Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:17
_
Hallo, ik ben een persoon die vooraf gratis internationale leningen aanbiedt. Met een kapitaal dat zal worden gebruikt om leningen tussen individuen op korte en lange termijn te verstrekken, variërend van 2.000 Ä tot 2.000.000 Ä voor alle serieuze mensen die echt in nood zijn, is het tarief rente bedraagt ​​2 à 3% per jaar. Neem contact met mij op voor een snel en betrouwbaar krediet! E-mail: jopie.mandemak ers@financier.com

Jopie Mandemakers
27 februari 2021 01:16
_
Lening aanbod tussen particulieren zonder voorschotkosten Een serieuze lening nodig zonder kosten vooraf? Ik bied leningen aan tussen individuen zonder voorafgaande kosten tegen een rentepercentage van 2%. Mijn leningprincipes zijn in wezen gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect voor de verplichtingen van beide partijen en respect voor lening- en terugbetalingsnormen. Voor meer info, schrijf me op het volgende adres: jopie.mandemak ers@financier.com

Maria
27 februari 2021 01:15
_
Lening getuigenis tussen individu Hallo, Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ​​e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van Ä 95.000 tegen een tarief van 2% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten ... enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen. Hier is zijn e-mail: ale_hofstra@ho tmail.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door NicolaasP om 10:46
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Ankyy om 10:45
_
Ankyy Online

Door nana om 10:43
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door christoffel om 10:40
_
Christoffel Online

Door Rollingria om 10:40
_
Rollingria Online

Door Balkje om 10:38
_
Balkje Online

Door heelie om 10:37
_
Heelie Online

Door HenkTulp om 10:37
_
HenkTulp Online

_

Andere artikelenGOOIS MATENSTELSEL TOT CA. 1800


Vergelijking tussen Gooise en Rijnlandse maten

CHAOTISCH STELSEL VAN MATEN EN GEWICHTEN

Voordat het tiendelige stelsel werd ingevoerd, bestond er in 'Nederland' geen eenheid van maten en gewichten. Iedere streek, stad of dorp hield er een eigen stelsel op na. Hieronder staan twee voorbeelden van de chaotische toestanden op het gebied van maatvoering, die alleen al in Gooiland voorkwamen.

Gebruikte maten in de Maten.

Ten oosten van Huizen en ten noorden van Blaricum lagen aan de Zuiderzeekust de buitendijkse Maatlanden. (1) De Maten en Aangerechten achter de zomerdijk vormden een grote vlakte. Zij waren onderling verdeeld door een maatsloot en gezamenlijk gescheiden van de Meent door een grenssloot. Binnen ieder maatland waren sloten noch hekken, de eigendom-percelen waren alleen schriftelijk vastgelegd. Deze kavels waren zeer smal en lang, bijvoorbeeld in de Aangerechten ca. 9 m breed en ca. 700 m lang. Iedere winter liet de zee niet alleen vruchtbare klei op het land achter, ook de sloten slibden dicht. De afwatering verliep matig en daarom bleef het grasland ook in het voorjaar lang dras, waardoor het niet geschikt was voor beweiding, maar alleen als hooiland.
Zoals er een instelling was voor de zomerkade, was er ook een beheersorgaan voor het gebruik van de Maatlanden. Door de Gooise burgemeesters werden, voor de tijd van vier jaar, schaarmeesters gekozen uit de ingelanden. In de Laardermaat, Hilversummer Bovenmaat en Bijvang drie, in de overigen twee. De schaarmeesters moesten onder andere zorgen voor de grenspaaltjes, die voorzien van een nummer,ieders eigendomsperceel aangaven (2). Deze houten paaltjes, een halve meter boven het maaiveld, stonden in en aan de zuidkant van de Maten langs de grenssloot. Ieder voorjaar moest, voordat met het grasmaaien voor de hooibouw begonnen werd, ieders bezit aangeven worden. De schaarmeesters benoemden voor dit werk grasbazen. Hun taak was het uitmeten en afbakenen van ieders perceel. Uitgaande van de grenspaaltjes werd dit uitgezet door middel van stevige rietstengels die in de grond werden gestoken. De laatste grasbaas, Adrianus Jacobz Schipper uit Huizen, moest in 1937 deze werkzaamheden staken door de gewijzigde omstandigheden (3).Er bestaat nog steeds een notitieboekje uit 1843 van schaarmeester Hendrik Rigter en zijn ondergeschikte grasbazen Lambert Spil en Jacob Schipper (4). Alle Aangerechten, Maten en overige kampen met hun eigenaren staan daarin vermeld.Tevens is de grootte van ieders bezit aangegeven en ook de ligging ten opzichte van de markeringspaaltjes. De aangegeven oppervlakte eenheden stammen nog uit de periode van vóór 1820, terwijl na die tijd het huidige metrieke stelsel is ingevoerd. Eigenaardig is, dat in diverse maatlanden onderling zeer afwijkende eenheden werden toegepast. In het ene stuk worden de oppervlakten opgegeven in voeten, terwijl ze elders staan in dammaeten, zwadden en akkers (5). Mogelijk waren de afwijkende eenheden het gevolg van onderling verschillende juresdicties waarin de Maatlanden verdeeld waren. De oeroude maataanduidingen waren gebaseerd op het gebruik als hooiland, evenals de verdeling in lange stroken.
De zwad was oorspronkelijk de benaming voor een zeis en werd daardoor de oppervlakte voor een lange strook ter breedte van een regel afgemaaid gras in een slag heen en weer van de zeis.
De dammet of dammmaet was oorspronkelijk een dagmaat, dus zoveel als een man in één dag kon maaien. In 1720 maakte de Huizer Lambert Rijcksz Lustigh een lijst op met de verschillende oppervlakten van de Maatlanden. Niet alleen tijdgenoten, maar bestuurders door de eeuwen heen, konden niet goed wijs worden uit deze warboel. Een antwoord op een verzoek om duidelijkheid van de overheid in 1823 luidde:
"Ronduit gesproken is het bepalen der metrieke maat in deze gemeente (Naarden) in Openbare Akten, zoo lange de nieuwe Cadastratie niet is geschied, eene hersenschim".
Als onbegrijpelijk voorbeeld gaf men aan:
"En dan noch eindelijk heeft men eene maat van Groenlanden agter Huyzen gelegen en welke noch slegs in voeten verdeelt strekkende, evenals akkers, als hebbende geene bepaalde lengte, maar worden bij voetbreedte verhuurt en verkogt en dat heet in Gooyland 1 voet"
(6).
Zelfs was onduidelijk of een Maatland onder één of twee gemeenten behoorde. Naarden en Hilversum sloten in 1820 een overenkomst over de Hilversummer Hoogemaat. Hilversum verkreeg het gehele gebied, terwijl Naarden de Bouwvenen in Blaricum geheel in bezit kreeg. Zo kwam een einde aan het dubbel grondbelasting betalen door sommige ingelanden. Kort daarna, in 1824, werden de exclaves bij de dorpen Huizen en Blaricum gevoegd in ruil voor grond elders. Uitgedrukt in Rijnlandse morgen stond Naarden aan Blaricum af: 27 morgen bouwland (waaronder de Bouwvenen) en 43 morgen in de Maatlanden. Blaricum verkreeg ook het Laarder aangerecht en stond hiervoor bouwland af aan Laren. Na deze grondruil verkreeg iedere Gooise gemeente een aaneengesloten gebied, een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering van het kadaster in 1832 (7). Uit de kadastrale opmetingen werd eindelijk duidelijk hoe groot de oppervlakte van ieders perceel in de Maatlanden was. Ook bleken de oude oppervlakte opgaven niet exact te herleiden tot een vaste eenheid, maar meer op een onnauwkeurige meting, of schatting te berusten. De problemen van de ingelanden verdwenen niet na de invoering van het kadaster, omdat de Gooise burgemeesters belast bleven met het beheer van ieders voormalige stads- of dorpsmaat. In het begin van deze eeuw begreep de burgemeester van Hilversum al niet meer waar hij het recht aan ontleende om schaarmeesters te benoemen voor de Hilversummer Hoogemaat en de Bijvank. De ruilverkaveling van de Maatlanden in 1937 maakte een einde aan een eeuwenoud en verouderd traditioneel beheer.

___________________________

Noten:

1. Streekarchief Hilversum, Collectie Perk, nr. 84, Stukken betreffende de Gooische Maatlanden en de Gooische Kade ca. 1370-1852.

2. Stadsarchief Naarden, Resolutieboek van Burgemeester en Adjunct Burgemeester en Raaden der Stad Naarden, OAN 37-1, dd 1714. Stukken betreffende het beheer van de Gooische Zomerkade, gelegen tussen Naarden en Eemnes, NAN 640, 1828-1870.Archief Stad en Lande van Gooiland, Gooische Zomerkade 1633-1927, Waterschap de Gooische Zomerkade 1927-1975, nrs. 262 en 359, Kaart 'Meenten, Gooische Zomerkade', schaal 1 : 5000 (situatie van vóór de ruilverkaveling van de Maatlanden)

3. Huizer Kring Berichten, 16e jrg.3-9-1995. Historische Kring Huizen.

4. Notitieboekje met de eigenaren van de maatlanden in het Gooi. In particulier bezit bij een inwoner van Huizen.

5. Naerdincklant, Gooische studies. Dr. A.C.J. de Vrankrijker. 1947

6. Stadsarchief Naarden, Brievenboek van Burgemeesters en wethouders, NAN 6,7 en 8, 1819-1826

7. Stadsarchief Naarden, Stukken betreffende de werkzaamheden van het kadaster, de kadastrale leggers, de opmetingen, e.d. NAN 486, 1816-1912. Proces verbaal der Grensregeling van Naarden 1824, met een 'Figurative schets van de grensscheiding tussen de gemeente Naarden en Huizen', OAN 127.6, aug. 1824.

_____________________

Oppervlakte maten voor grasland:

1 morgen a 8 hondt a 100 roe Gooische maat

1 morgen a 5 hondt a 120 roe Rijnlandsche maat

Oppervlake maten in de Maatlanden

1 dammet a 4 verrel a 75 roe Rijlandsche maat

1 dammet a 1 1/4 zwad a 12 voet

1 akker a 2 zwad a 12 voet

________________________________

Afbeeldingen:

1. Krijgspelkaarten van het Gooi en Eemland. Uitg. Stichting Vijverberg te Naarden. Kaartje van de Maatlanden uit 1908. Hierop de maatlanden Naardermaat t/m De Hoeven.

2. Kaartje van de maatlanden Huizer- en Laarder Aangerechten

3. Schematische tekening van vijf maaiers. uit: Natuurlijke Historie van Holland. door J. le Franq van Berkhey

________________________________________________________

Koptienden.

De van oorsprong kerkelijke tienden werden in Gooiland koptienden genoemd. De verschuldigde tiendheffing werd berekend en uitgedrukt in de inhoudsmaat kop.
De boer moest gewoonlijk 4 kop, oftewel een halve spint per schepel akkerland betalen, per morgen 20 kop ofwel 2 en halve spint. Soms week men van deze regel af. In Blaricum getuigde men in de 17de eeuw , dat er 18 kop betaald werd. Bij heideontginning in de 18de eeuw wordt bij het sluiten van akkoorden gesproken van 4 kop per morgen. Gesteld kan worden dat het gebruik was 20 kop, uitzonderingen daar gelaten. De oorspronkelijke heffing was de helft hiervan.Kop,

Spint, schepel, morgen waren zowel oppervlakte als inhoudsmaten.

__________________

Oppervlakte maten van akkerland:

1 morgen (9765 m2) a 5 schepel, a 4spint, a 8 kop, a 5 roe.

1 morgen is 800 roe Gooisch, echter 688 roe Rijnlandsch.

1 morgen is Rijnlandsch a 600 roe Rijnlandsch

1 akker is 1 schepel, ook wel morgen

1 bunder a 704 roe Rijnlandsch

____________

Inhoudsmaten graan en koren:

1 Last a 24 mud, a 4 schepel, a 4 spint, a 8 kop, a 4 roe,roy of verdels.

------------------------------------
Bron.

Nardincklant: Dr. A.C.J.deVrankrijker

F.J.J. de Gooijer ( eigen archief)

-------------------------------------

Startpagina:
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

-----------------------------------------------------
GOOISCHE OPPERVLAKTE EENHEDEN VOOR AKKERLAND


RHIJNLANDSCHE OPPERVLAKTE EENHEDEN T.B.V. AKKERS


Bouwvenen Blaricum met akkers B 761 t/m B 719. Percelen waren in het algemeen lang en smal.


Bussumer en Laarder Maat in gebruik als hooiland. De percelen waren hier zeer lang en smal.


Artikel linksGeplaatst op 25 september 2016 14:25 en 4571 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.