam echter op de duur het aantal open plaatsen sterk toe. Van tijd tot tijd heeft men alle inschrijvingen weer bij elkaar laten aansluiten, waardoor deze uiteraard op andere bladzijden terecht kwamen. Alle ‘jaargenoten‘ bleven echter bij elkaar. En zo was het mogelijk om uit de bladzijde, waarop iemand in het kohier van een bepaald jaar voorkomt, af te lezen, in welk jaar hij ‘in het boek‘ gekomen is. Naar dat jaar behoeft dus verder niet gezocht te worden. Men kan het onderzoek direct van dat jaar beginnen. In de bovenvermelde afschriften zijn deze beginjaren zoveel mogelijk aangetekend.Hiervan kan o.m. met vrucht gebruik gemaakt worden bij het opzoeken van de oudste vermelding van bepaalde geslachtsnamen.


Herkennen familierelaties

Voor het herkennen van familierelaties, tussen in de registers genoemde personen, kan enige kennis van hun maatschappelijke achtergrond mede van nut zijn. Afgezien van de bewoners van Naarden en die van Hilversum sinds het derde kwart van de zeventiende eeuw, was deze in het beschouwde tijdvak overwegend, zo niet uitsluitend agrarisch. Voor niet-agrariërs is landbezit tot op zekere hoogte iets bijkomstigs. Voor zo ver het een klein lapje grond voor eigen gebruik te boven gaat, betekent het voor hen alleen een vorm van geldbelegging, die aangetrokken, dan wel afgestoten kan worden, naarmate deze vorm in vergelijking met andere vormen meer of minder verkieslijk voorkomt. Voor de agrariërs is land echter een onmisbaar bestaansmiddel. Voor zo ver hun middelen dat toelaten grijpen zij iedere gelegenheid aan hun landbezit uit te breiden en bij sterfgevallen zijn de erfgenamen er in de eerste plaats op bedacht het land binnen de familie te houden. Tegen deze achtergrond kan het 'ideale' beeld van de mutaties in het landbezit (dus de aanslag) van de agrariërs als volgt geschetst worden:Bij zijn huwelijk geven zijn vader en schoonvader beide hem enig bouwland mee; eventueel kan hun plaats ook ingenomen worden door een grootvader,oom of oudere broer. In volgende jaren breidt hij zelf zijn bezit gaandeweg door aankoop uit. Vroeger of later kan daar nog iets bij komen uit erfenis van vader en schoonvader. Zodra de kinderen volwassen wordenen trouwen geeft hij op zijn beurt aan zoons en schoonzoons enig land mee.Komt hij tenslotte zelf te overlijden, dan wordt het hem resterende bezit- dikwijls in gelijke porties - over de zoons en schoonzoons verdeeld.Uiteraard zijn er talrijke variaties op dit patroon mogelijk. Overleeft bijvoorbeeld de vrouw haar man en zet zij (b.v. met een ongehuwde zoon) het bedrijf voort, dan kan de verdeling van het bezit soms lang na zijn dood plaats vinden, en kunnen ook kleinkinderen tot de erfgenamen behoren.Anderzijds, als de vrouw jong sterft en de man hertrouwt, moet het moederlijk erfdeel aan de kinderen uit het eerste huwelijk uitgekeerd worden. Zijn deze nog minderjarig, dan kunnen zij als de 'weeskinderen'van hun vader in de registers voorkomen; waaruit men niet mag besluiten,dat hij zelf overleden is. Voorzover gelijktijdige DTB en notariële gegevens beschikbaar zijn, zijn daarin vele voorbeelden van dit patroon te vinden. Dit maakt het aannemelijk dat het ook in andere tijden voorkwam. O.m. kan ons dit op het spoor brengen van schoonvaders en schoonzoons. Anderzijds kan afwijking van het patroon wijzen, hetzij op ongunstige financiële omstandigheden,hetzij op wijziging van maatschappelijke achtergrond, gepaard met vermindering van belangstelling voor landbezit. Dit laatste komt teHilversum sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw in toenemende mate voor als gevolg van de voortschrijdende industrialisatie. (3)

-------------------------------------------------------------------- Opmerking FdG: Het afnemen van landbezit in Hilversum is mijns inziens te wijten aan het ontstaan van een klasse van redelijk welvarende fabrikeurs. Zij en andere kapitaalkrachtige lieden kochten gronden op van arme inwoners. Die laatste grote groep verarmde verder, een deel van hen werd wever. Bij gebrek aan landbouwgrond en weidegrond werden zeer hoge pachtprijzen betaald door de plaatselijke agrariërs.

---------------------------------------------------

WAARSCHOUWINGE
Den Wel Edele Gestrenge Heer Daniel Hooft GERRITSZ.,Vrij-heer van Vreeland en Drossewaart / mitsgaders Schepen en Raad derStad Amsterdam Etr. Etr.Als Erfmaarschalk en Eygenaar van de Kop Tienden in Gooiland / doet eeniegelyk weten / dat hy in ervaringe gekomen is / dat veele enverschillende Persoonen in gebreeke gebleven zyn / haare Tienden / op de Jaarlykse Zitdagen / in handen van zyn Collecteur te komen betalen; endedat in kragte van het Oude Regt / die geene / dewelke drie Jaaren aan denanderen komt te versluijen / vervallen van den Eygendom van haareLanderyen; zoo heeft gemelde Heer de Versluijers van den Jaare 17 ende vanvoorgaande Jaaren / hy deezen willen waarschouwen ende vermanen / dat zyhaar Sluijen op de toekomende Zitdagen dezer Jaars 17 als nog zullenhebben te komen zuyverten in handen van den voorschreeven Collecteur /ofte dat andersints zonder eenig langer uytstel ofte ppgluykinge teegensde gebreekige geprocedeert zal worden tot verval van haare Landeryen. Eeniegelyk houde hem voor gewaarschouwt / en verhoede zyn schaade.Zeg het voort.

----------------------------------------
Waarschouwinge

De Heer DANIEL HOOFT
Erfmaerschalck en Eygenaar van de Coptienden van Goyland / doet eeniegelyk weten / dat hy in ervaringe gekomen is dat veele ende verscheydePersoonen in gebreeke gebleven zyn / hare Cop-tienden op de jaarlykscheSitdagen in handen van sijn Collecteur te komen betalen; Ende dat inkrachte van het oude Recht / die geene dewelke drie Jaren aan den anderenkomen te versluyen / vervallen van den eygendom van hare Landeryen : Soheeft gemelde Heer Baron de Versluyers van den Jare 17 ende van voorgaandeJaren / hy desen willen Waarschouwen ende Vermanen / dat sy hare Sluyen opde toekomende Sitdagen deses Jaars 17 als noch sullen hebben te komensuyveren in handen van den voorschreven Collecteur / ofte dat andersintssonder eenig langer uytstel ofte oogluykinge tegen de gebreekigegeprocedeert sal worden / tot verval van hare Landeryen. Een ieder houdehem voor Gewaarschouwt / ende Verhoede syn Schade. De Sitdagen deses Jaars 17 beginnenHILVERSUMDen en den JanuaryLAARENDen JanuaryBLAARKUMDen JanuaryHUYSENDen en den JanuaryNAARDENDen en den JanuarySeg het Voort

---------------------------------

KOPTIENDEN GADERREGISTER GOOILAND. CODE 117 ; NR. 280BESLAGLEGGING DOOR DANIEL HOOFT GERRITSZ I.V.M. NIET BETAALDE KOPTIENDEN.IN BESLAG NEMEN VAN BOUWLAND IN HUIZEN.[ geen datering vermeld, akte dateert van 1766 of later ]

__________________________________________________________

[voor zoveel de nood domilium gekozen hebbende ten huijze van den Boode deezer Dorpe]

Daniel Hooft Gerritsz Vrijheer van Vreeland mitsgaders Scheepen en raad
der Stad Amsterdam, als Erffmaarschalk en Eygenaar van de koptienden inGooiland, arrestant en Eyscher.Gerrit Jacobze Ruijsendaal,Tijmen Teunisse Krijnen,Harmen Rave,Curatoren over de persoon en goederen van Volkert Gerritse ook genaamdVolkert Gerritse Ruijsendaal.Over Gedaagde, Van Erckell als Proveneur van de arresetant en Eyscherzegd, dat de hoofds deezer gemelde Volker Gerritse, offt Volkert GerritseRuijsendaal van Emerentia de Beer, weduwe van wijlen Michiel Clement, ineygendom hebbende bekoomen Tien Schepel Bouwland geleegen op het Hoogonder de Juresdictie van Huyzen, voorheen belend Meynderd Jansz tenNoorden en Jacob Glijn ten Zuyden en als nu ten Noorden en ten Zuyden dezewegens aan de arrestant en Eyscher hadden behooren betaald te worden Sevenkoptienden jaarlijks dog dat de gemelde Volkert Gerritse offt VolkertGerritse Ruijsendaal nymermaal daarvan meer dan vier Jaaren zijndegebleeven in gebreeken, het zelve Land aan de arrestant en Eyscher alsTiendheer is vervallen, waaromme de arrstant en Eyscher , en omme deJuresdictie van deezen Ed. Achtb. Gerechte tegen de over Gedaagde tefundeeren het zelve land op de .........................door de Boode deezes Dorpe heeft gedaan neemen in den arreste, en deoverge...... op eene behoorlijke wijze alhier heeft gedaan dagvaarden.Mits welke en andere redenen / is 't nood / nader alle geenen. Devoornoemde Proveneur in den naame als boven concludeerd eerstelijk totd......tatie van het evengemelde ........dat de gedaene overdraging zal worden verklaard van waarde en dat wijdersbij vonisse van de Edele Achtbaare Heeren Schepenen dezer Dorpe danvoorgemelde Tien Schepel Bouwland door Volkert Gerritse, offt VolkertGerritse Ruijsendaal van Emerentia de Beer weduwe van wijlen MichielClement in eygendom bekoomen zullen worden verklaard aan de Arrestant enEyscher als Tiendheer te zijn vervallen en de over gedaagdens in hunnequaliteijt gecondenneerd hetzelve te geheugen en te gedoogen met dekosten, offt te tot anderen.

______________________________________________________________

De boer moest gewoonlijk 4 kop (ca. 4 liter) per schepel land betalen, permorgen 20 kop. In Blaricum getuigde men in de 17e eeuw, dat daar wel 18kop betaald werd, en bij de heideontginning in de 18e eeuw wordt bij hetsluiten van de accoorden gesproken van 4 kop per morgen. Het gebruik wasdus 20 kop, uitzonderingen komen voor.
[zie Naerdincklant blz. 12]
Zeven koptienden per 10 schepel wil dus zeggen, dat het bouwland zeeronvruchtbaar was. Het betrof hier waarschijnlijk een 18e eeuwseHeide ontginning. (10 schepel = 2 morgen = ca. 2 ha.)
_______________________
Bronnen:
KOPTIENDEN LINKShttp://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.ahd?p1=1537&p_adt=236&p_code=117&p_taal=1
--------------------------------------------------------------------
Noten
[ koptienden beslaglegging te Huizen ]

Noten:

1) Gooise oppervlakte maten (ca) : 1 morgen (9765) = 4 schepel( a 1953) =20 spint (a 488) = 160 kop (a 61) = 800 roe(a 12,2) Gooise inhoudsmaten : Mud, Spint, Cop. ( romeinse letter j = 1/2)
2) De Koptienden als bron voor de economische geschiedenis van het Gooi1500 - 1850 - in ‘Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 55’ (1992 pp.35-74) K.P.J. Janse
3) Een belangrijke bron voor het opsporen van Gooise voorouders- Dr. P.W. de Lange in TVE jrg. 2, afl. 8 - okt. 1972
4) Naerdincklant - Dr. De Vrankrijker ( uitg. De Kern - Den Haag - 1947)
5) Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der gerechtelijke organisatie in deNoordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling’
_______________________________________
F.J.J. de Gooijer
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/
Voor afbeeldingen:
http://gooiland.vijftigplusser.nl/


KOPTIENDEN GAARDERBOEKEN 9 - 272 GAARDERBOEKEN TOEGANG 117

KOPTIENDEN LINKS

http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.ahd?p1=1537&p_adt=236&p_code=117&p_taal=1

Dunne Groene Ordner

Nrs. Fol Nrs. Fol.

1660 156 1711

1661 157 1712*

1662 158 1713

1663 159 1714*

1664 160 1715*

1665 161 1716*

1666 162 1717*

1667 1718 ontbreekt ?

1668 163 1719**

1669 1720

119 1670* 1721

1671 1722

1672 1723

120 1673 NIET (1) 1724

121 1674 1725

122 1675 1726

123 1676 1727

124 1677 * 1728

125 1678 174 1729

126 1679 175 1730

127 1680 87 Willem Elbertse (2) 176 1731

128 1681 177 1732*

129 1682 178 1733*

130 1683 179 1734*

1684 ontbreekt 180 1735

131 1685 181 1736

132 1686 182 1737

133 1687 183 1738

134 1688 184 1739

135 1689 * L78 185 1740*

136 1690 186 1741

137 1691 187 1742

138 1692 niet geheel ingezien 188 1743

139 1693 * L78 189 1744

140 1695 * 85 (3) Willem Elbertsz 190 1745

141 191 1746

142 192 1747

143 1698 * 193 1748

144 1699 * 194 1749

145 1700 * 195 1750

146 1701 * 196 1751

147 1702 * 197 1752

148 1703 * 198 1753

149 1704 * 199 1754

150 1705 * 200 1755

151 1706 * 201 1756

152 1707 * 202 1757

153 1708 ** 203 1758

154 1709 * 204 1759

155 1710* 205 1760

1673 (1) Niet te raadplegen

1680 87 (2) Verklaring van Willem Eldersen (was doorgehaald)

1695 * 85 (3) Evert Corn. Rebel overgemaakt aan Willem Elbertsz

KIJK BIJ LAREN 1674

Laren:

I Claas onbekende gemeente

De Gooijers:

II a Pieter Claasz uit Laren

IIb Lambert Claasz uit Laren

IIIb Willem Pieters (de Gooijer) staat op erfg. Lijst Laren 1708

IIIc Lambert Lambertsz Geb. ca. 1628 is 79 jaar in 1707

Zonen van Lambert Lambertsz :

Jacob Lambertsz geb. 1672

Tijmen Lambertsz erf. Lijst 1708

KOPTIENDEN BLARICUM

193240~7.TXT 1719, ’32, ’33, ’34, ’40 LIJST

T.B.V. LINTPRINTER 9 BLZ.

660!692 .KOP 18.711 30-10-00

660692~2.TXT 17.224 25-12-01 1660, 1670,1675, 1677, 1692. LIJST

T.B.V. LINTPRINTER 7 BLZ.

677708~1.TXT 6.840 25-12-01 1677, 1680, 1695

T.B.V. LINTPRINTER 4 BLZ

708719~2.TXT REGISTER 1719 EN GADERBOEK 1708

T.B.V. LINTPRINTER 3 BLZ. ( van KOPTB708.719)

B19&3234.KVP 39 kb 18-11-00

B660!692.KOP.DOC 69kb 08-01-02 1660,1675,1677, 1680,1692 (1660 NIET

INGEVULD 6 BLZ

B670!692.KOP.DOC 100kb 13-01-02 1670, 1674, 1675. 1677, 1680, 1692

B677!7~1.DOC 30.208 04-05-01

B677@708.KOP 14.441 24-06-98

B677!708.KOP.DOC 30kb 04-05-01

B677~708.DOC 28kb 04-05-01

B677~708.DOC 28.672 04-05-01

B708!719.KOP.DOC 17kb 04-05-01

B708!7~1.DOC 30.208 05-05-01

B708!719.KOP 29.184 04-05-01

B719!7~1.DOC 16.896 04-05-01

B719!740.KOP 16.896 04-05-01 REGISTER 1719 & VERPOND. CA. 1740

B719&732.KVP 48.494 19-11-00

B7193240.KVP 30.943 18-11-00

B732&740.VPK 16.097 17-11-00

B732K32V.ERP 76.905 18-11-00

B732K732.VRP 43.343 19-11-00

KOPTDI~1.DOC 11.264 08-01-02

KOPTB708.719 REGISTER 1719 EN GADERBOEK 1708

KOPTIE~1.DOC 72.704 05-05-01

KOPTIENDEN BLAR. 719 VERP. 1740 71kb 05-05-01

--- MAP KOPTB2~1 KOPTB2001 --

B677~708.DOC 42.496 03-05-01 5p. 1677, 1680,1695 + B677!708.KOP

KOP719VP.740 5.237 24-08-98 Register 1719 & Verpond. 1740

KOPBRAND.696 16.028 05-07-98 1677, 1680, 1695 met brandslachtoffers

KOPTB675.ONV 3.197 24.06.98 1675 ZEER BEPERKT

KOPTBRNDU.696 afgeleid van KOPBRAND.696

KOPT675.692 1675, 1677, 1680, 1692

KOPTB660.692

KOPTB677.ORA 5.505 25-06-98 kopt. 1677

KOPTB677.680 4 p

KOPTB677.695

KOPTB677.708 14.441 24-06-98 5p : 1677, 1680, 1695, 1708

KOPTB678.ONV 3.197 24-06-98 1p : 1675 ONVOL. (GEEN 1678)

KOPTB680.708 7.793 24-06-98 3p : 1680 & 1708 VLGS. DE LANGE

KOPTB680.GDB 10.581 24-06-98 3p: 1680 VLGS DE LANGE

KOPT680.LNG 8.001 24-06-98 3p: 1680 (1695 niet te zien)

KOPTB680.RAH 10.242 23-06-98 4p : 1680 vlgs RAH 269 NR. 127

KOPTB692.ONV 3.456 24-06-98 1p: 1692 vlgs rah 269 NR. 138 onvolledig

KOPTB708.719 7.843 23-06-98 3p Reg. 1719 en kopt 1708 op folio nummer

KOPTB719.RFO 4.884 25-06-98 2p Reg. 1719 op folionummer volgorde

KOPTB719.RVN 4.940 09-08-98 3p Reg. 1719 alfabetisch op voornaam

KOPTG678.ONV 5.178 16-09-98 1p 1675 onvolledig

KOPTHBES.LAG 7.561 25-06-98 2p: Beslaglegging op enggrond door

Hooft. Uitgebreide akte

KOPTIEND.RAH 6.187 24-06-98 3p: RAH toegangsnr. 117 en inv. Nrs

105 - 122

KOPTINVE.NTA 2.256 25-06-98 1p: RAH invent. Studie zaal Haarlem

KOPTL719.REG 8.570 06-02-98 15p Laren 1719 Ron ? Staat niet in WORD

KOPTL719.RTF 11.908 21-04-01 15p: Laren 1719 Ron ? Op 6 febr. door mij

ingevoerd . Staat niet in WORD. Mogelijk

heb ik het op floppy Laren staan.

koptachtindx Gooise Geslachten CD

koptvoorindx Gooise Geslachten CD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verklaring: RON = Ron Michielse Hist. Kring BlaricumWaarschouwinge & sitdagen in de Gooise gemeenten


Koptienden: Verhouding aanslag tot de oppervlakte van de akker. ( Dr. De Vrankrijker)


Artikel linksGeplaatst op 18 februari 2015 13:47 en 8843 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Redone  
06 jan 2009 17:13
Hoi Frans, allereerst nog de beste wensen voor 2009!!!
Wat zijn die oude plakkaten verschrikkelijk mooi, je weet dat ik de rest moeilijk vind, maar de platen die je altijd laat zien zijn erg mooi!
Gr Ria

Gooilander  
06 jan 2009 19:58
Dag Ria,
-- Het uitgebreide stuk is voor de liefhebbers. Ik kan de tekst niet in mootjes hakken.
-- Tegenwoordig hebben de vijftigplussers meer vrije tijd dan vroeger.
Als hobby zijn sommige mensen tegenwoordig op zoek naar hun voorouders. Het is voor velen een sport geworden zo ver als mogelijk terug te gaan op zoek naar verre verwanten. Oude Gooise families (oergooiers) lopen meestal vast omstreeks 1670. De oudst bewaard gebleven Doop - Trouw en Begraafboeken beginnen omstreeks het laatste kwart van de 17e eeuw. De Gooise koptienden (belasting) boeken gaan terug tot 1502.
-- De belastingdienst ruimt geen oude bestanden op. Mijn vroeg 18e eeuwse voorouders lieten een schuld na. Misschien dat minister Bos nog komt met een naheffing om het huidige miljarden tekort aan te zuiveren.


Groeten,
Frans
_

_
Carry  
12 jan 2009 21:15
Dag Frans, was weer heel interessant. Die agrarische tienden werden zeker opgeslagen in de Tiendschuur? Las je antwoord aan Ria. Heeft je familie geluk dat er een verjaringstermijn bestaat! Stel je voor, een naheffing! Dag, Carry

Ofsen  
03 jan 2013 13:19
prachtig hoe ze vroeger schreven met al die krullen. kerkelijke koptienden. nou ze krijgen van mij geen cent. zie nog een rekening in mijn jeugd op tafel liggen van de rooms katholiek kerk. weer mooie geschiedenis Frans in dit verhaal.
_

_
Gooilander  
03 jan 2013 15:39
Hallo Rene,

Die koptienden in de 17e eeuw werden betaald aan de nazaten van P.C. Hooft. Deze superrijke familie had zich toegeëigend. Ik weet zeker dat mijn voorouders liever aan de kerk hadden betaald dan aan dat rijke tuig. Overigens kerkten de katholieken in een schuilkerk. (een boerderij) Hun eigen kerkje werd gebruikt door een handje vol Gooische Dames en Heren, die van elders kwamen.


groetjes
Frans

Gooilander  
03 jan 2013 15:47
De familie Hooft had dat zich toegeëigend. Wie niet betaalde diende de akkers af te staan aan de familie Hooft. De Gooise bevolking had nooit gebukt gegaan onder de adel, nu wel onder omhoog gevallen Amsterdamse burgers als Hooft.
Voor de Gooise bevolking was er geen Gouden Eeuw. Ze leden onder de bobo's van die tijd en hebben hun handen nooit zwart gemaakt met slavernij ( WIC) en uitbuiting via de VOC. De oranjes wel op grote schaal.
_