Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Maria
01 december 2022 18:17
_
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Maria
01 december 2022 18:16
_
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Maria
01 december 2022 18:03
_
Hallo, Lening getuigenis tussen individu Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: jopie.mandemak ers@financier.com
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door anna1951 om 01:03
_
Anna1951 Online

Door kobuss om 01:03
_
Kobuss Online

Door deTirolerman om 00:32
_
DeTirolerman Online

Door nandes57 om 00:25
_
Nandes57 Online

Door Keesvi om 00:20
_
Keesvi Online

Door Eenzamefietser75 om 00:11
_
Eenzamefietser75 Online

Door Conny48 om 00:04
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Conny48 om 00:02
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenGOOILAND MIJ LANDBOUW : 1860-1875


Doctor J.F. van Hengel - geneesheer te Hilversum

HOLLANDSCHE MIJ LANDBOUW AFD. GOOILAND

GOOILAND MIJ : NOTULEN 1860.03.00 t/m 1875.01.26

----------------------------------------------------

1856.02.28 Stemming over nieuwe leden bij het aftreden van oude leden: J.H. Hooft Graafland van Laren. Op hem werden 3 stemmen uitgebracht. (hij werd niet gekozen)
[Is deze Hooft Graafland dezelfde die ooit Crailoo bezat ?]

-------------------------------------------------------------

Vergadering 22 Maart 1861
Dr. Van Hengel deelt mede, dat op heden door Adrianus
Spruit bij de doorgraving onder Hilversum (de Gooische Vaart) is gevonden een gedeelte ' Kies ' van eenen Mammont; dat dit gedeelte ' Kies '
(hetwelk Zed. Aan
de vergadering vertoont) is 1/3 van de tweede linker onderkaakkies van den Mammont (eene uitgestorven soort van Olifant uit den Praedomitischen tijd)

--------------------------------------------------------------

Vergadering 30 Augustus 1861 bij rampen in het Gooiland in dezen zomer, zoo door den storm van den 30 juny ll, als door den hagelslag van den 16 augustus ll, getroffen te hebben, eene poging zal aanwenden om den minder gegoede veehouder, op de eene of andere doelmatige wijze/ door tijdelijk voorschot of anderszins/ te hulp te komen.

--------------------------------------------------------------

1866: Beschrijving proef met de verbouw van SERRADELLA in 1865 #ten behoeve van beweiding door vee. Proef op kleine schaal. De (proef) koe gaf 26 kan melk per dag en de melk leverde na het karnen veel boter op. De koe bleef mager, hetgeen bij gras niet het geval was.
SERRADELLA is een eenjarig cultuur gewas, van de
familie der vlinderbloemigen. (verbouwd ter verbetering van de grond)

-------------------------------------------------------------

1866.08.31 Hilversum no 78
Ik ontving eenige dagen geleden van U Hoog Welgeb
aanplakbiljetten betreffende de algemeene vergadering, wedstrijd voor stoom- en andere ploegen enz. in de maand September te houden. Deze biljetten ongezegeld zijnde, is mij door den Directeur van het postkantoor alhier geweigerd deze biljetten ter verdere verspreiding in mijne afdeeling te verzenden. Te Hilversum zijn er door mij reeds verscheidene exemplaren in koffijhuizen enz. rondgezonden. Enz

-------------------------------------------------------------

1868.03.10 Hilversum aan het gemeentebestuur van Naarden.
Brief over de te
houden tentoonstelling op 9 en 10 September te Naarden. Tentoonstelling van vee en pluimgedierte, voortbrengselen van - en werktuigen voor land- en tuinbouw.

------------------------------------------------------------

1867.03.14 Vergadering op Zandhoeve bij Naarden 1867.03.15 . Dat onder de Afdeeling Gooiland de veepest geheerscht heeft sedert 8 October 1866. Het aantal gestorven runderen bedroeg 9. Afgemaakt ongeveer 400 stuks, hersteld 10. Over het algemeen was de ziekte van hevigen aard; thans heerscht dezelve niet meer; enkele gevallen doen zich echter nog voor. II dat er geen blijken zijn van gunstige gevolgen van het stelsel van afmaking met schadevergoeding in deze afdeeling. Zuiver kan echter deze vraag niet beantwoord worden, daar er ook hier, evenals elders, velerlei verzuimen hebben plaats gehad, bij welke van het afmaken alleen, het gewenschte resultaat niet kan verwacht worden.

-------------------------------------------------------------

1867.09.12 Vergadering bij A. BUWALDA in Hilversum

Besloten wordt o.a.: om op
woensdag 9 October aanstaande te houden een Harddraverij van uitsluitend boerenwerkpaarden. Aan de commissie wordt overgelaten om de plaats te bepalen waar de Harddraverij zal gehouden worden, alsmede de keurmeesters te benoemen.
De inleg voor ieder mededingers paard wordt bepaald op f 1.-. Uit de kas der Afdeeling wordt een som van f 80.- als maximum der kosten toegestaan. De kosten voor een rijtuig dat de leden uit Naarden (zoo de Harddraverij te Hilversum tenminste plaats heeft) naar laatstgemelde plaats zal brengen zijn onder die som van f 80.- begrepen.

-------------------------------------------------------------

1867.10.05 te Hilversum bij L. van den Brul 3.

Ten slotte wordt nog een en ander
besproken in het belang van de aanstaande Harddraverij op 'DINGSDAG 8 OCTOBER TEHILVERSUM te houden en wordt besloten om een entree van 25 cents de persoon te heffen voor ieder die geen lid der maatschappij zijnde op het afgesloten terrein wenscht te komen. Overigens heeft elk lid van die maatschappij het regt om met twee dames op de tribune plaats te nemen. Aan den kastelijn L. van den Brul wordt het regt verleend om ten behoeve van zich zelven 25 cents te laten betalen voor toegang tot de tribune door personen die geen leden der Hollandsche Mij van landbouw zijn.

---------------------------------------------------------------

1867 Vergadering op de ZANDHOEVE bij Naarden.
De tentoonstelling kan o.a.
gehouden worden in het lokaal van Nieuwenhoff en het daarnevens gelegen erf van landbouwer Linck. De commissie kiest voor deze lokatie in Naarden. Gedrukt worden : 200 exemplaren Programma's en 50 aanplakbiljetten.

--------------------------------------------------------------

1868.08.27 Vergadering op het PAVILJOEN te Blaricum.

--------------------------------------------------------------

1869.08.31 Vergadering bij BUWALDA te Hilversum
Voorstel : Feestelijke viering
van het 25 jarig bestaan. Voorstel : Om iedere maand bij VOLLE MAAN een lezing te houden.
[Natuurlijk bij gebrek straatverlichting]

--------------------------------------------------------------

1869 Verslag over de oogst in Gooiland.

Aardappelen f 2.- per mud Erwten f 9.- a
f 11.- per mud. Rogge f 7,50 per mud. (ca. 24 mud per bunder)
Middenprijs (gemiddelde prijs): weiland 1861 f 54.-, 1870 f 80.- bouwland 1861 f 18.-, 1870 f 30.-

------------------------------------------------------

1877.10.29 maandag vergadering .
Gesproken wordt over de oorzaken van de armoede
bij Gooise landbouwers.
1) Voorstel Meent gedeeltelijk omploegen en inzaaien met haver
.
2. De nieuwste ploegen zouden slechter ploegen
3) De heer Kuhn wijt het aan de hoge hooipacht.
"dat dezelve geboren is door de
groote hooipacht duurte van vee en hooge prijzen van kaas en boter, te weinig mest die de boer verkrijgt brengt hij op zijn hooiland waardoor het bouwland niet krijgt wat het noodig heeft. Hij gelooft dat de achteruitgang van den boer de reden van het slechte ploegen is".
4) Men wil contact opnemen met het bestuur van Stad en Lande om de Meent te verbeteren.
5) De Heer J. Rademaker gelooft dat de slechte toestand der landbouw niet zoozeer in de toestanden der Meent gelegen is., maar wel aan de hooge huurpacht, het slechte ploegen en de duurte van het werkloon.
6) De Heer van de Koppel is van gevoelen, het slechte [ploegen en de dure hooipacht, waardoor de boeren niet genoegzaam vee kunnen houden, de redenen van het verval der landbouw zijn en meent dat de verbetering der Meent een groot middel tot vooruitgang is.

-------------------------------------------------------------

Bron:
NOT.BOEK HOLLANDS. MIJ VOOR LANDBOUW, AFD. GO
OIL. 1848-1920 [1849.05.30]
_______________________

Landbouw en veeteelt in de 18e eeuw
http://landbouw-veeteelt-18e.blogspot.com

Natuurlijke historie van Holland
http://www.kb.nl/galerie/100hoogtepunten/071.html

_______________________

F.J.J. de Gooijer

Uitgebreide sites:

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

http://gooiland.vijftigplusser.nl

Labels: Gooise geschiedenis
Albertus Perk, notaris te Hilversum


Vergadering in het Paviljoen te Blaricum


Artikel linksGeplaatst op 22 maart 2017 11:09 en 4477 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.