Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_

ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Jonna om 10:40
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door bootsman om 10:40
_
Bootsman Online

Door Catja44 om 10:39
_
Catja44 Online

Door Rosalina42 om 10:39
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Loezie om 10:39
_
Loezie Online

Door Jonna om 10:39
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Henny26 om 10:37
_
Henny26 Online

Door Jonna om 10:37
_
Nieuwe Reactie geplaatst

_

Andere artikelenPLOOS VAN AMSTEL UIT BLARICUM & HUIZEN


Familiewapen Ploos van Amstel

II
Gerardus Jacobsz PLOOS VAN AMSTEL geb. Naarden 26 maart 1667, in 1691 aangesteld als predikant van Laren en Blaricum, overl. Huizen (NH) 1 aug. 1741, tr. Naarden (Grote kerk) 15 febr. 1693 Geertruyd Delhee, ged. Naarden (Grote kerk) 21 febr. 1670, overl. Amsterdam 4 dec. 1753, begr. Huizen (NH) 10 dec. 1753, dr. van Johannes Lambertsz. Delhee, timmerman, schepen van Naarden (1679, 1680), en Grietje Adriaans.

III
Gerrit Gerritsz PLOOS VAN AMSTEL. Gedoopt te Blaricum (gezindte NH) 14.01.1703 gehuwd voor de Herv. kerk met de Wed. Jannetje SCHAAP-van OOSTVEEN. Zij was de weduwe van Gerrit Schaap.
Gerrit Schaap, student te Harderwijk (Theologie), later dominee. Overleed te Huizen 06.03.1721 op leeftijd van 29 jaar. (een kloek man) [Volgens begraafboek Herv. Kerk Huizen] (zie ook ON 3753)
--------------------------------------
OOSTVEEN VAN, JANNETJE. WED. VAN GERRIT SCHAAPTR. 2e HUIZEN 17.12.1721 [Trouwboek Herv. Kerk Huizen] met GERRIT GERRITSZ PLOOS VAN AMSTEL jongeman van Blaricum.( d.w.z. zij trouwde na de kortste toegestane tijd van 9 maanden na het overlijden van haar echtgenoot met een jongen van 18 jaar)
Gerrit overleed in Ned. Indie in 1737.

____________________________________________________

Mij Notaris bekend (Stadsarchief) blz. 53. noot 61ON 3753 : 03.11.1737
Inventaris van de overleden Gerard Gerritsz Ploos van Amstel, in 1737 overleden in Oost Indie volgens zijn wed. geboren Jannetje van Oostveen "Het zou onverstandig zijn haar zoon Pieter als mede-erfgenaam te benoemen. (De handel van Jannetje wordt ook opgesomd, o.a. in klompen. Zij zal wel een monopolie positie gehad hebben, verkregen door haar familie en andere relaties)
___________________

Notaris Jan Nagtglas
ON 3753 acte 122 : 03.11.1737 [fiche 422]

Inventaris Gerardus Ploos van Amstel de jonge Juffr. Jannnitje van Oostveen ..... woont tot Huysen ... als voogden over haar onmondig kind Pieter Ploos van Amstel ..... op 18 September werdende den Inventaris gemaakt.....Het Huys en Erve bij haer bewoond staande en gelegen binnen voorsz Dorp Huysen Van Lambert Kilwig 1 Mey gekogt 4 scheepel bouwland aan de Goyhere Graft f 280.--

Van de wed. en kinderen van Adriaan Tijmensz Blom de hofstede genaamt het Slott of huys Ruysdaal met de landerijen daaraan, toebehoorende , gespecificeerd in de koopcedulle van dato 6 April 1722 .... gecoft voor f _____________

Winkelwaren
drie honderd Ele wit ku ... ?
linnen dertig El koulend dato
twee stukjes witgoed
negen en twintig Silveren lepels
Twaalf dito vorken
acht dito kleijne vorkjes
twaalf dito eijer lepeltjes
een ..... Bom ???
Vier do soutvaaten
Een do mostert pot
een peperdoos
een do Theebos
drie do schaaltjes
ses do kleijne heftmesjes
twee se...yers met silveren bladen
een silver speldebakje
een silver tuyg
twee tasbeugels
een par or (oorbellen???) met sijne diamanten
een Goud horlogie
twee goude ringen
een Coralijne ketting in goud
een silveren haak
een gouden spinit? haak

Huijs Meubelen
Acht Beddens met hoofdpeulen
drie en dertig hooft kussens
twintig bedde deekens in soorten
en ses en twintig stoelkussens
Drie kassen in soorten
twee porceleijn kassen
twee kisten
een glaase kas
drie rustbanken
twee parsen
vier en dertig stuks schilderijen
in soorten groot en kleijn
Thien theeblaadjes groot en kleijn
Vier lessenaars
een koffertje
vijf ....... Gordijnen met de valetjes
drie kleurbakjes
nog vier andere bakjes
seasthien Tafels in soorten groot en kleijn
een hanghorlogie
twee groote bijbels
nog eenige theologise en
andere boeken, daaronder nog
eenige latijnsche

een schut
een witte boone..?
sak horlogie kasje
eenige eetwaren
ses half vaten bier
tweehonderd en sestig wijnen
boeteljes, waarvan er nog
omtrent veertig vol sijn
twee en tagentig bier en wijn Glaasen
Achthien stooven
seeven tobbens
drie water emmers
een mostert mooole
twee eijsere confoore
twee do roosters
een do aspot
Vier en twintig do borden
Vier do waterpotten
twee do bierkannen
drie do trekpotten
een do quispedoor
Vijf do treesters
ses do soutvaten
een Tinnen fles
een tabac schoteltje
twaalf dito lepels
Vier koopere blaakers
twee vijsels
ses kopere ketels in soorten
acht do kandelaars
vier do schuijmspaanen
seeven strijkeijsers
drie do braadpannen
............ oorties in soorten
drie do pannetjes
Thien do theeketels in soorten
acht do Coffy kannen in soorten
drie do Lampen
twee do snuyters
twee do snuyter backen?
een do worststop sc ..tje
ses paar do schaalen in soorten
een do oly en asijnbakje
Een kopere haart ketting
een do sbees...?
een kopere asschop
een do tang
drie plaatdek tretjes?
een haartte plaat met kopere ringen
Een kopere kruytdoos
Twaalf stalen vorken
Thien blikken theebussen in soorten
dertig aarde potten en
twintig do pannen
twaalf do rooye schotels
vijf vergiet testen
twaalf tesse tot stooven drie aarde kruijken
Twee melkkannen
Twee lantaarns
drie keulse potten
Twee houtte lepel recken
met eenige hout lepels
een partij brandhout en
omtrent vijf voer turf
nog in het schuurtje omtrent
dertig duysend qa.. dete steen
van 34 en 45 stuyvers het duysend

een paard
een chaise
twee wagentuygen
twee chaise tuygen
twee chaise kussens
een partij manden
twee vleeskuypen
een koperen potbakpan
een potje .... kooy
nog een vogelkooy
twee treften
een spuyt
een Glaasewasser
een Grote balans met twee
groote schaalen en het gewigt
in verscheijdene soorten daartoe
behoorende verenmand?
vier rollematten
een kuypje met kantovens
een ..... inkt koker
een dambord
een naaydoos met garen en lint
een naaydoos met prullen
een mandje pijpen
een halve ton? korte pijpen
een kinderkribbe
twee tafelkrante
Twee kapstocken
een wol vlaak

[vervolgens staat er iets over het Slot Ruysdael ]

zie ook van Jan Nagtglas:

3753: 31.11.1737 inventaris Gerard Ploos van Amstel (datum fout ?)

3753: 08.11.1737 Boedelscheiding Jannitje van Oostveen

3753: 08.11.1737 Boedelscheiding Pieter Ploos van Amstel

zie ook van Adriaan Nagtglas:

3760: 17.11.1730 Attestatie Gerard Ploos van Amstel van BlaricumÄ

____________________________________________________________

HIERONDER STAAN DE LANDERIJEN VERMELD VAN GERRIT JACOBSZ,

GERRIT GERRITSZ EN VAN HUN WEDUWEN.

_____________________________________________________________

REGISTER VAN OVERGANG VAN OVERLIJDEN - LANDERIJEN OAN 115

[1727 - 1737]

OAN 115 fo. 38

Gerardus Ploos van 1727 t/m 1737

11 1/4 Schepel buyten van Gt. Tijmense f 2.12.14

4 Schepel, 18 cop binnen van deselve f 2. 3. 4

1 Swat op de Naerdermaet van Jacob Silt f 1.17. 8

1 1/4 Schepel buyten van Lamm.t. Rijksen Lustig f 0. 7. 2

2 1/4 Schepel binnen van G. Jansen Velse f 1. 1. 6

___________________

OAN 115 fo. 115

Gerardus Ploos junior (Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

No. 460 een huys genaemt het Slot f 5.--

2 Schepel land van Jan Soetelaer f 1. 1. --

Een Camp in de Bouveenen f -.18.12

1 1/2 Schepel aldaer van Roetert Teunissen f -.15.12

1 Schepel van Gt. Jacob f -.10. 8

--------------------

OAN 115 fo. 116

Teunis Brechtersen

1 1/2 Schepel in de Bouveenen f -.15.12

op de Wed. Gerard Ploos Junior

(deze weduwe was Jannetje van Oostveen. Zij hertrouwde, nadat zij

de eerste keer weduwe geworden was met de 18 jarige Gerard

Gerritsz Ploos van Amstel. Gerard overleed in 1737)

_____________________________________________________________

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 120 [1738 - 1740]

OAN 120 QUOHIER HUIZEN fo. 282:

Wed. Gerardus Ploos

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

1 1/2 Schepel binnen aen de Nengedijk

2 Schepel binnen aen de Blaerenbergh

2 Schepel binnen aen de Blaerenbergh

3 Schepel buyten aen de Oude naerdegangs

2 Schepel buyten agter 't Naerderhoog

2 Schepel buyten agter 't Naerderhoog

1 1/2 Schepel buyten de Reijsberg

3 Schepel binnen de Doorne Acker

2 Schepel buyten de Eeijbergh

1 Schepel binnen de Jonker

1 1/2 Schepel buten de star

1 Swat op Naerdermaat van Jan Fit

af 1741
__________________

OAN 120 fo. 358

Wed. Gerardus Ploos Junior

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

No. 460 Een Huys genaemt het Slot f 5.--

2 Scheepel land van Jan Soetelaer f 1. 1.--

Een Camp in de Bouwveenen f -.18.12

1/2 Scheepel aldaer van Roetert Teunisse f -.15.12

1 Scheepel van Gerrit Jacobsen f -.10. 8 1

1/2 Sch. in de Bouwveenen van Teunis Brechtersse f -.15.12

totaal f 4. 1.12

______________________________________________________________

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 122* [1753 - 1763]

OAN 122* fo. 225 (rechterblad):

Wed. Gerardus Ploos Junior

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

2 Scheepel land van Jan Soetelaer f 1. 1.--

Een Camp in de Bouwveenen f -.18.12

1 1/2 Scheepel aldaar van Roetert Teunisse f -.15.12

1 Scheepel van Gerrit Jacobsen f -.10. 8 1

1/2 Scheepel in de Bouwveenen van Teunis Bregterse f -.15.12

totaal f 4. 1.12

OAN 122* fo. 225 (linkerblad):

Wed. Gerardus Ploos Junior

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

No. 460

Een Huys genaamt 't Slot f 5.--

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 122* [1753 - 1763]

OAN 122* fo. 151:

Dom. Gerardus Ploos Wed.

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

Een stuk land aan de Keverdijk f 4. 4.12

Het Penning Bord van Burgem. Bakker f 3. 4.--

1/3 In een stuk Houtgewas van Jacob Toll f 1. 6.--

4 Swat op Naardermaat van Jan Poel f 7.10.--

Een akker aan de Laarderweg f -.15.--

Een Camp Bouwland van deselve f

totaal f 16.19.12

af met 1753

Een stuk land aan de Keverdijk

op Matthijs Tiedeman f 4. 4.12

_____________

f 12.15.--

af

Het Penningbord op T ... f 3. 4.--

totaal f 9.11.--

af met 1754

4 Swat op Naardermaat op de Erven Willem Kooy f 7.10.--

totaal f 2. 1.--

Een Akker aan de Laarderweg op Paulus Guyking f -.15.--

totaal f 1. 6.--

1/3 In een stuk Houtgewas op

Jack. Corn. en Gerard Ploos f 1. 6.--

totaal f 0. 0. 0

_____________________________________________________________

Not. Mr. Jan Ploos van Amstel, Amsterdam, acte dd. 19 en 20-

2 - 1754, staat een inventaris van de nalatenschap van Geertruid

Delhee, wed. ds. Gerrit Ploos van Amstel

(Weduwe van ds. Gerrit Jacobsz Ploos van Amstel)

land gelegen:

* buiten Naarden en de Duinen achter de laatste Stuiver

* maatland achter Huizen op de Naardermaat

* achter Blaricum op de Hilversummer hoge maat

* aan de Naardervaart en Keverdijk

* buitendijks der stad Naarden aan de Oostzijde der Zeedijk

(of Haverland)

* buitendijks bij Muiderberg

* bij de Laarderweg

Not. idem; boedelscheiding dd 12, 13 en 19-8-1754

voor landerijen en houtgewassen bij verkoping geprovenieerd

f 6751. 5.10

_____________________________________________________________

Begraafboek Hervormde kerk te Huizen.

(de genummerde graven, lagen in het kerkgebouw)

06.03.1721 Gerrit Schaap (leeftijd 29 jaar) graf nr. ??

(hij was de 1e echtgenoot van Jannetje Oostveen)

15.05.1783 Jacob (Gerritsz?) Schaap (imp. f 6 ) graf nr. 49

(hij is vermoedelijk de zoon van Gerrit en Jannetje v. Oostveen)

26.09.1798 Pieter Ploos van Amstel (imp. f 6 ) graf nr. 66

09.02.1802 Grietje Ploos van Amstel (imp. f 12 ) graf nr. 66 dubb.regt

20.08.1803 Kind van Jan Pl.v. Amstel (imp. f 6 ) graf nr. 66

20.09.1790 Gerrit Ploos van Amstel (imp. f 6 ) graf nr. 74

________________________________________________

GEGEVENS BETREFFENDE 'HET SLOT RUISDAEL

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 120 [1738 - 1740]

OAN 120 QUOHIER HUIZEN fo. 358

Wed. Gerardus Ploos Junior

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

No. 460

Een Huys genaemt het Slot f 5.--

2 Scheepel land van Jan Soetelaer f 1. 1.--

Een Camp in de Bouwveenen f -.18.12

1/2 Scheepel aldaer van Roetert Teunisse f -.15.12

1 Scheepel van Gerrit Jacobsen f -.10. 8 1

1/2 Sch. in de Bouwveenen van Teunis Brechtersse f -.15.12


totaal
f 4. 1.12

____________________________________

LOPER OP DE ORINAIRE EN EXRA VERPONDINGEN OAN 116

[1753 1761]

OAN 116 fo. 45

Dom. Gerardus Ploos wed.

1753 f 35. 4.10; 1754 f 3. 1. 8; 1755 f 3. 1. 8

1756 op een ander overgebragt.

____________________

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 124 [1770 - 1780]

OAN 124 QUOHIER fo.

Een Huys genaamt het Slot

Wed. Dom. Gerardus Ploos

(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

_______________________

KOHIER VAN VERPONDINGEN NAARDEN OAN 122.1 [1786 - 1805]

QUOHIER VAN BLARICUM fo. 284

Jacob Schaap

( Jacob Gerritsz Schaap, zoon van Jannetje Oostveen ??)

2 schepel van Jan Soetelaer f 1. 1.--

Een Camp in de Bouwvenen f 0.18.12

1 1/2 schepel van Roetert Teunisz

1 schepel van Gerrit Jacobsz

1 1/2 schepel in de Bouwvenen van Teunis Bregters

met 1784 op Pieter Ploos van Amstel

met 1801 op Jan Ploos van Amstel

STEDELIJKE BELASTING OAN 107

OAN 107 FO. 183 : 23.05.1806

Jan Ploos van Amstel

NOTARIEEL NAARDEN 3777 [1757 - 1758]

fo. 44 Jacob Schaap out Scheepen

fo 9 en 56 Adriaan Blom

NOTARIEEL NAARDEN 3790 [1783 - 1784]

fo. 82 en 118 Pieter Ploos van Amstel

Kadaster Blaricum 1832

Jan Ploos van Amstel, bouman uit Huizen (alleen de gronden

opgenomen uit de Bouwvenen, in die tijd sectie B, later C)

opgave in centiare

B 833 weiland 14040

B 834 weiland 11620

B 835 bosch/hakhout 13320

B 836 bouwland 5450

B 837 bouwland 5720

B 840 bosch/hakhout 8050

_______________________________________________

N3753122.737 overgenomen van PLOOSAMS.F72

22.09.2000

Notaris Jan Nagtglas

ON 3753 acte 93 - 107 fiche 420

93: 18.01.1737

105: 18.06.1737

107: 19.06.1737

ON 3753 acte 107 - 119 fiche 421

108: 28.06.1737

109:

110: 19.07.1737

111: 13.08.1737

112: 15.08.1737

119: 31.10.1737

ON 3753 acte 119 - 122 fiche 422

121: 31.10.1737

122: 3.10.1737
________________________________________

F.J.J. de Gooijer

Startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl
Artikel linksGeplaatst op 19 oktober 2014 15:30 en 4271 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Benneke  
15 nov 2009 11:21
Hoi Frans, voor mij is het leuk om al die oude stukken te lezen. Wat een uitgebreide opsomming van zo'n inventaris. Laatst zlas ik een dagboek over het beleg van Haarlem, ook erg leuk om te lezen. Ik heb daarvan een klein stukje op mijn weblog gezet.
Een groet van Benneke

Gooilander  
15 nov 2009 12:16
Dag Ben,
-- De inventaris had geen betrekking op de huisraad van de Weduwe Ploos van Amstel, maar op de inventaris van haar winkel. Een 18e eeuwse voorloper van de WINKEL VAN SINKEL van het dorp Huizen. (hoeden en petten en dames corsetten, ... om te snoepen en pillen om de poe.....)
-- Het is lang geleden dat we contact hadden. Ik ben zeer benieuwd naar dat dagboek over het beleg van Haarlem.
-- Mijn onderzoekjes naar PLOOS VAN AMSTEL hadden overigens te maken met mijn onderzoekjes naar de afkomst van de wereldberoemde Haarlemmer Jacob Isaacs Ruisdael. Op de grens van Eeemnes en Blaricum stond vanaf 1500 tot 1700 een Buitenhuis dat HET SLOT RUYSDAEL werd genoemd. (ik heb er een weblog over gemaakt) De vader van Jacob van Ruisdael heeft zich vernoemt naar dat "Slot". Zijn voorouders waren geen bewoners van het Slot, maar van de pachtboerderij die er naast stond.

met vriendelijke groeten,
Frans
_