Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_

ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Mitch Vanessa
18 september 2019 03:20
_
Getuigschrift over hoe ik mijn lening heb ontvangen tegen 2% (Frank Loans Services) Compliment van de dag aan iedereen hier, mijn naam is Mitch Vanessa, ik zou zonder voorbehoud aanraden om met "Frank Loan Services" te werken voor elke vorm van leningen zonder reservering, ik verkeerde in een financiële crisis en had een lening van € 250.000 nodig, ik probeerde bijna alle banken en sommige andere kredietmaatschappijen en ik kon geen goedkeuring krijgen, toen besloot ik om nog een keer te proberen dat ik contact opnam met "Frank Loans Services" voor hulp, ik kon zien dat hij het type persoon was dat ik kon vertrouwen om me te helpen de beste beslissing nemen voor mij en mijn gezin, gelukkig kreeg ik met succes een lening, zelfs met of zonder onderpand, maar geen kredietcontrole en hun diensten zijn snel, betrouwbaar en betrouwbaar. Vindt u het moeilijk om kapitaalservice te verkrijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Heeft u problemen met onbetaalde rekeningen en weet u niet welke kant u op moet of waar u heen moet? Hoe zit het met het vinden van een gerenommeerd schuldenconsolidatiebedrijf dat u kan helpen bij het verminderen van de maandelijkse afbetaling, zodat u betaalbare terugbetalingsopties hebt en ruimte om te ademen aan het einde van de maand en rekeningen moeten worden betaald? "Frank Loans Services" is het antwoord, ze bieden leningen tegen een zeer betaalbare rente van 2% geïnteresseerde personen moeten contact met hem opnemen via zijn e-mail: k.frankloans@g mail.com Mobile: + 1-713-389-6778. Hun diensten omvatten onderwijsleningen, onroerendgoedleningen, herfinancieringsleningen, bedrijfsleningen, boerderijleningen, hypotheekleningen, harde leningen, autoleningen, persoonlijke leningen, studentenleningen, woningleningen enz. Neem vandaag nog contact met hen op voor verdere vragen via zijn e-mail. : k.frankloans@g mail.com Mobiel: + 1-713-389-6778.

Alexander
20 augustus 2019 02:53
_
Hallo Heeft u een lening nodig voor een persoonlijk doel of voor uw zakelijke behoeften? Hier is goed nieuws voor jou. U bent op de juiste plaats. Wij hebben de capaciteit om zakelijke en persoonlijke leningen / leningen aan bedrijven en particulieren te verstrekken tegen een rentevoet van 2%. E-mail: azertmorter@gm ail.com WhatsApp: +13219993670 https://avantinc.webnode.com Alexander Lynge gegarandeerd leningaanbod

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Wibootje om 23:11
_
Wibootje Online

Door TrixL om 23:09
_
TrixL Online

Door bellahelena om 23:03
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door bellahelena om 23:03
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door spetser om 23:02
_
Spetser Online

Door Shyne om 23:00
_
Shyne Online

Door greet88c42 om 22:59
_
Greet88c42 Online

Door Benneke om 22:56
_
Benneke Online

_

Andere artikelenVESTING NAARDEN BEZET DOOR DE PRUISEN


Het Pruisische Leger plundert de Gooise dorpen

De ‘Nederlandse’ revolutie aan het eind van de 18e eeuw werd in de kiem gesmoord. De heersende kliek, met aan het hoofd Stadhouder Willem V, bleef de winnaar. Willem en de regenten pleegden verraad aan het Volk. Stadhouder Willem V, was een beetje dom. (zit in de mannelijke lijn) Maar ook Willem had een kordate vrouw. Deze slimme Wilhelmina van Pruisen zette een val op voor de revolutionairen. Deze Patriotten trapten in de val, waarna Wilhelmina de beledigde onschuld speelde.(1) Zij beklaagde zich bij haar broer de koning van Pruisen. Het resultaat was een inval in ’Nederland’ van 20.000 zwaar bewapende Pruisische militairen. Het Staatse Leger was verdeeld en niet opgewassen tegen dit geweld. Het Pruisische Leger rukte op naar Amsterdam. Voor de zoveelste keer lag Gooiland en Vesting Naarden op de opmars route. Het Staatse garnizoen gaf zich over en de Pruisen bezetten het vestingstadje.

--------------------------------------


Noten:

1. Aanhouding van Prinses Wilhelmina van Pruisen in Goejanverwellersluis. (bewuste provocatie)

____________________________________________________

Afbeeldingen:

1. Pruisische troepen beroven de Gooise dorpen. (Paneel van Eppo Doeve)
2. De opmarsroute van het Pruisische Leger in 1787
3. De DIKKE Hertog van Brunswijk - raadgever Willem V.


Bezetting van de stad Naarden door de Pruisen 1787
Rapport van de Commissie tot inlevering van een bericht
hetgeen met verwisselende garnizoenen was voorgevallen.

Handelingen van den Kerkeraad 20 Juni 1788

In de maand September 1786 zag deze stad drie Hollandsche bataljons binnen hare wallen , staande onder den Commandant van Pabst, wiens opvolger Kolonel Matta een jaar daarna, in September 1787, nog eenige nieuwe manschappen met zich voerde, welke binnenkort nog zeer vermeerderd werden met Amsterdamsche burgers, het regiment van den Bosch en een troep Waardgelders en Fransche kanonniers, die drie laatst gemelden uit Utrecht . Om de verbazende menigte van al dit krijgsvolk, begeerde Attha van de regering de Groote Kerk tot een verblijf en hoofdwacht hetwelk werd toegestaan, dus hield de openbare Godsdienst aldaar op van 16 September tot 21 October en werd Zondags waargenomen eerst in de Diaconiehuis en Weeshuis en naderhand in het Weeshuis alleen . Allerbenauwdst zag het er met de stad en gemeente uit. Nog erger, toen Matth de Pruisen weigerde in te laten, zich in Staat van Defensie stelde en op hen vuurde. Velen, vooral de gevluchten, leden in dien tijd groote schade, dewijl de militie naar welgevallen in hunne huizen leefde. Mattha verliet wel de stad na de revolutie en trok met al het volk, uitgezonderd de drie bataljons voornoemd , den 26en naar Muiden, welke uitkomst veel verruiming gaf. Maar denzelfden avond werd de stad zelve van binnen zeer onrustig, dewijl sommige ingezetenen en militairen verheugd over de omwenteling, de palen van gematigdheid verre te buiten gingen, doch waarin zij door brave officieren gestuit werden. ‘s Andere daags kwam de Pruisische bezetting binnen - ruim 1000 man aan - geleid door Majoor von Miltits waarvan den 29en patent van zijne nu herstelde Doorluchtige Hoogheid volgde, waarop de drie Hollandsche bataljons naar Bergen en Breda, ’s Maandags daarna, onder het gebulder van het kanon, van en tegen Ouderkerk aan den Amstel en Amstelveen uittrokken
De dag der Heilige rust was wegens al het pakken, loopen, draven, rijden, enkel onrust. Nooit was er minder opkomst der gemeente tot het gehoor des Woords.
Nu waren de Pruisen ons eenigst garnizoen. Veel, onbegrijpelijk veel, heeft deze stad van hen geleden. Zelfs ook ’s landsmagazijn en de kerk, de regering zelve. Afkoop van onaangenaamheden koste aan de Thesaurie 150 dukaten. Schade, zoo het schade was, van des regimentsdokters-instrumenten, die men zet dat gestolen waren, werd op poene van militaire executie op de stadskas verhaald, tot 100 Rijksdaalders Hollandsch.De totale som van stadsuirgaven beliep 1725 gulden, 6 stuivers en 4 pennoenen nog afzonderlijk voor stadsrekening wegens wacht_ en rijloon f 3502-15-8.
Doch gecommitteerden laten zich om redenen, in geen andere bijzonderheden in, dan dat de overste zelfs die zijn aardappelen van het veld moest halen, ook om zijn geinkwarteerden daarvan mede te deele n, ten huize des commandants Miltitz, één gulden voor een pas moest geven, de invaliden niet uitgeonderd, van vermogenden werd een ducaat geeischt . Hierbij werd vele dieverij begaan, zelfs ook door helers onder de ingezetenen. Volgens ingeleverde lijsten bedraagt de roof f 18213- 14-12.
Treurig was de thuiskomst van de meeste gevluchten en uitgewekenen onder dat alles. Treurig de gesteldheid der geheele goede burgerij, allerteurigst de Staat van den Godsdienst. Wegens al de onvrijheid stond het huisbezoek in October stil en het Heilig Avondmaal werd eenige dagen, in de hoop op verademing verzetr. Dan, ook daare zag het toen treurig uit. Er was nog geen tafel vol.

Na de stad zes weken bezet en in rust gehouden te hebben, trok het regiment Van Liehman den 10en November uit en ging naar Wezel op mars. Straks, na hen kwamen 700 man van Waldeck binnen met favorabele aanschrijving van hun Ed. Groot Mogenden aan de Regering, nopens inkwartiering, tot Verlichting der Burgerij; echter bleef de last nog zwaar, waarom de Vroedschap besloot om de ingezetenen voor ieder biljet één gulden ‘s weeks toe te leggen uit de fondsen van Diaconie en Weeshuis, wegens het onvermogen van de stadskas welke uitdeeling , daar zij den gehelen winter voortduurde, eindelijk beliep de enorme som van 15826 ggulden. Na vele onzekere geruchten, kwam er in April 1788 zekere tijding dat de troepen den 27en zouden afmarscheeren , waarom het Heilige Avondmaal, dat toen inviel, 8 dagen is uitgesteld, alleen ‘s namiddags gepreekt en de voorbereiding verzet op Hemelvaartsdag, namiddag. Kort voor den uittocht ordoneerde de Majoor Klitsching als commandant, dat het krijgsvolk de bedden, dekens en ander goed, welke zij te leen hadden, terug moesten geven gelijk ook de schansloopers of wachtrokken, die de stad bekostigt had, met het verzoek aan de Regeering om de stadsomroeper te laten bekend maken tot ieders naricht. Na 24 weken hier de winterkwartieren betrokken te hebben, nam het volk de terugmars naar Muiden aan. Op denzelfden voormiddag kwamen 400 anderen uit Muiden hier, doch slechts voor vijf dagen. En dezen werden den 2en Mei gevolgd door 180 Zwitsers om hier vervolgensgarnizoen te houden, waarbij ten slotte nog verdient gemeld te worden dat de 3000 gulden door Hun Ed. Gr. Mog. Aan deze stad in Maart laatstleden toegestaan, in de maand Juli 1788 nog vermeerderd zijn met 12800 gulden en dat de Vroedschap 13000 gulden van deze sommen aan de voornoemde colleges heeft toegewezen. Dan vermits deze sommen, hoewel aanzienlijk, nog niet toereikend zijn aan de uitgaven der beide colleges en er zich tevens hoop opdoet dat Hun. Ed. Gr. Mog. In het tekort komende en andere onkosten vervolgens nog voorzien zullen geven gecommitteerden in bedenking om daarvan en hetgeen verder tot dit bericht betrekkelijk aanmerkelijks mocht worden aangenomen in het vervolg te houden.

En hiermede meenen gecommitteerden die hun bericht zoo kort mogelijk hebben willen maken om gewichtige redenen voldaan te hebben aan hunnen last, wensenschenden dat de ingezetenen en gemeente, door al wat hun onder het hoog bestel der Goddelijke voorzienigheid te overkomen , meer mogen geoefend en meer vreedzame vruchten der gerechtigheid deelachtig worden dan tot hiertoe, en dat ’s Heeren rijkste zegen en de geest der genade en gebeden over deze Vergadering en over hen, in de ruimste mate uitgestort worden.

--------------------------------


Bezetting van de stad Naarden door de Pruisen. ( J.Vos - Laarder Bel 06-12-1929)

Opmarsroutes van het Pruisische Leger in 1787


De hertog van Brunswijk, de raadsheer van stadhouder Willem V


Camp te Hilversum, den 18 September 1787. Kampement van de Pruisen te Hilversum 1787.


DE GEWAPENDE FOEF. SPOTPRENT OP ORANGIST UIT 1787


GEWAPENDE KEES. SPOTPRENT OP PATRIOT UIT 1787


Artikel linksGeplaatst op 21 april 2014 19:12 en 7248 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
07 nov 2012 14:27
Frans. macht intriges het is van het begin af aan prijs sinds de mens op aarde rond wandelt. Gooiland en Naarden hebben wat moeten ondergaan in de laatste eeuwen.

Gooilander  
07 nov 2012 15:22
Hallo Rene,

Bedankt voor je reactie.

-- Aan een Indische kennis heb ik geschreven over een site op het internet. Het gaat over :
De repatrianten in Ataka aan het Suezkanaal op weg naar Holland. ( 1945/46. Met foto's.
Misschien ken je die site al.

groet
Frans

_

_
Gooilander  
14 mrt 2014 13:18
Toegevoegd: Camp (van de Pruisen) den 18 September 1787. Het onderschrift bij de kaart is onjuist. Het waren niet de Prinsgezinden die in dat kampement aanwezig waren.

Ofsen  
14 mrt 2014 15:38
dank je Frans. mooi weekend.
_