Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Mitch Vanessa
18 september 2019 03:20
_
Getuigschrift over hoe ik mijn lening heb ontvangen tegen 2% (Frank Loans Services) Compliment van de dag aan iedereen hier, mijn naam is Mitch Vanessa, ik zou zonder voorbehoud aanraden om met "Frank Loan Services" te werken voor elke vorm van leningen zonder reservering, ik verkeerde in een financiële crisis en had een lening van € 250.000 nodig, ik probeerde bijna alle banken en sommige andere kredietmaatschappijen en ik kon geen goedkeuring krijgen, toen besloot ik om nog een keer te proberen dat ik contact opnam met "Frank Loans Services" voor hulp, ik kon zien dat hij het type persoon was dat ik kon vertrouwen om me te helpen de beste beslissing nemen voor mij en mijn gezin, gelukkig kreeg ik met succes een lening, zelfs met of zonder onderpand, maar geen kredietcontrole en hun diensten zijn snel, betrouwbaar en betrouwbaar. Vindt u het moeilijk om kapitaalservice te verkrijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Heeft u problemen met onbetaalde rekeningen en weet u niet welke kant u op moet of waar u heen moet? Hoe zit het met het vinden van een gerenommeerd schuldenconsolidatiebedrijf dat u kan helpen bij het verminderen van de maandelijkse afbetaling, zodat u betaalbare terugbetalingsopties hebt en ruimte om te ademen aan het einde van de maand en rekeningen moeten worden betaald? "Frank Loans Services" is het antwoord, ze bieden leningen tegen een zeer betaalbare rente van 2% geïnteresseerde personen moeten contact met hem opnemen via zijn e-mail: k.frankloans@g mail.com Mobile: + 1-713-389-6778. Hun diensten omvatten onderwijsleningen, onroerendgoedleningen, herfinancieringsleningen, bedrijfsleningen, boerderijleningen, hypotheekleningen, harde leningen, autoleningen, persoonlijke leningen, studentenleningen, woningleningen enz. Neem vandaag nog contact met hen op voor verdere vragen via zijn e-mail. : k.frankloans@g mail.com Mobiel: + 1-713-389-6778.

Alexander
20 augustus 2019 02:53
_
Hallo Heeft u een lening nodig voor een persoonlijk doel of voor uw zakelijke behoeften? Hier is goed nieuws voor jou. U bent op de juiste plaats. Wij hebben de capaciteit om zakelijke en persoonlijke leningen / leningen aan bedrijven en particulieren te verstrekken tegen een rentevoet van 2%. E-mail: azertmorter@gm ail.com WhatsApp: +13219993670 https://avantinc.webnode.com Alexander Lynge gegarandeerd leningaanbod

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Gribou---Greet om 23:58
_
Gribou---Greet Online

Door januitdelft om 23:56
_
Januitdelft Online

Door redone om 23:55
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Kiekie om 23:53
_
Kiekie Online

Door nandes57 om 23:43
_
Nandes57 Online

Door JAC227 om 23:33
_
JAC227 Online

Door redone om 23:32
_
Redone Online

Door Peter Werkhoven om 23:29
_
Peter Werkhoven Online

_

Andere artikelenGOOILAND MIJ LANDBOUW : 1860-1875


Doctor J.F. van Hengel - geneesheer te Hilversum

HOLLANDSCHE MIJ LANDBOUW AFD. GOOILAND

GOOILAND MIJ : NOTULEN 1860.03.00 t/m 1875.01.26

----------------------------------------------------

1856.02.28 Stemming over nieuwe leden bij het aftreden van oude leden: J.H. Hooft Graafland van Laren. Op hem werden 3 stemmen uitgebracht. (hij werd niet gekozen)
[Is deze Hooft Graafland dezelfde die ooit Crailoo bezat ?]

-------------------------------------------------------------

Vergadering 22 Maart 1861
Dr. Van Hengel deelt mede, dat op heden door Adrianus
Spruit bij de doorgraving onder Hilversum (de Gooische Vaart) is gevonden een gedeelte ' Kies ' van eenen Mammont; dat dit gedeelte ' Kies '
(hetwelk Zed. Aan
de vergadering vertoont) is 1/3 van de tweede linker onderkaakkies van den Mammont (eene uitgestorven soort van Olifant uit den Praedomitischen tijd)

--------------------------------------------------------------

Vergadering 30 Augustus 1861 bij rampen in het Gooiland in dezen zomer, zoo door den storm van den 30 juny ll, als door den hagelslag van den 16 augustus ll, getroffen te hebben, eene poging zal aanwenden om den minder gegoede veehouder, op de eene of andere doelmatige wijze/ door tijdelijk voorschot of anderszins/ te hulp te komen.

--------------------------------------------------------------

1866: Beschrijving proef met de verbouw van SERRADELLA in 1865 #ten behoeve van beweiding door vee. Proef op kleine schaal. De (proef) koe gaf 26 kan melk per dag en de melk leverde na het karnen veel boter op. De koe bleef mager, hetgeen bij gras niet het geval was.
SERRADELLA is een eenjarig cultuur gewas, van de
familie der vlinderbloemigen. (verbouwd ter verbetering van de grond)

-------------------------------------------------------------

1866.08.31 Hilversum no 78
Ik ontving eenige dagen geleden van U Hoog Welgeb
aanplakbiljetten betreffende de algemeene vergadering, wedstrijd voor stoom- en andere ploegen enz. in de maand September te houden. Deze biljetten ongezegeld zijnde, is mij door den Directeur van het postkantoor alhier geweigerd deze biljetten ter verdere verspreiding in mijne afdeeling te verzenden. Te Hilversum zijn er door mij reeds verscheidene exemplaren in koffijhuizen enz. rondgezonden. Enz

-------------------------------------------------------------

1868.03.10 Hilversum aan het gemeentebestuur van Naarden.
Brief over de te
houden tentoonstelling op 9 en 10 September te Naarden. Tentoonstelling van vee en pluimgedierte, voortbrengselen van - en werktuigen voor land- en tuinbouw.

------------------------------------------------------------

1867.03.14 Vergadering op Zandhoeve bij Naarden 1867.03.15 . Dat onder de Afdeeling Gooiland de veepest geheerscht heeft sedert 8 October 1866. Het aantal gestorven runderen bedroeg 9. Afgemaakt ongeveer 400 stuks, hersteld 10. Over het algemeen was de ziekte van hevigen aard; thans heerscht dezelve niet meer; enkele gevallen doen zich echter nog voor. II dat er geen blijken zijn van gunstige gevolgen van het stelsel van afmaking met schadevergoeding in deze afdeeling. Zuiver kan echter deze vraag niet beantwoord worden, daar er ook hier, evenals elders, velerlei verzuimen hebben plaats gehad, bij welke van het afmaken alleen, het gewenschte resultaat niet kan verwacht worden.

-------------------------------------------------------------

1867.09.12 Vergadering bij A. BUWALDA in Hilversum

Besloten wordt o.a.: om op
woensdag 9 October aanstaande te houden een Harddraverij van uitsluitend boerenwerkpaarden. Aan de commissie wordt overgelaten om de plaats te bepalen waar de Harddraverij zal gehouden worden, alsmede de keurmeesters te benoemen.
De inleg voor ieder mededingers paard wordt bepaald op f 1.-. Uit de kas der Afdeeling wordt een som van f 80.- als maximum der kosten toegestaan. De kosten voor een rijtuig dat de leden uit Naarden (zoo de Harddraverij te Hilversum tenminste plaats heeft) naar laatstgemelde plaats zal brengen zijn onder die som van f 80.- begrepen.

-------------------------------------------------------------

1867.10.05 te Hilversum bij L. van den Brul 3.

Ten slotte wordt nog een en ander
besproken in het belang van de aanstaande Harddraverij op 'DINGSDAG 8 OCTOBER TEHILVERSUM te houden en wordt besloten om een entree van 25 cents de persoon te heffen voor ieder die geen lid der maatschappij zijnde op het afgesloten terrein wenscht te komen. Overigens heeft elk lid van die maatschappij het regt om met twee dames op de tribune plaats te nemen. Aan den kastelijn L. van den Brul wordt het regt verleend om ten behoeve van zich zelven 25 cents te laten betalen voor toegang tot de tribune door personen die geen leden der Hollandsche Mij van landbouw zijn.

---------------------------------------------------------------

1867 Vergadering op de ZANDHOEVE bij Naarden.
De tentoonstelling kan o.a.
gehouden worden in het lokaal van Nieuwenhoff en het daarnevens gelegen erf van landbouwer Linck. De commissie kiest voor deze lokatie in Naarden. Gedrukt worden : 200 exemplaren Programma's en 50 aanplakbiljetten.

--------------------------------------------------------------

1868.08.27 Vergadering op het PAVILJOEN te Blaricum.

--------------------------------------------------------------

1869.08.31 Vergadering bij BUWALDA te Hilversum
Voorstel : Feestelijke viering
van het 25 jarig bestaan. Voorstel : Om iedere maand bij VOLLE MAAN een lezing te houden.
[Natuurlijk bij gebrek straatverlichting]

--------------------------------------------------------------

1869 Verslag over de oogst in Gooiland.

Aardappelen f 2.- per mud Erwten f 9.- a
f 11.- per mud. Rogge f 7,50 per mud. (ca. 24 mud per bunder)
Middenprijs (gemiddelde prijs): weiland 1861 f 54.-, 1870 f 80.- bouwland 1861 f 18.-, 1870 f 30.-

------------------------------------------------------

1877.10.29 maandag vergadering .
Gesproken wordt over de oorzaken van de armoede
bij Gooise landbouwers.
1) Voorstel Meent gedeeltelijk omploegen en inzaaien met haver
.
2. De nieuwste ploegen zouden slechter ploegen
3) De heer Kuhn wijt het aan de hoge hooipacht.
"dat dezelve geboren is door de
groote hooipacht duurte van vee en hooge prijzen van kaas en boter, te weinig mest die de boer verkrijgt brengt hij op zijn hooiland waardoor het bouwland niet krijgt wat het noodig heeft. Hij gelooft dat de achteruitgang van den boer de reden van het slechte ploegen is".
4) Men wil contact opnemen met het bestuur van Stad en Lande om de Meent te verbeteren.
5) De Heer J. Rademaker gelooft dat de slechte toestand der landbouw niet zoozeer in de toestanden der Meent gelegen is., maar wel aan de hooge huurpacht, het slechte ploegen en de duurte van het werkloon.
6) De Heer van de Koppel is van gevoelen, het slechte [ploegen en de dure hooipacht, waardoor de boeren niet genoegzaam vee kunnen houden, de redenen van het verval der landbouw zijn en meent dat de verbetering der Meent een groot middel tot vooruitgang is.

-------------------------------------------------------------

Bron:
NOT.BOEK HOLLANDS. MIJ VOOR LANDBOUW, AFD. GO
OIL. 1848-1920 [1849.05.30]
_______________________

Landbouw en veeteelt in de 18e eeuw
http://landbouw-veeteelt-18e.blogspot.com

Natuurlijke historie van Holland
http://www.kb.nl/galerie/100hoogtepunten/071.html

_______________________

F.J.J. de Gooijer

Uitgebreide sites:

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

http://gooiland.vijftigplusser.nl

Labels: Gooise geschiedenis
Albertus Perk, notaris te Hilversum


Vergadering in het Paviljoen te Blaricum


Artikel linksGeplaatst op 22 maart 2017 11:09 en 3911 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.