Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Rosalina42 om 06:53
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:52
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:51
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:51
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:50
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:50
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:48
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:46
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenERFGOOIERS UITKERING IN 1933


Cartoon over de reservaatuitkering aan de Erfgooiers in 1933

‘’STAD EN LANDE VAN GOOILAND” PLAKBOEK 1931-1933


De inhoud van het plakboek bestaat voor een groot deel uit berichten over de “ RESERVAATUITEKERING” De Erfgooiersheide werd voor 2.000.000 gulden verkocht aan het Gooisch Natuurreservaat.. De opbrengst zou worden verdeeld onder de rechthebbende Erfgooiers. Er zat een addertje onder het gras. Praktisch alle Gooise gemeenten lieten beslag leggen op een groot deel van deze eenmalige uitkering, omdat veel arme erfgooiers werkeloos waren. Deze werkelozen waren dus de eerste donateurs van het Natuurreservaat. Het Armbestuur van Huizen vorderde zelfs geld terug van voormalige wezen, die het weeshuis reeds tientallen jaren verlaten hadden.

Het ging hierbij om een groot onrecht. Veel van de werkelozen en hun voorouders hadden honderden jaren geen enkel voordeel van hun erfgooierschap genoten. Na eeuwen gemeenschappelijk bezit, zonder voordeel, was deze verdeling de eerste sinds de middeleeuwen.
____________________________________________________________


XI blz. 130 GB1932.09.24

Op verzoek van het Burgerlijk Armbestuur van Huizen, heeft het Kantongerecht te Hilversum …… exploiten doen uitbrengen aan een groot aantal ingezetenen, die een uitkering van Stad en Lande te wachten hebben …. Er zijn zeer belangrijke bedragen bij. Sommige zelfs tussen f 1200.- en f 1800.- …. “Naar men weet zal de uitkering ongeveer f 600.- bedragen“[Opmerking FdG: Het stukje gaat over de pogingen, die het Armbestuur van Huizen deed om beslag te leggen op de uitkeringen van een aantal armlastige Huizers. Soms waren daar zeer trieste gevallen onder. Het doet denken aan “ A Christmas Carrel” van Charles Dickens”.


------------------------------------------------------------------


XI blz. 131 TG1932.09.25 “Een pijnlijke verrassing voor sommige erfgooiers” “Beslag op de te wachten uitkering van reservaatgelden”.--------------------------------------------------------------------


XI blz. 131 GP1932.09.28 “De uitkering aan de erfgooiers”. “Onsympathieke daad van het Huizer Armbestuur ………”


-----------------------------------------------------------------------------XI blz. 134 GP1932.09.28 “vragen in de Tweede Kamer door


Tweedekamer lid in verband met het Armbestuur van Huizen. (kwestie inbeslaglegging door armbestuur van reservaatgelden van armlastigen)


---------------------------------------------------------------------------


XI blz. 135 GB1932.08.10 en 1932.10.11

Gemeente HUIZEN : HET BESLAG OP DE UITKERINGEN


-------------------------------------------------------------


XI blz. 136 GE1932.10.12 “60 exploten zijn al door Huizen verstuurd … “ (groot artikel)


-----------------------------------------------

XI blz. 138 GB1932.10.18 De erfgooiers uitkering in Naardense gemeenteraad besproken. De heer Maas stelt vragen over de eventuele korting. [zie NOTULEN GEMEENTERAAD NAARDEN]

------------------------------------------------------


XI blz. 154 GP1932.11.16 “Het Huizer Armbestuur handhaaft de beslaglegging niet”.

[Opmerking FdG: Later zou blijken, dat er wel geen beslag werd gelegd op de uitkering van de Erfgooiers, MAAR DE MEESTE GOOISE GEMEENTEN (uitgezonderd Laren) HAALDEN EEN ANDERE GEMENE STREEK UIT.


Ze paste gewoon een grote korting toe bij de uitkering van de werkelozen en stalen f 260.- terug van de f 566.-. Iedere werkloze mocht slechts f 300.- houden.HET GOOISCH NATUURRESERVAAT IS DUS VOOR EEN DEEL BETAALD DOOR ARMLASTIGE GOOISE ERFGOOIERS !!! De Gooise geschiedschrijver De Vrankrijker, nota bene Het SDAP lid,heeft zich in zijn boeken nooit uitgelaten over deze misselijkmakende streek.

---------------------------------------------------------------------

XI blz. 154, 155 GE1932.11.21 Gemeente Hilversum - betreft: “Steuntrekkende of werkelozenuitkering genietende erfgooiers”“Uitgaande van een gemiddeld weekinkomen van f 27.- a f 30.- zouden de gezinnen die recht hebben op vorenbedoelde gelden in staat zijn gedurende ten minste 20 a 23 weken in hun levensonderhoud te voorzien ….. Enz … ….“Ten einde deze gezinnen in staat te stellen in deze behoefte te voorzien hebben wij besloten bij de vaststelling van de duur gedurende welke geen ondersteuning vanwege onze instelling zal worden verleend een bedrag van f 300.- buiten beschouwing te laten”.“Van het resterende bedrag ad. Plusminus f 320.- zullen, naar onze mening, de gezinnen 11 a 12 weken in hun levensonderhoud kunnen voorzien” …… enz

-------------------------------------------------------

XI blz. 1631932.12.02 Nieuwsblad voor Hilversum.Spotprent erfgooiers – mij bekend en kopie: (onderschrift)JELUI MOGEN ER WEL NAAR KIJKEN


______________________________


XI blz. 166 GE1932.12.12 Gemeente Blaricum. Kop krantenbericht: “De erfgooiers en de werkverschaffing” In Blaricum mogen deze werkelozen f 320.- uit eigen middelen besteden voor hun levensonderhoud (dus een korting van f 320.- op hun werkelozenuitkering ) --- over f 300.- kunnen ze vrijelijk beschikken. (men dacht in 1932 dat de uitkering van ’Stad en Lande’ f 620.- zou zijn, maar de spoeling werd steeds dunner door de toeloop van ’nieuwe leden’.“Aangezien het aantal werkloozen dat onder deze regeling zal vallen, gerekend naar de huidige toestand 15 tot 20 is, zal door deze maatregel f 4800.- a f 6400.- minder dan anders ten behoeve van steun c.q. werkverschaffing worden uitgegeven”.


------------------------------------------

XI blz. 167 GB1932.12.12 Hetzelfde bericht over Blaricum als in de G en E van blz. 166. Alleen de volgende tekst extra:“Het aantal weken, waarover bij geheele werkeloosheid geen steun zal worden vertstrekt, zal derhalve in geen geval minder bedragen dan:a) voor grondwerkers e.d. 12 wekenb) voor timmerlieden, metselaars e.d. 11 weken

-------------------------------------------------------

XI blz. 1851932.01.14 Gooische Post


-----------------------------------------

1932.01.15 De Erfgooiers krijgen hun uitkeering. De ledenlijst 1932 blijftalleen geldig voor de verdeeling

--------------------------------------------------------------


XI blz. 1951933.02.09 Bericht over der erfgooiersuitkering:“3000 postcheques verzonden van f 555.- naar de erfgooiers”“Men heeft allen hun geld overgemaakt, wier aandeel niet door cessie of inbeslaglegging is bezwaard.

( Het was f 566,05 - Ter vergelijking: Jaarinkomen Politieagen Hilversum f 2200.-, Bussum f 2184. Raadvergadering Naarden 12-03-1931)
_______________________________


XI blz. 195 GP1933.02.10 “Maandag 13 Februari wordt met de uitbetaling van de Postcheques begonnen”“Morgen Zaterdag 11 Februari een aanvang gemaakt …. (met de verzending)


--------------------------------------------------


XI blz. 195 GP1933.02.15 Gemeente Naarden. “f 300.- wordt ter beschikking van de werklooze gelaten.”“De overblijvende f 256.- worden verdeeld over het aantal weken waarvan de werklooze dit jaar steun trekt, met dien verstande, dat boven het uitkeringsbedrag nog f 6.- per week extra mag worden verteerd. Een werklooze, die dus een steun genoot van f 16.- mag f 22.- per week rekenen. Deze f 22.- worden gedeeld op de f 256.-, zodat de betrokken werklooze dit jaar gedurende 11 weken geen werkloozensteun ontvangt. Een werlooze, die f 11.- steun ontvangt wordt op f 17.- per week gerekend en ontvangt in 15 weken geen werkloozenuitkeering. Verder zal ieder geval nog afzonderlijk worden beoordeeld, zodat bijzondere omstandigheden in een gezin ook in aanmerking worden genomen. Door het armbestuur is een soortgelijke regeling voor behoeftige getroffen. Van terugvordering van eenige vroegere genoten ondersteuning is geen sprake”.


( De Gooise gemeenten hadden rekeing gehouden met het voordeel dat zij de werkelozen afhandig maakten. Deze werkelozen betaalden aldus een bijdrage aan het Natuurreservaat en werden de eerste gedwongen donateurs)


-----------------------------------------


XI blz. 199 GE1933.02.14 Gooi en Eem : Foto met onderschrift: Een gelukkige Erfgooier int zijnreservaat geld.

______________________________

OPMERKING:

De waarde van f 566.- in 1933 is te bepalen aan de hand van het jaarsalaris van een politiegant. In Bussum was dat f 2184. - , in Hilversum f 2200.- Anno 2014 is het maandsalaris van een BOA 2211 euro.
_______________________________
Afkortingen


BC = Bussumsche Courant


GB = Gecombineerde bladen


GE = Gooi en Eemlander


GP = Gooische Post


TG = TelegraafUT = Utrechtsche Courant


Bel= Laarder Bel - http://bel.courant.nu/

______________________________________________


boek-1931-1933.blogspot.com


F.J.J. de Gooijer


gooijerfjj@hotmail.com
Startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ http://gooiland.50plusser.nl


Huizer Armbestuur laat beslag leggen op Erfgooiersuitkering - 14-10-1932


Huizer Armbestuur voor de Kantonrechter. Onrecht leidt tot vragen in de 2e Kamer.


Laren steelt niets van de werkeloze Laarders. De enige Gooise gemeente met een hart voor de Erfgooiers.


Artikel linksGeplaatst op 25 juli 2014 23:00 en 4168 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
30 nov 2012 16:17
wat me verbijsterend opviel was de zinsnede: uitgaande van een gemiddeld weekinkomen van 27 tot 30 gulden in staat zijn gedurende 20 tot 23 weken in hun levensonderhoud te voorzien. natuurlijk dat was vroeger maar in verhouding zal het toch echt zwaar zijn geweest. ik weet nog dat ik als 3e klasse in 1957 F 25 bij de Marine verdiende, maar ik had kost en inwoning. wat een tijd vroeger. heel apart artikel Frans.

Gooilander  
30 nov 2012 17:21
Hallo Rene,
Zelf was ik 2 jaar dienstplichtig ( 1953-1955)
Eerst kreeg ik per dag f 0,75, dan f 1.-, dan 1.25 (korporaal) dan f 1,50 (sergeant)

De gulden was in die jaren minder waard van in 1933. Veel werklozen kregen maar f 11.- per week.

groet
Frans

_

_
Gooilander  
23 sep 2013 14:49
Beste bezoeker,
Aangevuld de uitkering van f 566,04. Ter vergelijking: Jaarinkomen politieagent in Hilversum f 2200.-, in Bussum 2184.
( raadsvergadering Naarden 12-03-1931)

Gooilander  
23 sep 2013 14:49
Beste bezoeker,
Aangevuld de uitkering van f 566,04. Ter vergelijking: Jaarinkomen politieagent in Hilversum f 2200.-, in Bussum 2184.
( raadsvergadering Naarden 12-03-1931)
_