Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door NicolaasP om 05:28
_
NicolaasP Online

Door Vlinder194646 om 05:16
_
Vlinder194646 Online

Door Ringo61 om 05:07
_
Ringo61 is vandaag Jarig

Door repelsteeltje33 om 05:07
_
Repelsteeltje33 is vandaag Jarig

Door bejo53 om 05:07
_
Bejo53 is vandaag Jarig

Door Ingeton om 05:07
_
Ingeton is vandaag Jarig

Door fabiola om 05:07
_
Fabiola is vandaag Jarig

Door Bert417 om 05:07
_
Bert417 is vandaag Jarig

_

Andere artikelenMILITAIREN, BOEREN EN BURGERS IN EEN VESTINGSTAD 1860-1940 (V)


Kazerne Oranje tijdens de jaren 1914-1918

Naarden en de mobilisatie 1914 - 1918

Nederland kondigde de mobilisatie van het leger aan. Nederlandse dienstplichtigen in binnen- en buitenland moesten zich melden. De 32 jarige Naarder Willem de Gooijer voldeed keurig aan het bevel en keerde vanuit het buitenland terug in zijn geboorteplaats. In zijn dagboek beschreef hij de toestand zoals hij aantrof in zijn dierbaar stadje op 7 augustus. Onderweg had hij de eerste gevolgen van de mobilisatie reeds gezien. Alle mooie bomen langs de Amersfoortse Straatweg waren omgehakt, alleen de ondereindjes stonden er nog. Binnen de Verboden Kringen waren er zelfs al woningen gesloopt. Bij thuiskomst keek hij eerst in zijn militaire zakboekje en verwachtte te moeten afreizen naar Wormerveer. Tot zijn verbazing en tevredenheid bleek de kazerne Oranje zijn bestemming te zijn. Binnen de vesting was alles in rep en roer. De doortocht van de stoomtram was verboden. De stadspoorten werden bewaakt. Niemand mocht zonder pasje naar binnen en de militairen mochten de poort niet uit. ’s Avonds was het kolossaal druk, want de militairen kregen bezoek van familieleden en bekenden. Op Zondagen was het extra druk.
Na een paar weken kwam daarin verandering, want de toestand werd voor veel dienstplichtigen onhoudbaar. Voorlopig mocht elke dag een zevende met verlof en mochten de militairen tot 9 uur ’s avonds de vesting verlaten. Dat avondverlof werd later verlengd tot 10 uur. De dienst bestond hoofdzakelijk in het in en uit stelling brengen van kanonnen op de wallen. Deze oefening bleek overbodig, het zware geschut werd buiten de Amsterdamse Poort in veldversterkingen geplaatst. Begin oktober werd Willem gedetacheerd op het fort ‘Werk IV’ te Bussum. Van daaruit werd tegenover het restaurant ’De Gooische Boer’ fortje ‘Werk V’ in gereedheid gebracht.
Na een maand kwam er in de vesting voor Willem een baantje vrij als telefonist. Voor hem was dat de eerste tijd een heerlijk leventje. Vooral de cursus telefoneren, seinen en het bouwen van hoge waarnemingsposten. De marsen vond Willem eigenlijk wandelingetjes en er werd ook gevoetbald. Hij hoorde bij het Stafkwartier dat gelegerd was in het Groot Arsenaal. Jammer genoeg duurde dit mooie leventje maar kort. Het geschut werd buiten de vesting geplaatst en dus was er daar weer werk aan de winkel. Ondertussen was het winter geworden, geen koude maar een natte. In december verhuisde het Stafkwartier naar de Weeshuiskazerne. Onze Naarder verbaasde zich erover dat in deze infanteriekazerne nu ook artillerie gelegerd werd. Gelukkig voor hem werd de oudere garde afgelost door de Landstorm, die bestond uit vrijgelote dienstplichtigen van vroegere lichtingen. De naam Landstorm ging 13 november 1918 over op de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, die ontstond ten gevolge van een oproep van het ARP Tweede Kamerlid Duymaer van Twist. De oproep werd gedaan aan gezagsgetrouwe dienstplichtigen die met Groot Verlof waren. Het doel was op te treden tegen de staatsgreeppoging van Troelstra. Mijn vader werd lid van de lokale afdeling tot zijn 44e jaar. Tot zijn opluchting kon hij tijdens de Rijnland-bezetting in 1936 zijn uniformstukken terugsturen. De Naardense ’Home Guard’ bleef bestaan tot 1940.

Verzuilde gemeenschap

In Naarden konden de dienstplichtigen terecht bij gelijkgezinden. Geen enkele bevolkingsgroep had de overhand. Er waren drie protestante kerken van verschillende richtingen, een katholieke kerk en zelfs (tot 1936) een synagoge. Het aantal onkerkelijken was tijdens de economische crisis nog gering.
De laatste gemeenteraadverkiezing, voor de opheffing van Naarden als militair bolwerk, was in 1923. Er was opkomstplicht en het vrouwenkiesrecht was al ingevoerd. Het aantal uitgebrachte geldige stemmen was 1937. De verdeling was: Rooms Katholieken 503, Anti -Revolutionairen 333, Vrijzinnig Democraten 700, Christelijk Historisch 289, Neutrale Partij 109. Lijsttrekker van de laatste partij was de huisjesmelker De Kloet. Anders dan in Bussum, waren er in Naarden geen kandidaten van de S.D.A.P.
Hoe groot de verzuiling was binnen de beroepsmilitairen van het garnizoen, is niet na te gaan. Anders dan bij de marine, zullen er bij de landmacht weinig ‘beroeps’ socialist geweest zijn. Voor de ontspanning van Jan Soldaat was de kantine op het Promersplein, thans VVV gebouw. Verder was er een Protestant Militair tehuis naast het Burger Weeshuis en een RK Militair tehuis in een gedeelte van het parochiegebouw Concordia. Indien de ouders een kleine bijdrage hadden gestort, dan werd hun zoon door de plaatselijke geestelijken in de gaten gehouden. Welke lagere scholen werden bezocht door de kinderen, uit de gezinnen van de beroeps, is niet duidelijk. In ieder geval bezochten sommige van deze kinderen de nieuw gestichte Comenius school en niet de Openbare Vestingschool, die op loopafstand lag. Beroepsmilitairen waren opvallende verschijningen binnen ons vestingstadje. In het vooroorlogse leger droegen zij, vooral in hun vrije tijd, een buitenmodel-uniform. De stof, kleur en kepie weken sterk af van het tenue van de gewone Jan Soldaat. De Adjudant Onderofficier van de Infanterie, Van Spanje’ ging zondags in zijn buitenmodel-uniform naar de katholieke kerk. Op zijn zij droeg hij een grote sabel, die bij zijn uitrusting hoorde. Als hij echter ter communie ging (richting altaar), dan gespte hij zijn sabel af . Daarna legde hij die op de bank, hetgeen steeds gepaard ging met hevig gekletter.

Mobilisatie 1939 - Evacuatie 1940

Hoewel de Vesting als militair bolwerk was opgeheven, begon het leger deze toch in staat van verdediging te brengen. De buitendijkse buitengrachten waren in de loop der eeuwen dichtgeslibd. Aan de oostzijde werd de buitengracht uitgebaggerd om als tankval te dienen. De doorgang tussen deze gracht en het IJsselmeer werd versperd door middel van grote betonnen cilinders met ingegoten spoorstaven. Ook op de Oostdijk kwam een dergelijke ‘asperges-versperring’. Het heeft niet mogen baten, alleen de veehouders hadden, op weg naar hun melkplek, last van de obstakels Net als in 1914 begon men in de wallen van de Bedekte Wegen loopgraven aan te leggen. Er kwamen ook overdekte commandoposten en mitrailleursnesten. Dit verontrustte de bevolking niet, want dit was ook tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurd. Inmiddels was de toestand wel veranderd, de Verboden Kringen waren opgeheven. Er brak lichte paniek uit in de Naardense buitenwijken. Een overijverige kapitein van het garnizoen ging rond in het inmiddels volgebouwde schootsveld. Hij werd begeleid door twee soldaten, die gewapend waren met verfkwasten en grote potten witte verf. De kapitein gaf opdracht bepaalde panden te voorzien van een wit kruis. Zelfs het in aanbouw zijnde Diaconessenziekenhuis werd voorzien van zo’n merk. De gemerkte objecten zouden worden opgeblazen, indien de Duitse Wehrmacht door de Grebbelinie zou breken. De verfactie bleef uiteraard niet onopgemerkt en de kapitein werd door de legerleiding teruggefloten.
Toch werd het ernst op 14 mei 1940. De garnizoenscommandant besloot om de vesting in staat van verdediging te brengen, maar eerst moesten alle burgers het stadje uit. De Bussumsche Courant besteedde aandacht aan dit gebeuren: ‘Het was Dinsdagmiddag (14 mei) een hele consternatie, toen de Vestingbewoners plotseling geëvacueerd moesten worden, en met pak en zak vertrekken om in de buitenwijken van Naarden onderkomen te zoeken. Tusschen vier en zes uur trok een tragische stoet over de Beatrixbrug, sjouwende menschen, kinderen, bepakte fietsen, enkele wagens en auto's, maar in de buitenwijken stonden de huizen gastvrij open en iedereen vond een plaats. Verlaten van burgers, doch geheel bezet met Nederlandsche militairen, bleef het oude Naarden achter, men vreesde voor het lot van de Vesting. Doch slechts enkele uren na het evacuatiebevel kwam het bericht, dat Nederland de wapens had neergelegd, en een zucht van verlichting ontsnapte vele Vestingbewoners, die alle hoop mochten koesteren, have en goed weer ongeschonden terug te zien.’ In een volgend artikel stond in de krant: “Is Naarden nu vesting of is zij het niet”. Inmiddels waren de eerste Duitse bezetters de vesting binnengedrongen.

-- Voor overige foto's, zie: http://naarder-garnizoen-fotos.blogspot.com/
___________________________
Bronnen en literatuur
C.A. de Bruijn en W.H. Schukking, Naarden 1350-1950 . Leiden, 1950.
J.H. Maas en A. Maas, De geschiedenis van Naarden. Naarden, 1950.
M.W.J.L Boersen De Kolonie van de internationale Broederschap te Blaricum. Blaricum, 1987
David Kips De Weeshuiskazerne van Naarden (1809-1986). Naarden, 1994.
F.J.J. de Gooijer Gegoede Landgenoten, slechte Lotgenoten. Blaricum
De Gooi en Eemlander. 1880-1940. ( http://gooise-couranten.blogspot.com/ )
Bussumsche Courant 1929 - 1940. (http://gooise-couranten.blogspot.com/
Laarder Bel 17-12-1937 Parade op het promersplein http://bel.courant.nu/
De Omroeper 1988, 1991, 1994, 1999, 2001 ( http://stichtingvijverberg.nl)
Mondelinge overlevering: Mevr. K. de Gooijer-Krijnen (1865-1956 ), H.W. de Gooijer (1892-1980).
_______________________
Afbeeldingen:
__________________________
Tussen Vecht en Eem 23e jrg. nr. 3 - sept. 2005

----------------------------------------------
Zie Artikel Links voor de overige afleveringe I t/m IV
F.J.J. de Gooijer

gooijerfjj @ hotmail.com
___________________________________

Startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/
Het schootsveld met de brug in de Amersfoortse Straatweg


Het Arsenaal met miliaire voertuigen in 1914


Kazerne Oud Molen gelegen achter het Groot Arsenaal


Kazerne Promers met vestingartillerie


Kazerne Weeshuis aan de Kloosterstraat


Gooische Stoomtram op de Amersfoortse Straatweg


Artikel linksGeplaatst op 09 oktober 2015 14:11 en 5678 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.