Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:17
_
Hallo, ik ben een persoon die vooraf gratis internationale leningen aanbiedt. Met een kapitaal dat zal worden gebruikt om leningen tussen individuen op korte en lange termijn te verstrekken, variërend van 2.000 € tot 2.000.000 € voor alle serieuze mensen die echt in nood zijn, is het tarief rente bedraagt ​​2 à 3% per jaar. Neem contact met mij op voor een snel en betrouwbaar krediet! E-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:16
_
Lening aanbod tussen particulieren zonder voorschotkosten Een serieuze lening nodig zonder kosten vooraf? Ik bied leningen aan tussen individuen zonder voorafgaande kosten tegen een rentepercentage van 2%. Mijn leningprincipes zijn in wezen gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect voor de verplichtingen van beide partijen en respect voor lening- en terugbetalingsnormen. Voor meer info, schrijf me op het volgende adres: jopie.mandemak ers@financier.com

Maria
27 februari 2021 01:15
_
Lening getuigenis tussen individu Hallo, Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ​​e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 2% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: ale_hofstra@ho tmail.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door nana om 10:30
_
Nana Online

Door Shyne om 10:30
_
Shyne Online

Door Briesje om 10:30
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door sammie49 om 10:28
_
Sammie49 Online

Door j.zwiep om 10:27
_
J.zwiep Online

Door marlie49 om 10:22
_
Marlie49 Online

Door Prlwytzkofsky om 10:21
_
Prlwytzkofsky Online

Door Briesje om 10:21
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenLANDGOED CRAILO (2)


PITER LANGERHUIZEN 1839-1918

LAMBERT EN PIETER LANGERHUIZEN, EIGENAREN VAN HET LANDGOED CRAILO

________________________________

MILITAIRE OEFENING IN EN ROND VESTING
NAARDEN EN DE INGEZONDEN BRIEF VAN PIETER
LANGERHUIZEN.

_____________________________

Gooi en Eemlander, Zaterdag 12 September 1885

Laren 10 September.

Zondag j.l. was een der drukste dagen, die men hier gedurende de militaire manoeuvres gehad heeft. Dien dag n.l. werd de kapel van het 7e de regiment, onder directie van den heer Sonnemann, op het Paviljoen Larenberg eene matinee musicale gegeven. De toejuichingen van de vele toehoorders bewezen, hoe en de directeur en de leden der kapel zich van hun taak kweten. 's Avonds zes uur werd door genoemde kapel een concert gegeven op het aangenaam gelegen terrein van het bekende Hotel Hamdorff ter eere van den kolonel Hardenberg, die gedurende de krijgsoefeningen aldaar zijn verblijf had genomen.Vele officieren, zoowel uit het kamp als uit de vesting, waren door den kolonel genoodigd. Ook de generaal kwam het feest met zijne tegenwoordigheid vereeren. Onder luide en herhaalde hoera's werd Zijn Hoog Ed. Gestr. ontvangen. Vele familien van Laren en de naburige gemeenten waren van de uitstekende muziek komen genieten.

______________________________________________________________

Gooi en Eemlander, Zaterdag 12 September 1885

Heden gaat een groot deel van de troepen naar het garnizoenterug, terwijl de overige morgen volgen. Met het opruimen is onmiddellijk een begin gemaakt, daartoe blijft o.a. een compagnie genietroepen, onder de bevelen van den kapitein Baron van Til, achter. Ten slotte deelen wij hier de dagorder mede, aan de troepen bij de parade voorgelezen:

DAGORDER
Bij het eindigen der gehouden oefening in den vesting-oorlog is het mij eene aangename taak aan allen die daaraan deel genomen hebben, mijne tevredenheid te kunnen betuigen voor den daarbij betoonden loffelijken ijver, de krijgstucht en het flink militair optreden der troepen. Deze jaarlijks terugkeerende oefening, die alleen door het trotseeren van veel vermoeienis en met inspanning van alle krachten kunnen worden opgelost. Opnieuw is bewezen, dat men van den Nederlandsche soldaat veel verwachten mag.Moge de opgedane ondervinding ons ten goede komen, ook dan, wanneer in de ure van gevaar de belangen moeten verdedigdworden van Nederland en Oranje !
LEVE DE KONING

Hoofdkwartier der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, Leider der oefeningen in den vesting©oorlog.(get.) Van der Beek

_____________________________________________________________

Gooi en Eemlander, Zaterdag 19 September 1885

INGEZONDEN
EEN TERUGBLIK EN EEN ERNSTIGE WENSCH.
Het Gooi is weer hersteld in zijn lieflijke gedaante, de rust is teruggekeerd en in- en opgezetenen kunnen genieten van de heerlijke natuur, de belastingschuldigen hebben kunnen zien en hooren waar hunne penningen blijven, hoe in korten tijd met veel geraas en geknal, zonder schitterend vuurwerk, veel onnut in rook is omgezet, - het kinderspel is afgespeeld. Arm Nederland indien het op dien weg voortgaat, indien onzen Volksvertegenwoordiging, die hooge magt in onzen staat, niet de gelden aan den minister van oorlog weigert en dat budget slechts zoodanig goedkeurt om het in staat te stellen hulp te kunnen verleenen als buitengewoon politiezorg; arme manschappen die met veel opofferingen, een betere zaak waardig, waarlijk hier geen aangename dagen hebben doorgebragt en als flinke boerenzoon of handswerkman meer nut aan den staat kunnen toebrengen.
Over eenige jaren zal Europa het groote eeuwfeest herdenkendat van Frankrijk uitgegaan zich spoedig overal verspreid heeft, waarvan wij kinderen der 19e eeuw de heilrijke vruchten plukken, waarbij het volk meer tot zijn regt is gekomen, waardoor de geest van het individo vrij van knellende banden de verbazende vooruitgang op wetenschappelijk gebied heeft bewerkt, waardoor Communicatien met naburige landen hersteld en gemakkelijk zijn gemaakt, personen elkander hebben leeren begrijpen en waardeeren. Welnu laten wij de wensch uitspreken dat de volgende eeuw ons zal wegleggen een andere heerlijke gebeurtenis, een einde te maken aan den geesel, den kanker onzer hedendaagsche maatschappij, namelijk dat het onnutte, geldverspillende, tot oorlog uittartende militarisme worde afgeschaft, opdat de volken in vrede met elkander mogen leven, de zin van de woorden Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap waarheid worde, het menschelijk vernuft door de werken des vredes overal nut kunne stichten en men groot en magtig zij door de geestesgave van een eensgezinde bevolking op dezen kleinen wereldbol van het groot heelal.Dankbaar voor de opname heb ik de eer te zijn:

Uwen Dw. Dienaar
P. Langerhuizen Lzn.Oud Burgemeester, Oud Lid der Staten van Noord-Holland.Crailoo, onder Huizen 13 Sept. 1885.

______________________________________________________________

Commentaar F.J.J. de Gooijer op het ingezonden bericht van Pieter Langerhuizen:
Bij het lezen ervan springen de tranen in de ogen. Langerhuizen was echter, net als veel Nederlanders, geen echte PACIFIST, maar een OPPORTUNIST. Langerhuizen werd door het Min. van Oorlog gedwarsboomd in zijn onderrnemerschap. Hij was een van de PROJECTONTWIKKELAARS, die einde negentiende-eeuw in het arme Gooiland grote winsten wisten te maken. Langerhuizen had zijn oog laten vallen op 'bouwterreinen' die toevallig lagen binnen de Verboden Kringen van Vesting Naarden. De 'fortjes' in het buitengebied van Naarden gooiden vooral roet in zijn luxe eten. (zie Bronnen 2, 3 : Gooische Villaparken )

Langerhuizen was verre van een mensenvriend. Uit wraakzucht daagde hij protesterende erfgooiers langdurig voor het gerecht. ( zie Bronnen 4 )

___________________________________

Bronnen:

1) Crailo de geschiedenis van een landgoed. door Mevr. A.P. Kooyman-van Rossum (Huizen) en Ir. D.F. Winnen (Laren) - uitgave 1986. Deze geschiedenis is eerder gepubliceerd in het gezamelijke tijdschrift 'Vrienden van het Gooi' en 'Tussen

Vecht en Eem' - 4e jrg. nr. 3 en 4 - 1986.

2) GOOISCHE VILLAPARKEN. Ontwikkeling van het buitenwonen in het Gooi tussen 1874 en 1940. Uitg. Schuyt & Co. Haarlem 1990.
P 60: De bouw van een nieuwe batterij (fortje) zou door de daarom-heen liggende 'Verboden Kringen' een belangrijk deel van Het Spiegel voor villabouw ongeschikt of minder geschikt maken en, zoals burgemeester P. Langerhuizen meedeelde, reeds gekochte grond en gebouwde villa's sterk in waarde doen dalen en de 'bloei' van de gemeente (Bussum) verstoren. De batterij werd uiteindelijk niet bij Het Spiegel geplaatst.

3) MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN BOUWTERREINEN CRAILOO

4) AUTORITEITEN TEGEN ERFGOOIERS . door Ranitz, J.A. de - uitg. Gebr. Belinfante 1906 ’s Gravehage

5) Pieter Langerhuizen eigenaar van het landgoed Oud Crailo (met dubbel schaar) Lid van het OUDE bestuur van Stad en Lande van Gooiland. Burgemeester van Huizen en Bussum. Bouwmeester van het oude raadhuis van Bussum.
PIETER LANGERHUIZEN STIPENDIUM
http://www.hollmij.nl/prijzen-en-stipendia/pieter-langerhuizen-stipendium/2

6) Rechtzaak aangespannen door P. Langerhuizen tegen protesterende erfgooiers.Langerhuizen had op de een of andere wijze grond van de erfgooiersgemeenschap in handen gekregen. Protesten tegen het eigenmachtig optreden van de Gooise burgemeesters hebben geleid tot het aannemen van de Erfgooierswet van 1912. Ook uit andere, mondeling overgeleverde, bronnen komt zowel Lambert als Pieter Langerhuizen voor als niet bepaald meelevend en sociaal voelend. Zie: PROCES

LANGERHUIZEN TEGEN DE ERFGOOIERS

___________________________________________

PROCES LANGERHUIZEN TEGEN DE ERFGOOIERS.

Authoriteiten tegen de Erfgooiers
RANITZ. J.A. DE

3
Eene bijdrage tot den tegenwoordige stand van het erfgooiers vraagstuk Het moet helaas worden erkend dat de strijd, die reeds vele jaren in het Gooi door de erfgooiers gevoerd wordt, in dezen laatste tijd niet verminderd. Wel duiken telkens geruchten op dat door een compromis de veeten tusschen de partijen de opponeerende erfgooiers eenerzijds en het bestuur der erfgooiers genaamd ‘Stad En Lande’ (1) ander

(1)
Tegenwoordig hebt, volgens een door de erfgooiers niet erkend regelement van orde, der 27 Februari 1890 door ‘Stad en Lande’ zelve gemaakt, daarin heeft zitting: de burgemeesters van N, B, L, Hui, Hil en Bussum, benevens twee gecommiteerden en twee meentmeesters uit elke gemeente. Alleen de burgemeesters stemmen.
4
zjjds, zouden worden beëindigd, zelfs zijn daarover herhaaldelijk onderhandelingen. gevoerd, maar tenslotte springen steeds die onderhandelingen af en staan de partijen weer even fel tegenover elkander als vroeger. Het schijnt zelfs alsof de strijd scherper wordt. Met onverstoorbare regelmaat worden elk jaar in de Meimaand ter gelegenheid van de zoogenaamde schaardagen op de meent de bekende tooneelen afgespeeld. Vele erfgooiers trachten dan ongebrand vee op de meent te brengen, maar worden daarin verhinderd door ,,Stad en Lande", hetwelk het vee uit de weide weert. Ook buiten die schaardagen hebben merkwaardige gebeurtenissen plaats. Erfgooiers hebben aan “ Stad en Lande" de gehoorzaamheid opgezegd; hekken door "Stad en Lande" geplaatst, hebben zij verbroken ; gejaagd op jachtveld door ,, Stad en Lande" verpacht, boomen gehakt uit een bosch door , ”Stad en Lande" verkocht, enz. enz.

Er is nog lang geen vrede in het Gooi.
Eigenaardig is de houding, die door de autoriteiten daartegen wordt aangenomen.De erfgooiers en vooral zij, die aan de beweging deelnemen, worden door haar met
“Schaarbrieven”: onderlinge overeenkomsten of reglementen, waarin de gebruiksrechten der erfgooiers zijn omschreven.
“Branden.” Het vee enz. wordt “gebrand” ten teeken dat aan de verplichtingen is voldaan.
“Meent” Daaronder wordt de weide verstaan.

5
eenige voorliefde beschouwd als eene oppositie, tegen wie het geoorloofd is de meest krasse maatregelen te nemen. De regeering gaat daarin voor door goed te vinden, dat telken jare in Mei een belangrijk contingent Rijksveldwachters naar de Meent gezonden wordt ter bijstand van “Stad en Lande" 1) Vroeger zijn zelfs soldaten daartoe gerequireerd. Rijksveldwacht en soldaten helpen "Stad en Lande" om de hekken te bewaken, om te verhinderen dat de opposanten met hun vee op de meent komen of om, als dit reeds geschied is, het vee op te drijven en weg te jagen.
Het heet dat op die wijze door de burgemeesters, die tevens bestuurslid van “Stad en Lande" zijn , de orde moet worden gehandhaafd; jammer genoeg schijnt die handhaving niet altijd te kunnen geschieden zonder dat slagen worden uitgedeeld; eenmaal is een erfgooier, die zijn paard op de meent bracht, door een de orde handhavenden soldaat doodgeschoten 2)
____________________________

1) Zie mededeeling Algemeen Handelsblad van 24 April1906. Ochtendblad le blad.
a) Gisteren is te Naarden aangekomen eene versterking van 20 Rijksveldswachters om dienst te doen bij de scharing van vee op de weiden van ‘Stad en Lande van Gooijand (Sic!) op 4 en 12 Mei a..s.

2) Dit feit had plaats in den nacht van 30 April op I Mei 1903.Doodgeschoten werd Hendrik Smit. Zijn vader Christiaan Smit verzoekt den Officier van Justitie bij de Rechtbank te Amsterdam om de daders op te sporen en te vervolgen. Op 45 Februari 1904 werd geantwoord dat een ingesteld onderzoek geen grond had opgeleverd tot eenige strafvervolging.Schril is de tegenstelling van die niet-vervolging en de vervolging en veroordeeling van de vijf erfgooiers, die hierna zal worden behandeld.
6
Het is moge1ijk dat in de instructie, die de Rijksveldwacht jaarlijks ontvangt,aan haar niet de taak wordt opgelegd om ,, Stad en Lande" behulpzaam te zijn. Maar dat hulp aan ,, Stad en Lande" inderdaad haar taak is, b1ijkt het beste uit het antwoord van de Regeering op eene door het hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeene Heiden en Weiden van Gooiland (ook wel ,,nieuwe partij" genoemd) aan de Tweede Kamer ingediend verzoekschrift, waarin dat nieuwe bestuur het optreden der politie onrechtmatig en doelloos noemde en verzocht, dat daaraan een einde zoude worden gemaakt.De Regeering antwoordde daarop dat het optreden der politie volkomen en reg1e was. In hare aan de Tweede Kamer deswege gerichte nota 1) geeft zij eene korte uiteenzetting van de erfgooiers - quaestie zelf en komt daarin tot de conclusie dat, nu de vergadering van ,, Stad en Lande" feitelijk het beheer bezit over de gemeene gronden, de oppositie slechts door eene rechterlijke uitspraak uit te lokken haar van. dat beheer kan doen ontzetten en het anders behoort te eerbiedigen. Naar de voorstelling der Regeering voeren eenige afzonderlijke erfgooiers, vereenigd ter behartiging van hunne belangen, doch zonder eenigen wettelijken grondslag, oppositie tegen het geheel, waarvan zij deel uitmaken.Die oppositie wordt gevoerd door middelen, die in een
1) Bijlagen Handelingen i905-.i906, no.175, i, 2. De nota wordt hierachter als bijlage gevoegd

7
rechtsstaat niet mogen worden geduld, wijl zij kunnen leiden tot wanorde en geweld. Wil men oppositie voeren, dan moet men den weg in rechten bewandelen
1) Op dat zelfde standpunt schijnt zich in den laatsten tijd de Strafrechter te plaatsen. Bij arrest van het Hof van Arnhem van 4 Januari 1906 werden twee arbeiders en drie landbouwers, allen erfgooiers, tot eene gevangenisstraf veroordeeld van drie dagen wegens diefstal van boomen op een terrein, dat door ,,Stad en Lande" van Gooiand met zekeren Heer LANGERHUIZEN geruild was en door dezen later in eene Bouwmaatschappij, ten doel hebbende exploitatie van bouwterreinen en genaamd ,' CRAILOO", was ingebracht.
De vijf erfgooiers hadden op 13 Maart 1903 eenige op dat terrein op stam staande hoomen omgehakt en zich toegeëigend, maar voerden in het strafgeding, dat door het O.M. wegens die daad. tegen hen werd ingesteld, dit verweer, dat zij als erfgooiers gerechtigd waren op erfgooiersgronden boomen te hakken, dat de vervreemding van den bewusten grond door ,,Stad en Lande" ongeoorloofd was, m. a. w. dat de overigens formeel geldige rechtstitel van eigendomsovergang afkomstig was van iemand, die niet gerechtigd was over den eigendom te beschikken, weshalve hun daad was ter goeder trouw, een protest tegen de ver 1) De voorgaande zinnen zijn woordelijk overgenomen uit een hoofdartikel van het W. V. h. R. van 43 Juni 4906, No.8378, “ Een vraag voor politierechtD. Zij zijn het resume', hetwelk het hoofdartikel van de regeeringsnota geeft.
8
vreemding, eene stoornis, die in het burgerlijk recht is toegelaten en dus niet strafbaar was.Maar het Hof van Arnhem was het daarmee geheel oneens. Er is, aldus argumenteerde het Hof, nimmer eene revindicatie tegen het bezit van LANGERHUIZEN of “CRAILOO ” aangespannen, mitsdien moet “CRAILOO” als eigenaar van den grond, die voor de ruiling erfgooiers grond was, en ook de daarop staande boomen worden aangemerkt

________________________

62

Bijlage B

HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN
___________________

KAMER VAN STRAFZAKEN
_____________

Zitting van den 12 Juni 1906
Voorzitter , Mr. A. A. DE PINTO
Raadsheeren, Mrs. S. M. S. DE RANITZ, A. TELDERS, A. P. L. NELISSEN, A. M. B. HANLO, W. J. KARSTEN en S. GRATEMA.

1e J.M. , oud 52 jaren, geboren te Laren;
2e H.V. , oud 61 jaren, geboren te Blaricum, arbeider
3e W. de G. , oud 42 jaren, geboren te Laren, landbouwer
4e oud 53 jaren , geboren te Laren, landbouwer ,
allen wonende te Laren, zijn requiranten van cassatie tegen een arrest van hetGerechtshof te Arnhem van den 4 Jan. 1906 (1), waarbij, ingevolge het arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van 25 April 1906 (2), bij welk arrest werd vernietigd het den 12 Oct. 1904 door het Gerechtshof te Amsterdam in deze zaakvervatte vrijspraak en de daarin uitgesproken vernietiging van het door de Arrond. Rechtbank gewezen vonnis (4), en de zaakwerd verwezen naar het _________________

W. 8330. 2) W.8212. 3) W. 8200. 4) Mede in W. 8200
63
eerstgemelde Gerechtshof, ten einde op het bestaande hooger beroep te worden berecht en afgedaan, -- de requiranten met nog een mede -beklaagde, weren schuldig verklaard aan diefstal, door meer dan twee vereenigde personen, en met toepassing der art. 310, 311 aanhef en onder 4 Strafr., veroordeeld ieder tot een gevangenisstraf van 3 dagen, zulks wat dien mede -beklaagde betreft bij verstek, met bevel tot teruggave van de overtuigingsstukken aan de Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen “Crailo” te Bussum.

De Hooge Raad enz. ;

Gelet op de middelen van cassatie, namens de requiranten voorgesteld bij pleidooi:

I . Schending, immers verkeerde toepassing van de art. 143 , 211 en 221 Strafv., 310 Stafr., 584, 625, 626, 639, 604, 605, 1690, 1697 B.W., omdat tegenover de beklaagden, die, zeggende erfgooiers te zijn, het recht van “Stad en Lande” tot vervreemding van litigieuze boomen enden erfgooiersgrond hebben betwist, de telastenlegging niet bewezen is dat het hout toebehoorde aan “Crailo”, omdat

daarop geen eigendomsovergang heeft plaats gehad en het aan het bezit al of niet

ter goeder trouw ontleende recht daarvoor in de plaats kan treden en wat betreft

een ander dan de beklaagden, omdat het Hof subsidiair mogelijk acht dat grond en boomen behoorden aan de gemeenschap, waarin de beklaagden voor een zeer bescheiden deel gerechtigd waren en dat deze op grond en boomen voor hun aandeel hun recht konden uitoefenen;

Schending II Schending, immers verkeerde toepassing van de artt., 177, 211 en 221, 398 Strafv., 310 Strafr., 575, 582, 584, 1690 en 1697 B.W.,

__________________________________________________________

Opmerking FdG:

Vrijdag 03.08.2001 gecontroleerd de namen van het proces van 12 Juni 1906

( 1) J.M. oud 52 jaar geb. en wonende in Laren , landbouwer ( geb. ca. 1854) Mogelijk Jaap Majoor

( 2) H.V. oud 61 jaar geb. In Blaricum. Woonde in 1906 in Laren en was arbeider.. Is zeer waarschijnlijk: Harmanus Vos geb. 21.02.1844 zoon van Gerrardus Harmse Vos en Johanna Beek.

( 3) W. de G. 42 jaar geb. en wonende te Laren, landbouwer. Mogelijk Willem de Graaf geb. ca. 1864

( 4) L. de W. 53 of 58 jaar geb. en wonende te Laren. Geb. ca. 1853 of 1849. Mogelijk Lambertus de Wit.

(nr. 1, 3 en 4 niet te vinden in de stambomen van Laren, Blaricum, Bussum of Hilversum.

Nr. 2 gevonden in gegevens van Hist. Kring Blaricum , maat ook in de stambomen van Stad en Lande uit de jaren dertig)

Wel gevonden, maar klopt niet met 1906:
Willem Klaasz de Graaf geb. Laren 25.02.1837. zie erfgooierslijst 1886 te Blaricum.
______________________

70
aanspraak wordt gemaakt, door het Hof reecht is gequalificeerd als “ongehoord”, en met juistheid wordt aangenomen, dat de feiten waarop de requiranten zich daarvoor hebben beroepen allerminst een zoodanig recht kunnen staven, en dit te minder waar tal van getuigen het bestaan van een dergelijk recht hebben ontkend;O., dat dit te meer klemt, als men bedenkt dat een recht van houthak, zoals de requiranten beweerd, zich alleen laat denken in een tijd dat overal nog bosschen in dergelijke mate voorhanden zijn, dat de uitoefening er van de vervulling van ieders behoefte niet onmogelijk maakt; dat zoodanige toestanden echter in het verleden liggen, dat de requiranten redelijkerwijze zich daarop niet beroepen kunnen; dat de geschiedenis der marken dan ook juist aantoont den overgang van een op den duur onhoudbaar stelsel van bandeloosheid tot een, waarbij door gebruik en gewoonte vaste regelen voor de uitoefening van het recht van houthak worden aangegeven, welke dikwijls later op schrift worden gebracht; dat het niet anders is geweest in het Gooi, daar toch historisch vaststaat dat voor het gebruik en het genot daarvan, bepaaldelijk voor het hakken van boomen in het Gooiersbosch, bepaalde regelen golden, waarvan enkele wel niet in de schaarbrieven van dien tijd, maar dan toch in andere rechtsbronnen zijn te vinden, terwijl klaarblijkelijk bij het opmaken der schaarbrieven in lateren tijd, na de tenietgang van het Gooiersbosch, de behoefte aan het vastleggen van die regelen in schriftelijken vorm zich niet in genoegzame mate deed gevoelen; O., dat waar dus enkel de bewering van de requiranten overblijft, terwijl hun oogmerk tot toeëigening van de omgehakte boomen, meer bepaald van het daarvan gekomen hout,

71
vastaat, en hunne handelingen bij het wegnemen en vervoeren van het hout op bewustheid van onrechtmatigheid wijzen, uit die handelingen terecht door het Hof tot het bestaan van het oogmerk voor wederrechtelijke toeeigening isgeconcludeerd;

________________________

RANITZ, J.A. DE : Authoriteiten tegen Erfgooiers Stad en Lande Archief inv. Nr. S&L 87

Blz. 3 t/m 11 en 63 en 66 t/m 71

___________________________

OPMERKING FdG:

AUTORITEIT & ERFGOOIER ..doc --- 01.08.2001

Langerhuizen is burgemeester geweest van Bussum en Huizen. Hij was ook parlementslid geweest. Hij had in hoge kringen zeer veel relaties. ‘De grondruil’ met het ‘onwettige bestuur van Stad en Lande’ was omstreden. (op z’n zachts gezegd) Alleen de burgemeesters hadden tot de erfgooierswet van 1912 het voor het zeggen in het bestuur. Langerhuizen was zeer rijk en hypocriet. Hij was ant-militarist, maar liet wel toe dat militairen in 1903 een onschuldige jongen doodschoten om zijn beleid en dat van de andere burgemeesters te verdedigen tegenover de onmachtige erfgooiers. Langerhuizen was geen burgemeester meer in 1903, maar had wel de toon gezet en dus verantwoordelijk voor het beleid. In 1918 is hij overleden aan de gevolgen van een (enkele jaren tevoren) gepleegde gewelddadige overval. Deze zaak is nooit opgehelderd.
(In de Gooi en Eemlander is enkele jaren geleden nog een artikel over deze zaak verschenen. )

___________________________________

F.J.J. de Gooijer

_________________________________

http://autoriteiten-tegen-erfgooiers.blogspot.com

startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

Voor afbeeldingen en foto's, zie: http://gooiland.vijftigplusser.com
Landhuis Crailo in 1900. (gebouwd in 1859)


Toegangshek van het landhuis OUD CRAILO


Harmen Vos, de eerste Erfgooier, die in opstand kwam tegen de misbruiken van de Gooische Burgemeesters en de grootgrondbezitter Langerhuizen.


G&E 19-09-1885: P. Langerhuizen Lzn. doet zich in een ingezonden stuk voor als anti-militarist. In werkelijk werd hij als grond speculant gehinderd door de VERBODEN KRINGEN rond Vesting Naarden. Het ging hem dus om eigenbelang.


Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen CRAILOO


Artikel linksGeplaatst op 28 oktober 2014 19:34 en 8672 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
27 dec 2009 14:11
Dag Danny en Thijs,

Wat is er tegenwoordig mis met VIJFTIGPLUSSER. Het is mij nu onmogelijk mijn weblogs te beheren. Zelfs bij een nieuwe weblog lukt het niet meer.

groet
Frans

Gooilander  
27 dec 2009 17:21
Dag Danny en Thijs,
Het is nu 17.16 en het lukt mij nog steeds niet mijn weblog CRAILO op een normale manier te beheren. Het lijkt wel of een zekere Linda voorkomt dat er een foto van haar huis op mijn weblog komt te staan.

MVG
Frans
_

_
Benneke  
27 dec 2009 18:46
Hoi Frans, een ingewikkeld stuk om te kezen, maar daaruit blijkt mij zonneklaar dat het in die tijd met de hoge heren slecht kersen eten was. Toch zal er wel een goede advocaat geweest zijn, want zonder hulp van een deskundige hadden de veroordeelde erfgooijers geen schijn van kans gemaakt om tot de hoge raad cassatie van het vonnis te vragen.

Een groet van Benneke

Gooilander  
27 dec 2009 19:08
Dag Ben,

Bedankt voor de reactie.
-- Het lukt mij niet goed om deze weblog te beheren. De opmaak bevalt mij niet. Wat er mis is weet ik niet. Ik heb al geprobeerd contact te leggen met Danny en Thijs.
-- Omstreeks 1900 waren er nog een aantal romantische heren (o.a. Van Lennep - Floris Vos) en zelfs een advocaat, die het opnamen voor de eenvoudige boeren.

Met vriendelijke groeten,
Frans
(P.S. Mijn opa is in 1852 geboren in de pachtboerderij die naast het oude landhuis stond. Landgoedeigenaar was toen de vader van Pieter Langerhuizen) In 1859 is het oude landhuis afgebroken en vervangen door het huidige. Het landgoed is nu veel kleiner dan het 17e / 18e eeuwse gebied.


_

_
Carry  
27 dec 2009 19:53
Dag Frans. Even dacht ik: wat een moedig man die Langerhuizen, maar uit je achtergrondbeschrijving bleek dat er heel veel eigenbelang bij zat. Hoe kon zo'n man burgemeester worden vraag je je af. Of heeft het ambt hem zo gemaakt? Iedereen moet van al die processen een punthoofd gekregen hebben! Dag, Carry

Gooilander  
27 dec 2009 21:14
Dag Carry,
Het is jammer dat ik de weblog over Crailo niet goed kan bewerken.
Wist je overigens dat Linda de Mol nu in het landhuis Oud Crailo woont?

Met vriendelijke groeten,
Frans
_

_
Carry  
27 dec 2009 23:36
Nee, dat wist ik niet, Frans. Heeft ze beslist een aardig "optrekje" gekozen . Groet Carry

MHDE.1  
28 dec 2009 17:16
Lukt het nog niet Frans ?
Ik kan ook nog steeds mijn vriendenlinken en nu zelf mijn persoonlijke linken niet meer aanklikken

Gr Marianne
_

_
Gooilander  
28 dec 2009 18:31
Dag MHDE,

Vandaag is het mij slechts eenmaal gelukt om deze weblog iets aan te passen.
Verder is het steeds: "Fout op pagina".

met vriendelijke groeten,
Frans

Ofsen  
09 mrt 2013 15:24
die hoge heren van vroeger hadden veel te veel macht en misbruikten dat ook. als ik die foto's zie van het huis moet ik gelijk aan koloniale huizen denken in Indië. prachtig dat er toch mensen waren met het hart op de goede plaats om de boeren en armen te helpen. ja die Langerhuizen. velen zijn hypocriet die het voor het zeggen hebben. wat een lang artikel Frans.
_