Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (2)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door jannie1944 om 16:35
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door douwe om 16:34
_
Douwe Online

Door Ankyy om 16:34
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door jannie1944 om 16:34
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Tympaan om 16:33
_
Tympaan Online

Door fiederelsje om 16:33
_
Fiederelsje Online

Door jannie1944 om 16:32
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Ankyy om 16:31
_
Ankyy Online

_

Andere artikelenSTADSBOERDERIJ UIT DE 17e EEUW


Stadsboerderij hoek Gansoordstraat - Pijlstraat, Naarden

Geert Mak heeft in “EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN AMSTERDAM” een beschrijving gegeven over een oud pand. Aan de hand van allerlei akten verhaalt hij een mini-geschiedenis. Naar ik hoop volgen meer dergelijke verhalen over oude huizen. Misschien dat ook vijftigplussers een poging willen wagen. De hieronder staande akten van een Naardense stadsboerderij kunnen als voorbeeld dienen. De saaie opsomming door de notarissen moet men voor lief nemen.

_______________________________________

Verkoopakte

Welk perceel de verkooper verklaart hem in vollen en vrijen eigendom toe te behooren en aan hem te zijn opgekomen bij en de laatste titel van eigendom en overschrijving te bestaan in eene acte van scheiding dato zestien Januarij, achtienhonderd zeven en veertig , ten overstaan van den notaris Cornelis Petrus de Roeper, en getuigen te Naarden verleden, geregistreerd en ten hijpotheekkantore te Amsterdam, den zes en twintigsten Januarij deszelven jaars, in deel twee honderd elf, nummero zes en veertig overgeschreven ____

Geschiedende deze verkoop omme en voor de som van drieduizend gulden, welke de kooper bij deze aanneemt aan den verkooper, diens erven of regtverkrijgenden te zullen voldoen in eene som, drie maanden nadat daartoe op of aanzegging zal zijn geschied, welke op – of aanzegging ten allen tijde zal kunnen en mogen plaats hebben, zullende het den kooper als schuldenaar inmiddels vrijstaan aflossingen te doen van minstens tweehonderd gulden ---

Aannemende enzoovoorts _______________

Dat baten, lasten, periceel, risico, onderhoud en reparatien van het overgedragen perceel van heden af voor koopers rekening zullen zijn, die hetzelve dadelijk kan aanvaarden en door wien de kosten dezer acte, met alle gevolgen en aankleven derzelve geheel en alleen zullen worden gedragen en betaald. ____________

De verkooper heeft den kooper gesteld en gesurrogeerd in alle regten van eigendom, die hij opgemeld onroerendgoed heeft of zoude kunnen hebben verbindende zich om door overschrijving van afschrift dezer acte, ten hijpotheekkantore te Amsterdam de levering van gemeld perceel te effectueree, autoriseerende de kooper daartoe bij deze, toestemmende verkooper te dien einde in de uitgifte vanafschrift aan den kooper en de kooper in de uitlevering eener eerste grosse aan den verkooper _________

Tot nakoming dezer verbinden partijen zich als volgens de wet, kiezende ten deze domicilie te Naarden , ten kantore van mijn notaris in nummero 324. Aldus verleden te Naarden, in het huis, staande in de Voorstraat nummer 242, den tweede November des jaars achttien honderd vier en zeventig des namiddags in tegenwoordigheid van den heer Gerrit Munnikhuizen , candidaat notaris, beide wonende te Naarden, als getuigen mij notaris bekend, welke de minute dezer, onmiddellijk nagedane voorlezing nevens de comparanten en mij notaris hebben ondertekend

Geteekend G. Koeman, G. Brouwer, G. Munnikhuizen, P. Munnikhuizen, J.P. de Roeper notaris

________________________________________________________________________­
et huurcontract van de boerderij, zonder het voorhuis, luidde:

"De ondergetekende Gerrit Brouwer de oude, zonder beroep, wonende te Naarden, verklaart bij deze te hebben verhuurd aan de medeondergeteekende Jan Willemszoon de Gooijer, veehouder, wonende te Naarden, die verklaart gehuurd te hebben, en in huur aan te nemen: 'eene boerderij met schuur, loods, erf en tuin, staande en liggende te Naarden in de Lange Pijlsteeg en uitkomende in de Gansoordstraat, nummer 388, zooals al hetzel­ve thans in huur is bij Jan Keijer en zulks voor de tijd van zes jaren, ingaande 1 Mei 1896 en eindigende 30 april 1902, mits de verhuurder en zijne echtgenoote, beiden nog in leven zijn; mochten zij beiden , voor het eindigen dezer huur; overleden zijn, zoo zal alsdan de huur eindigen 30 April, volgende op het overlijden der langstlevende, en wijders onder voorwaarden.

1: Dat de huurder wekelijks als huurprijs zal betalen de som van f 3,50, voor het eerst te voldoen op Zaterdag 9 Mei 1896, daarna een week daarna, en zoo vervolgens van week tot week.

2: Dat de huurder het gehuurde als een goed huisvader moet bewonen en ge-bruiken en zal voldoen alle lasten en bezwaren, waartoe huurders gehouden zijn of verplicht mochten worden, met uitzondering van de Personeele belasting, die door den verhuurder en den huurder elk voor de helft zal moeten voldaan worden.

3: De verhuurder behoudt zich het recht voor om in gebruik te houden, zooals nu het beding is bij den huurder Jan Keijer, van de navolgende goederen, als bleekveld, het secreet, de regenbak, de kippenloop, en de boomvruchten tezamen, verder blijft de halve loods en het gangetje tusschen den stal en de schutting aan den verhuurder, voorts heeft hij het recht om water te halen uit de pomp, staande op het bij deze verhuurde.

4: Dat de huur zal eindigen op den hierboven bepaalden tijd, zonder dat de huurder het recht heeft, zich te beroepen op art. 1609 van het Burgelijk Wetboek, daar verdere huur uit schriftelijke overeenkomst moet blijken.

De ondergeteekenden verbinden zich als volgens de wet en kiezen domicilie ten gemeentehuize te Naarden.

Geteekend te Naarden, den 24 December 1895.

G. Brouwer J. de Gooijer

_________________________________________________________________________

VERKOPING

Op heden den vierden Augustus, des jaars achttienhonderd acht en negentig des avonds om zeven uuren, in het logement "de Doelen" te Naarden, verschenen voor mij Pieter Munnikhuizen, notaris in het arrondisement Amsterdam, ter standplaats Naar­den, in tegenwoordigheid van Jacob Gerhard Schonfeld Wichers, candidaat notaris en JohannesLuysterburg, gemeente veldwach­ter, beiden wonende te Naarden, als getuigen: de heer Jacob Baas, zonder beroep, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van lasthebber van:

I

a. Annigje van Altveer, weduwe van Gerrit Brouwer, zonder beroep, wonende te Naarden.

b. Johannes Brouwer, veehouder, wonende onder Huizen, in wet tige algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Jannetje Brouwer.

____________________________________________________

Direct na het overlijden van G. Brouwer in 1898 kocht Jan de gehele boerderij voor f 3500.-.
[ Zijn echtgenote Klaasje de Gooijer-Krijnen overleed in 1956 en heeft daar dus 60 jaar gewoond]
___________________________________

Nummers 5, 6, 7: Artikel 'Was getekend' Woonbode 29-03-2002. Verhalen over de boederij van Opoe De Gooijer-Krijnen.


______________________________________

F.J.J. de Gooijer

Startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl


Afbeeldingen en tekst uitvergroot, zie

http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=69875Verkoopakte 2-11-1874 - blad 2


Verkoopakte 2-11-1874 - Blad 3


Huurcontrect 1-5-1896 - Blad 1


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen. (1) (Woonbode 29-03-2002)


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen, (2) (woonbode 29-03-2002)


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen. (3) (Woonbode 29-03-2002)


Artikel linksGeplaatst op 11 mei 2014 18:57 en 5844 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gast  16 aug 2010 19:29
leuk verhaal,ik kom er net achter dat het over mijn overgrootvader gaat.aardig detail ik woon ook in naarden en weet waar de boerderij staat, ben gelijk gaan kijken.groetjes Dirk Brouwer

Gooilander  
16 aug 2010 19:58
Dag heer Brouwer,

Een aardige reactie. Ik heb nooit geweten dat genoemde Brouwer nog nazaten had. Naar mijn mening was hij vrijgezel. Ik heb het dus mis gehad.

groet
Frans de Gooijer
_

_
Gooilander  
16 mei 2011 16:40
Beste bezoeker,
Op 16 mei 2011 heb ik enkele verhalen toegevoegd. Deze verhalen hebben gestaan in de Woonbode van 29-03-2002. Bij de verhalen stond een tekening van de boerderij Gansoordstraat 31 / Pijlstraat 12.

vriendelijke groet,
Frans de Gooijer