Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (1)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Claudia Klein
29 september 2020 01:51
_
Hallo en welkom bij Spotlight Global Financial Services, mijn naam is Claudia Klein, ik ben een geldschieter en ook een financieel adviseur. Heeft u dringend financiële versterking nodig? Heeft u voor verschillende doeleinden een lening nodig? als uw antwoord ja is, raad ik u aan om contact op te nemen met mijn kantoor via | spotlightgloba lservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | en binnen 24 uur een lening op uw rekening hebben staan, want we bieden uitstekende leendiensten over de hele wereld. We bieden allerlei soorten leendiensten aan (persoonlijke lening, zakelijke lening en nog veel meer), we bieden zowel langlopende als kortlopende leningen aan en u kunt ook tot 15 miljoen euro lenen. Mijn bedrijf helpt u verschillende doelen te bereiken met een breed scala aan leningproducten. We weten dat het krijgen van een legitieme lening altijd een enorm probleem is geweest.Voor individuen die een financieel probleem hebben en er een oplossing voor nodig hebben, vinden veel mensen het zo moeilijk om een ​​eigen vermogen te krijgen van hun lokale banken of andere financiële instellingen vanwege de hoge rente. rente, onvoldoende onderpand, verhouding tussen schuld en inkomen, lage kredietscore of andere redenen. Geen wachttijden of stressvolle bankbezoeken meer. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties afronden waar en wanneer u maar wilt. Wij bieden 24 uur per dag leendiensten van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar | spotlightgloba lservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | & ontvang direct een reactie U kunt ons gemakkelijk bekijken op onze website via: https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial Uw familie, vrienden en collega's hoeven niet te weten dat u weinig geld heeft, schrijf ons gewoon en u ontvangt een lening. Uw financiële vrijheid ligt in uw handen!

LOAN OFFER
28 september 2020 14:52
_
Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om uw rekeningen te betalen en start een nieuw financieel project tegen de goedkoopste rente van 2%. E-mail ons vandaag niet via e-mail: accessloan122@ gmail.com of via bel +393510651312 of whattsaapp, met het vereiste geleende bedrag. Onze kleinste leningaanbieding is € 5.000,00 tot € 50.000.000,00. wij zijn een gecertificeerde en geregistreerde legitieme geldschieter. U kunt vandaag contact met ons opnemen als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van deze lening, neem dan contact met ons op voor meer informatie over het leningproces. Het proces, zoals de voorwaarden van de lening en hoe de lening aan jou wordt doorgegeven. we hebben uw snelle reactie nodig als u geïnteresseerd bent. VRIENDELIJK VULLEN en vraag hieronder een leningsformulier aan: Uw naam: ______________________ Jouw adres: ____________________ Jouw land: ____________________ Uw beroep: __________________ Leningbedr ag vereist: ______________ Leningduur: ____________________ Maandink omen: __________________ Mobiel nummer: ________________ U heeft eerder een lening aangevraagd: ________________ Als u eerder een lening heeft aangevraagd, waar wordt u dan eerlijk behandeld? waar is het bedrijf gevestigd? ... e-mail: accessloan122@ gmail.com Groeten Meneer Philip James

Philp
28 september 2020 14:37
_
Apply for a quick and convenient loan to pay off your bills and start a new financial project at the cheapest interest rate of 2%. Don't email us today via Email:accessloan122@gmail.com or via call +393510651312 or whattsaapp,with the loan amount required. Our smallest loan offer is € 5,000.00 to € 50,000,000.00. we are a certified and registered legitimate lender. You can contact us today if you are interested in obtaining this loan, please contact us for more information on the loan process. The process, such as the terms of the loan and how the loan will be passed on to you. we need your prompt response if you are interested. KINDLY FILL and apply for a loan form below:
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Rosalina42 om 07:08
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door moontje om 07:07
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 07:06
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 07:06
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 07:05
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door inemaartje om 07:04
_
Inemaartje Online

Door moontje om 07:00
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:58
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenFLORIS VOS, EEN BEROEMDE ERFGOOIER. (1871-1943)


FLORIS VOS EIGENAAR VAN DE MODELBOERDERIJ OUD BUSSEM EN VOORVECHTER VAN DE ERFGOOIERS (1871-1943)

Floris Vos wordt zeventig (1941)

Wanneer iemand den leeftijd der sterken heeft bereikt, dan mogen zijnverdiensten jegens de gemeenschap, zoo hij die heeft, gereleveerd worden.Floris Vos, die vrijdag 21 November 1941 dien leeftijd bereikt, heeft veleverdiensten jegens de gemeenschap; hij stichtte in het Gooi de eerstemodelboerderij , hij vocht voor de erfgooiers en hun rechten, hij pordeslapende ministers wakker, hij bestormde tollen en hielp ze opruimen entoch ..... men zou bijna kunnen volstaan met zijn naam te vermelden enniet meer. Want die naam is zoo bekend, en de daden die er aan verbondenzijn evenzeer, dat alleen de jongste generatie er verder niets van weet.De ouderen herinneren zich dezen naam zeer goed en in ‘t Gooi kent iederden nog levenskrachtigen “baas van Modelboerderij Oud Bussem” met zijn typische Grijzen hoed. Hoe Floris Vos in ‘t Gooi kwam, heeft hij ons indertijd zelfverteld.
“In 1902 keerde ik naar dit land mijner voorvaderen terug.Van mijn jongste jaren af had ik veel lust in ontginningen; ik was op hetgymnasium geweest , doch het zittend leven was niets voor mij. We woondenin Utrecht. Mijn vader wilde dat ik hem in zijn dokterspraktijk konopvolgen, althans een academische vorming zou genieten. Maar met eenbezorgd hart zag hij me al op zeer jeugdigen leeftijd naar Hongarijevertrekken. Na verder nog eenigen tijd in het buitenland te hebbengezworven, vestigde ik een klein landbouwbedrijf op de Veluwe. Hiervoorwas geen voldoende afzet te vinden en na 10 jaren kwam ik naar ‘t Gooi.Dat was zooals gezegd in 1902.Ik had met v. Woensel Kooy het Bosch van Bredius gekocht, omhier een modelboerderij op te richten. Ook in dien tijd reisde ik veel inhet buitenland. In 1906 was ik adjunct - commissaris - generaal voorNederland op de Wereld-tentoonstelling te Milaan. Jan Scholte, decommissaris- generaal had n.l. groote moeilijkheden gehad en moest nuiemand hebben met een goed zenuwgestel. Van de Italiaansche regering kreegik het officierskruis in de Kroonorde van Italie, en werd eerelid van hetMuseum van Kunsten en Wetenschappen. Ik heb toen voor het eerst kennisgemaakt met de kleingeestigheid van de Hollandsche regeeringspersonen. Ikwas voorgedragen voor het officierskruis van de Oranje -Nassau, maar dieonderscheiding werd ingehouden, daar ik niet wilde toegeven aan hetministerieel verlangen, mij uit den Erfgooiersstrijd terug te trekken.Ik vond het toen ook niet meer noodig vergunning aan te vragen voor ‘taannemen van de Italiaanse orde, hetgeen wettelijk was voorgeschreven. Deheeren zijn er blijkbaar voor teruggeschrokken een rechtsvervolging in testellen, hoewel ik de orde bij gelegenheid wel droeg”Tot zoover Floris Vos over zijn komst in het Gooi.
Oorspronkelijk stamde hij uit Huizen, waar zijn overgrootvader heelmeesterwas. Over zijn voorvaderen heeft deze militante erfgooier ons indertijdnog interessante bijzonderheden verteld. Het teekent den man, die toen hijvoor de erfgooiersrechten vocht, er niet tegen op zag duizend koeien op demarechaussee af te jagen, als hij vol trots zegt, dat hij van rechtschapenen eenvoudigen menschen stamt. “Daar ben ik trotscher op op, danverwantschap met een of anderen rijken advocaat, die vol streken zit. Ikbegrijp niet, waarom menschen zich zoo uitsloven om familie te zijn vaneen hooge oomme - let maar op, van gewone stervelingen zijn ze niet graagfamilie - of waarom ze moeite doen hun kinderen vooral deftig te doentrouwen. Laat ze zorgen, dat de kinderen flink op eigen beenen leerenstaan “.


Als erfgooier

Als erfgooier zijn de daden van Floris Vos berucht enberoemd geworden en niet eerder eindigde zijn verbeten strijd voor derechten der scharende erfgooiers, dan toen in 1912 de Erfgooierswet totstand kwam.Het was in die jaren van strijd, toen de Gooische gemeentenzich steeds meer land van de oude erfgooiersgemeenschap toe-eigenden;Floris Vos werd de vurige, onverzettelijke en ook handige leider en dat isbij tal van gelegenheden gebleken. Het zou waarlijk heel wat ruimteeischen deze hier weer te geven, de verleiding is te groot, doch er moetzuinig met het papier worden omgesprongen. Een van de hoogtepunten was welhet reeds gereleveerde feit van den veldslag tusschen 1000 koeien en demarechaussee, die de regeering naar de meenten te Blaricum had gezonden.Het was Floris Vos die, om bloedvergieten tusschen de “regeerings-troepen”en de erfgooiers te voorkomen, het legertje koeien op de politietroepenafstuurde; hij heeft er voor in de kerker moeten boeten, doch na 10 jarenstrijd won hij den slag en maakte de Erfgooierswet een einde aan deopenbare verwikkelingen. Floris Vos werd als afgevaardigde van de stadNaarden in het bestuur van Stad en Lande opgenomen, welke functie hijlater vrijwillig heeft neergelegd.


Als tolbestormer
Als tolbestormer maakte hij zich landelijk nog meer naam danals erfgooier. Heel ons land had plezier in dien vurigen kleinen Gooier,die niet met gepraat, doch met daden van leer trok tegen de volkomenouderwetsche verkeersobstakels, waaraan iedereen een hekel had. Zijnbefaamde bestorming van de tol te Muiden werd een keerpunt in detollenhistorie; de autoriteiten in Den Haag waren wakker geschut.Toen Floris Vos in 1929 candidaat werd gesteld voor de TweedeKamer, kozen 40.000 Nederlanders den man, dien zij om zijn eigenvoortvarendheid en frischheid van gedachten respecteerden ! Hij deed ergoed werk, maar zijn frissche spontaniteit belette hem eendoorgefourneerden politicus te worden.Een veelbewogen leven heeft dezen 70-jarige achter de rug. Eneerst de laatste jaren is het rustiger om hem heen geworden. Maar in denstrijd om de erfgooiersrechten is hij een historische figuur, alstollenbestormer niet minder. Een man van een kranig en pittig karakter,die moeilijkheden te lijf wist te gaan; een Nederlander in den besten zinvan dit woord. Die men nu eenmaal moet nemen zoo hij is. En dien wijgaarne vele jaren van goede gezondheid gunnen, al levert hij ons dan ookniet zooveel copy meer als eertijds !

__________________

Afbeeldingen:
___________________________________________

F.J.J. de Gooijer
MODELBOERDERIJ OUD BUSSEM (1906) EIGENAAR FLORIS VOS


MODELBOERDERIJ OUD BUSSEM. TEKENING


DE STAL VAN MODELBOERDERIJ OUD BUSSEM. (1906)


DE BUSTE VAN FLORIS VOS IS 26-10-1943 GESCHONKEN AAN STAD EN LANDE. OP 06-03-1992 IN BRUIKLEEN GEGEVEN AAN DE GEMEENTE HUIZEN.


Artikel linksGeplaatst op 20 mei 2014 13:24 en 5734 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gooilander  
16 jul 2011 15:19
Hallo beheerder 50plusser,

Op 16 juli 2011 ontdekte ik dat mijn weblog ''Floris Vos, een beroemde erfgooier'' verdwenen was. Nu heb ik deze weblog opnieuw opgemaakt.
Wat is hiervan de oorzaak. Ik vraag mij af of er nog meer weblogs verdwenen zijn.

vriendelijke groet,
Frans

Ofsen  
16 jul 2011 16:15
schitterende man en met die koeien, hoe verzint hij het, maar het was een prachtige oplossing.
_

_
Gast  18 mei 2014 14:22
Floris staat

nu ook in deze stamboom Vos, Huizen :

http://home.kpn.nl/vos00546/rutvos/rutvos.htm

Vriendelijke groet, Maria