Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Sientje51 om 17:20
_
Nieuw op 50plusser.nl

Door francien15 om 17:19
_
Francien15 Online

Door maria1949 om 17:17
_
Maria1949 Online

Door Adamm om 17:17
_
Adamm Online

Door Gribou---Greet om 17:17
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

Door fiederelsje om 17:17
_
Fiederelsje Online

Door fraagis om 17:16
_
Fraagis Online

Door peetieq om 17:15
_
Peetieq Online

_

Andere artikelenKroniek van Lambert Rijcksz Lustigh (1713)


Veepest in Nederland tijdens de achttiende eeuw

VEEPEST 1713

Van het afmaken der koeijen omtrent pinksteren

________________________________

Maar Eerwaardige broeder ende gij alle die met

mij Let op de groote wercken gods, Psalm III V2

ja eerwaarde broeder en susters in onse Heere

Jesu Crito, voor u Lieden en kan jk niet Verbor=

=gen Houden eenige bisonder wonderbare geschieddenis

die aen mij Vertelt sijn, ende om aen uE Lieden

daar eenigen van te schrijven, soo komt ons een sondigh

en noijt gehoort afgrijselijcke sake Voor namentlijck

hoe dat seker koijhouder wonagtigh in de Beemster

aen de kruijswegh die gaat na purmerent en na het

dorp Hobreed: genaamt Jacob Beets hebbende seventien

koebeesten de welcke aldaar ontrent pinxteren deses

jaars 1713 de eerste was, die twee koijen aen dese bekende

plage sieck worden en sterven, ende dese sake ter ooren

koemende aen de Heeren van purmerent en beemster

die ontbieden den Voornoemde Huijsman, ende hij bij

haar gekoemen sijnde, soo stelden sij aen hem voor

ofte hij al sijn koijen niet woude verkopen sij wouden

alle Laten dooden en in een kuijl dempen, ten Eijnde

om daar mede de sieckte en plage te doen stuijten

en ophouden, den voorz Huijsman segt hij konde daar

soo niet toe resolveren hij woude eerst eens Hooren wat sijn

wijf hier van seijde, hij komt t Huijs, en hij seijt het

Voorstel sijn wijf en bueren, sijn bueren seggen

tegen hem, en doet dat niet, wij willen Liever als

u koijen sterven te bate koemen, en helpen u we=

derom aen Versche koijen, maar wat gebeurt er den

voorz Huijsman apperent door geltgierigheijt

en vervaartheijt aangeset, die gaat des morgens

heel Vroegh na de Voormelde Heeren ende hij ver=

koopt Voort alle sijne koijen aen VoorZ Heeren

ende hij maakt voor t stuck Veertig Carolij

guldens, dit soo gecontracteert sijnde, soo comman=

=deren en ordineren de VoorZ Heeren, drie personen

te weten, jan groen, jan bol, en j de poel, om deselve

beesten doot te slaan en dan in een kuijl te dempen

daar op gaan dese voorz drie personen na des man

Huijs, om het metter daat te Volbrengen de koijen

werden gehaalt, en in t halen soo sprongen de koijen

noch als Herten onderwerpen, ende de koijen ter plaatse

gekoemen sijnde daar men haar soude dooden en

dempen, soo sloegen dese voorz menschen half

droncken sijnde hooft voor hooft elcke koe doot

en sneden haar den halsen af, ende wierpense

noch nauwelijcks gestorven sijnde, alle in een

kuijl, en dempten haar toe, 0 Verschrickelijke

en Verfoijelijcke geschiedenissen gedaan in een

Lant daar de naam heeft van Vijse Heeren

doch het is in des sake geschiet gelijck het spreeck=

=woort segt als godt een Lant wil straffen soo be=

=neemt hij de Heeren hare wijsheijt,

ja broeder noch een Zultsaam voorval hebbe jk

Hooren seggen, t welck geschiet sou sijn in de

streeck gelegen tusschen Hoorn en Enchuijsen

hoe dat al daar twee boeren waren die tegens

malckanderen seijden, alsser een beest sterft

soo willent wij eens openen, en kijken of wij niet

sien souden, waar aen de beesten soo miserabel

sterven, daar komt dan een beest te sterven, ende

na dat het beest gevilt was, soo hebben sij de stou=

tigheijt en curiuesheijt gehadt en openen het beest ende

na dat zij het geheele jngewant van het beest omge=

=roert en wel nauwkeurigh besigtigt hadden soo

en Vonden sij dogh anders niet, als eenige inflamtie

wat dickigheijt aen de galle, maar wat Loon gaf

godt de Heere voor sulcke Curiuesheijt, dat was, dat

na dien sij in dit roeren en om roeren soo veel pestlen=

=tale Lugt en stanck hadden ontfangen soo stierf den

eenen dien selven dagh, ende de anderen des anderen

daags Voorwaar een klaar Exempel om aen te spe=

=gelen om sulcke saken niet te Ligtveerdigh en niet

te curieues te ondernemen Etc. Ja broeder

in deselve lantstreeck, en oock in onse Hooftstad

is het gebeurt, dat smits sieke koijen de tongen uijt

den Halse wouden halen om te sien ofte daar geen

besmettingh van Vierigheijt aen waar, ende na dat

sij geweldigh talmden met de beesten om de tongen

uijt den halse te krijgen t welck niet wel te doen is

doch soo Veel besien als mogelijk was

soo Vonde sij aen de tongen anders niet dan eenige

Vierigheijt t welck alle sulke koijen, de eene

meer als andere aen hare tongen hebben

want voornaam hare Herten en voorts hare Longen

met Vierigheijt besmet en besemt is, derhalven

soo segh jk, dat het de Heere onse godt behaagde

beijde dese smits hare eene Hant en arm met

Vierige blaren te laten oploopen.


----------------------------

Brief van Lambert Rijcksz Lustigh (1654-1727) aan zijn broer.
__________________________________F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.nl.jouwpagina.nlDe veepest kwam niet door ''Gods slaande hand '', maar door de koehandel die gedreven werd door rijke ''kooplui''. Dit tuig importeerde besmette koeien uit de Baltische Staten.


Geschrift Lustigh fol. 13 (a) Over het afmaken van koeien in 1713


Geschrift Lustigh fol 13 (b) Over het afmaken van koeien in 1713


Geschrift Lustigh fol 13 (c) Over het afmaken van koeien in 1713


Artikel linksGeplaatst op 13 september 2014 15:24 en 4906 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
07 apr 2009 16:52
Beste Bezoekers,

Bestaat het dorp HOLBREED bij Purmerend nog?

groet,
Frans

Benneke  
07 apr 2009 17:26
Hoi Frans, weer een prachtig vrhaal om te lezen. Het gehucht Holbrede bestaat nog. Zie tekts wikipedia: Hobrede is een woonplaats in de gemeente Zeevang, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats heeft 170 inwoners (2007).

Een groet van Benneke


_

_
Gooilander  
07 apr 2009 19:15
Hallo Ben,

Bedankt voor het vinden van HOLBREDE.
-- Omstreeks 1713 kwam de veepest naar Nederland. Zogenaamde kooplieden kochten mager vee in de Baltische staten. Die veepest woedde al eeuwen in Rusland. (een longziekte) Het vee werd hier vetgemest.
-- Na 1713 keerde de veepest in Holland en Friesland regelmatig terug. Een groot deel van de veestapel ging steeds verloren.
-- De afgelopen jaren zijn er ook veel varkens en koeien afgemaakt.
Het is te hopen dergelijke maatregelen in de toekomst worden voorkomen.

vriendelijke groeten,
Frans

Ofsen  
24 jan 2013 15:16
weer schitterend verhaal en in die oude taal. moet wel langzaam lezen om het te begrijpen. zo zie je maar dat veepest van alle tijden is. vreselijk voor de boeren die afhankelijk waren van de dieren.
_

_
Gooilander  
24 jan 2013 16:19
Dag Rene,

Voor het jaar 1713 was er GEEN veepest in Nederland. De steeds terugkerende veepest kwam door de import van ziek vee uit gebieden die grensden aan Rusland. De rijke uitbuiters hadden een dubbel voordeel. Als de boeren aan de grond zaten, dan kochten zij die grond voor een appel en een ei. Voor de TV is er een uitzending over DE GOUDEN EEUW. Er klopt geen moer van. De rijken betaalden weinig belasting, terwijl de gewone man zwaar belast werd. de meeste belasting werd binnengehaald via de voorloper van onze BTW. Een rijke vrijgezel betaalde zo minder belasting dan een ''modaal'' verdienend groot gezin. Bovendien was de maatschappij zeer corrupt. ( dat laatste wordt toegegeven in de serie DE GOUDEN EEUW.)

groet
Frans