Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door moontje om 08:29
_
Nieuwe Club reactie geplaatst

Door Anneke123 om 08:28
_
Anneke123 Online

Door elly01 om 08:28
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door JanRutgers om 08:28
_
JanRutgers Online

Door JanStoelwinder om 08:27
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door elly01 om 08:26
_
Elly01 Online

Door JanStoelwinder om 08:25
_
JanStoelwinder Online

Door francien15 om 08:24
_
Francien15 Online

_

Andere artikelenFLORIS VOS, EEN BEROEMDE ERFGOOIER. (1871-1943)


Floris Vos: Eigenaar van

Floris Vos was begin 20e eeuw, in 't Gooi, een zeer bekende en markante persoonlijkheid. Ook landelijk werd hij bekend door zijn acties.

Floris Vos wordt zeventig

Wanneer iemand den leeftijd der sterken heeft bereikt, dan mogen zijn verdiensten jegens de gemeenschap, zoo hij die heeft, gereleveerd worden. Floris Vos, die vrijdag 21 November 1941 dien leeftijd bereikt, heeft vele verdiensten jegens de gemeenschap; hij stichtte in het Gooi de eerste modelboerderij , hij vocht voor de erfgooiers en hun rechten, hij porde slapende ministers wakker, hij bestormde tollen en hielp ze opruimen en toch ..... men zou bijna kunnen volstaan met zijn naam te vermelden en niet meer. Want die naam is zoo bekend, en de daden die er aan verbonden zijn evenzeer, dat alleen de jongste generatie er verder niets van weet. De ouderen herinneren zich dezen naam zeer goed en in ‘t Gooi kent ieder den nog levenskrachtigen “baas van Modelboerderij Oud Bussem” met zijn typische grijzen hoed. Hoe Floris Vos in ‘t Gooi kwam, heeft hij ons indertijd zelf verteld.
“In 1902 keerde ik naar dit land mijner voorvaderen terug.Van mijn jongste jaren af had ik veel lust in ontginningen; ik was op het gymnasium geweest , doch het zittend leven was niets voor mij. We woonden in Utrecht. Mijn vader wilde dat ik hem in zijn dokters praktijk kon opvolgen, althans een academische vorming zou genieten. Maar met een bezorgd hart zag hij me al op zeer jeugdigen leeftijd naar Hongarije vertrekken. Na verder nog eenigen tijd in het buitenland te hebben gezworven, vestigde ik een klein landbouwbedrijf op de Veluwe. Hiervoor was geen voldoende afzet te vinden en na 10 jaren kwam ik naar ‘t Gooi.

Dat was zooals gezegd in 1902. Ik had met v. Woensel Kooy het Bosch van Bredius gekocht, om hier een modelboerderij op te richten. Ook in dien tijd reisde ik veel in het buitenland. In 1906 was ik adjunct - commissaris - generaal voor Nederland op de Wereld-tentoonstelling te Milaan. Jan Scholte, de commissaris- generaal had n.l. groote moeilijkheden gehad en moest nu iemand hebben met een goed zenuwgestel. Van de Italiaansche regering kreeg ik het officierskruis in de Kroonorde van Italië, en werd eerelid van het Museum van Kunsten en Wetenschappen. Ik heb toen voor het eerst kennisgemaakt met de kleingeestigheid van de Hollandsche regeeringspersonen. Ikwas voorgedragen voor het officierskruis van de Oranje -Nassau, maar die onderscheiding werd ingehouden, daar ik niet wilde toegeven aan het ministerieel verlangen, mij uit den Erfgooiersstrijd terug te trekken.Ik vond het toen ook niet meer noodig vergunning aan te vragen voor ‘t aannemen van de Italiaanse orde, hetgeen wettelijk was voorgeschreven. De heeren zijn er blijkbaar voor teruggeschrokken een rechtsvervolging in te stellen, hoewel ik de orde bij gelegenheid wel droeg"

Tot zoover Floris Vos over zijn komst in het Gooi. Oorspronkelijk stamde hij uit Huizen, waar zijn overgrootvader heelmeester was. Over zijn voorvaderen heeft deze militante erfgooier ons indertijd nog interessante bijzonderheden verteld. Het teekent den man, die toen hijvoor de erfgooiersrechten vocht, er niet tegen op zag duizend koeien op de marechaussee af te jagen, als hij vol trots zegt, dat hij van rechtschapenen eenvoudigen menschen stamt. “Daar ben ik trotscher op op, dan verwantschap met een of anderen rijken advocaat, die vol streken zit. Ikbegrijp niet, waarom menschen zich zoo uitsloven om familie te zijn van een hooge oomme - let maar op, van gewone stervelingen zijn ze niet graag familie - of waarom ze moeite doen hun kinderen vooral deftig te doen trouwen. Laat ze zorgen, dat de kinderen flink op eigen beenen leerenstaan “.

Als erfgooier

Als erfgooier zijn de daden van Floris Vos berucht en beroemd geworden en niet eerder eindigde zijn verbeten strijd voor de rechten der scharende erfgooiers, dan toen in 1912 de Erfgooierswet totstand kwam.Het was in die jaren van strijd, toen de Gooische gemeenten zich steeds meer land van de oude erfgooiersgemeenschap toe-eigenden; Floris Vos werd de vurige, onverzettelijke en ook handige leider en dat is bij tal van gelegenheden gebleken. Het zou waarlijk heel wat ruimte eischen deze hier weer te geven, de verleiding is te groot, doch er moet zuinig met het papier worden omgesprongen. Een van de hoogtepunten was welhet reeds gereleveerde feit van den veldslag tusschen 1000 koeien en de marechaussee, die de regeering naar de meenten te Blaricum had gezonden. Het was Floris Vos die, om bloedvergieten tusschen de “regeerings-troepen”en de erfgooiers te voorkomen, het legertje koeien op de politietroepen afstuurde; hij heeft er voor in de kerker moeten boeten, doch na 10 jaren strijd won hij den slag en maakte de Erfgooierswet een einde aan de openbare verwikkelingen. Floris Vos werd als afgevaardigde van de stad Naarden in het bestuur van Stad en Lande opgenomen, welke functie hijlater vrijwillig heeft neergelegd.


Als tolbestormer

Als tolbestormer maakte hij zich landelijk nog meer naam dan als erfgooier. Heel ons land had plezier in dien vurigen kleinen Gooier,die niet met gepraat, doch met daden van leer trok tegen de volkomen ouderwetsche verkeersobstakels, waaraan iedereen een hekel had. Zijnbefaamde bestorming van de tol te Muiden werd een keerpunt in de tollenhistorie; de autoriteiten in Den Haag waren wakker geschut. Toen Floris Vos in 1929 candidaat werd gesteld voor de TweedeKamer, kozen 40.000 Nederlanders den man, dien zij om zijn eigen voortvarendheid en frischheid van gedachten respecteerden ! Hij deed er goed werk, maar zijn frissche spontaniteit belette hem een doorgefourneerden politicus te worden. Een veelbewogen leven heeft dezen 70-jarige achter de rug. En eerst de laatste jaren is het rustiger om hem heen geworden. Maar in den strijd om de erfgooiersrechten is hij een historische figuur, als tollenbestormer niet minder. Een man van een kranig en pittig karakter,die moeilijkheden te lijf wist te gaan; een Nederlander in den besten zin van dit woord. Die men nu eenmaal moet nemen zoo hij is. En dien wij gaarne vele jaren van goede gezondheid gunnen, al levert hij ons dan ook niet zooveel copy meer als eertijds !

_____________________________


F.J.J. de Gooijer

_______________________________________Afbeeldingen:
1. Floris Vos: Eigenaar van 'Oud Bussem'

2. Modelboerderij 'Oud Bussem' in 1906

3. Koestal van 'Oud Bussem'
______________________________________

Modelboerderij


Koestal van


Buste van Floris Vos geschonken aan 'Stad en Lande van Gooiland'


G&E 07-07-1929. Rijm over leven en werken van Floris Vos.


BUSTE VAN FLORIS VOS IN HET GEMEENTEHUIS VAN HUIZEN: EIGENDOM VAN STAD EN LANDE VAN GOOILAND


Artikel linksGeplaatst op 24 april 2016 12:21 en 8176 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
05 jan 2013 16:52
dat is een man naar mijn hart. de beuk er in voor de mensen. en inderdaad ministers slapen vaak en kunnen niet vooruit denken. prachtig weer zo'n oud verhaal van een bijzonder mens.